College faalt met organiseren van enquête bedrijven die naar de Purmer willen

logo
klik om te vergroten

Zoals u wellicht weet uit voorgaande artikelen over dit onderwerp van LijstKRAS heeft het college plannen om een deel van de Purmer dat bij Edam-Volendam hoort open te stellen voor bedrijven.
Het gaat dan vooral om bedrijven aan de Julianaweg en de kantoren en industrieën daarachter, zodat op de leeg gekomen plaatsen in de toekomst woningbouw gepleegd kan worden. Dat is geen verkeerde gedachte ware het niet dat de uitvoering daarvan vele struikelblokken kent.
Daar komt bij dat het college in zijn goedheid die mogelijkheid ook wil bieden aan bedrijven uit Purmerend, Zaandam en zelfs ook uit Amsterdam.

Een WVG op de Purmer

Om dit goed te starten is er door het college vorig jaar een WVG (Wet Voorkeursrecht Gemeente) op het betreffende gebied gezet zonder zelfs de fractievoorzitters van dit voornemen te informeren.
Een WVG ergens opleggen betekent voor de boeren en bewoners in dat gebied dat ze als ze hun grond en/of hun huis willen verkopen het ze eerst aan de gemeente moeten aanbieden.
Die moet dan een reële prijs bieden volgens bepaalde formules. Weigert de gemeente een concrete aanbieding dan mag de boer/ bewoner het aan anderen aanbieden.

De Raad overvallen

Het college heeft tegen niemand gezegd dat ze die WVG gingen opleggen dus de hele Raad werd daardoor overvallen. Ook de coalitiepartijen waren dus niet ingelicht wat tot heftige discussies heeft geleid. Het terugdraaien van zo’n WVG kan niet zomaar want dan doemen allerlei bouwbedrijven/ontwikkelaars op die graag de rol van de gemeente overnemen waarbij het gebied dan vele eigenaren zal krijgen. Dat is onwerkbaar naar de toekomst toe. De raad ziet echter liever dat de grond van Edam-Volendam in de Purmer ter beschikking komt van Volendammer bedrijven.  Dan rijst de vraag of die op termijn wel willen verhuizen naar de Purmer. De raad heeft daarom het college opgedragen via een amendement ( een dwingende aanpassing in het voorstel) om te onderzoeken of er ondernemers in Edam-Volendam zijn rond de Julianaweg en de industrieën daarachter die daar wel wat voor voelen. Uiterlijk september 2021 moesten de resultaten bekend zijn. De Raad heeft het afgelopen jaar niets gehoord en wachtte met  smart op de uitslag. Die kwam eind augustus binnen maar daaruit was niets te halen.  Wat de bedrijven wilde kwam er niet uit ook niet wie de enquête had ingevuld maar wel veel staatjes en grafieken die dus nergens op gebaseerd waren. Niets concreets dus.

LijstKRAS is zelf gaan bellen!

LijstKRAS wil perse weten of dit initiatief van het college aantrekkelijk zou zijn voor de Volendammers ondernemers. Wij willen het kostbare groen van de Purmer zoveel mogelijk aanbieden aan onze eigen ondernemers, nu en in de toekomst. Dat bellen is overigens best een klus.  Je krijgt niet snel de juiste persoon aan de lijn maar met enig doorzettingsvermogen heeft het veel resultaat opgeleverd. We hebben 25 bedrijven aan de lijn gekregen en de zaak voor gelegd waaronder ook veel grote bedrijven op en rond de Julianaweg.

18 van de 25 bedrijven wisten helemaal niets van een enquête.

Ze zijn het hele jaar niet benaderd door de gemeente, niet gebeld en geen enquête gehad! Bureau “Overmorgen” was door B&W  ingehuurd voor veel geld om o.a. duidelijkheid te scheppen of Volendammer bedrijven eventueel animo zouden hebben om op termijn naar de Purmer te verhuizen. De meeste bedrijven zijn op geen enkele manier benaderd en de rest – voornamelijk IBEF bedrijven-  hadden er wel van gehoord. Van de 25 door ons benaderde bedrijven (waaronder hele grote) gaven er twee aan dit te willen (1 wist het wel zeker maar de tweede nog niet echt)  3 misschien maar ze zagen veel obstakels;  en 2 absoluut niet.
Gelukkig is op deze manier nog iets op tafel gekomen. Er zijn nog veel meer bedrijven en grote kantoren  in dat gebied dus het is niet gezegd dat als alle bedrijven gevraagd worden dat deze verhouding eruit komt, maar we hebben hier wel iets concreets.

Is dit nou het uitvoeren van de wens van de Raad om te polsen of bedrijven eventueel de stap naar de Purmer willen maken?

email:  fractie@lijstkras.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn