Commotie rond zebrapaden in de gemeente

zebrapadwegtv2__large
klik om te vergroten

Onveilige zebrapaden waren jarenlang géén prioriteit!

Zoals iedereen heeft kunnen merken de afgelopen weken heeft er een inhaalslag plaatsgevonden v.w.b. het veiliger maken van de voetgangersoversteekplaatsen. Eind december 2013 heeft de Raad unaniem beslist dat de zebrapaden veiliger moesten worden na jarenlange klachten vanuit de bevolking. Vele (bijna) ongelukken hebben er plaatsgevonden op die zebrapaden waar overigens ook roekeloos rijgedrag van automobilisten een grote rol speelt. In diezelfde tijd zetten de VVD, PvdA en GroenLinks het college af. Greta Blakborn namens Groen Links en Emile Karregat namens de VVD namen van december tot enkele weken na de verkiezingen “het bestuur” over. Dat heeft ertoe geleid dat er in die tijd aan geen enkel dossier is gewerkt wat voor een grote achterstand heeft gezorgd in deze toch al zeer drukke tijden voor onze gemeente. Toen volgde de verkiezingen in maart en in april zat er een nieuw college met daarin als nieuwe wethouder de hr. Rijkenberg, met o.a. verkeer in zijn portefeuille. Die is meteen keihard aan de slag gegaan. Zoals u weet wordt er aan de plannen voor het Europaplein volop gewerkt, is de Parallelweg voorzien van fraaie beplanting en inmiddels een toiletwagen en zijn alle zebrapaden aangepakt in de hele gemeente, hoewel nog niet helemaal klaar.

Wat is er gedaan?

Op 25 juni, vlak voor de zomervakantie heeft het college op de gemeentesite een publicatie gewijd aan het veiliger maken van de zebrapaden. Hierin is duidelijk gemaakt wat er ging gebeuren en ook waarom er een paar zebrapaden weggehaald zouden worden. Die publicatie hebben wij elders op deze pagina nog een keer af laten drukken.
Alle 56 zebrapaden in onze gemeente zijn op landelijke normen van de VVN bekeken en beoordeeld. Op plaatsen waar er weinig gebruik van werd gemaakt of waar binnen 30 meter een alternatief aanwezig was, werden zebrapaden weggehaald. Overbodige zebrapaden die nauwelijks gebruikt worden bevorderen de verkeersveiligheid namelijk helemaal niet en leveren wel beperkingen op voor het overige verkeer. Het zebrapad dat weggehaald is bij de Broeckgouwstraat, lag op een heuvel en was maar van één kant te zien en dus gevaarlijk. Voor die plaats wordt een alternatief gezocht.

Daadkrachtige aanpak

Wethouder Rijkenberg van Lijst Kras heeft besloten niet langer te dralen met de aanpak van de zebrapaden. Voor de zomervakantie is een aanvang genomen met de werkzaamheden waarbij het weghalen van enkele zebrapaden natuurlijk als eerst opviel. De belijning van de zebrapaden is grotendeels overnieuw gedaan. Hierdoor zullen ze beter zichtbaar zijn. Alle zebrapaden zijn voorzien van goed zichtbare, reflecterende borden. Vijf overbodige zebrapaden zijn weggehaald en één nieuwe wordt nog toegevoegd. Tot slot wordt er nog binnenkort een pilot gestart met led verlichting in de bestrating, zodat de zebrapaden op zullen lichten. Dit zal eerst bij 4 zebrapaden worden toegepast en indien een succes bij veel meer. Enkele “gif pennen” in deze gemeente vonden zelfs in deze actie een aanleiding om de boel af te kraken. Wij noemen dit een zeer adequate aanpak, in korte tijd en dat voor de veiligheid van onze voetgangers en fietsers. U ook?
De communicatie in deze had misschien beter gekund, maar dat kwam mede door de inmiddels aangebroken vakantieperiode. Wij proberen hier zeer alert op te zijn in de toekomst.

email: fractie@lijstkras.nl

p.s.
Een onderzoek van de VVN zelf in onze gemeente volgens landelijke gestandaardiseerde normen, leverde op dat meer dan de helft van onze zebrapaden om verschillende redenen overbodig zijn en dus weggehaald zouden kunnen worden. Wij hebben het bij 5 gelaten. Nu moeten de bestuurders nog gewoon stoppen voor een zebra!

Facebook
Twitter
LinkedIn