De begroting van 2008

IMG - Lijst Kras buttons - 1024x643 - JPG
klik om te vergroten

De begroting van 2008

Morgen donderdag 8 november is het weer zover. De begroting voor het komende jaar wordt vastgelegd. De aanloop naar de begroting toe was een heel bijzondere. Dreigende financiële onweerswolken hingen boven de gemeente Edam- Volendam.

Bezuinigingen

De toenmalige wethouder van financiën Jaap Bond van Recht door Zee gaf de raad de opdracht om in eerste instantie voor € 800.000,- te bezuinigen en later liep dat nog tussen neus en lippen op tot € 1,4 mln. Verbijstering alom. Een schier onmogelijke opgave lieten de raadsleden weten, maar de wethouder was onvermurwbaar.

Op de meeste uitgaven die de gemeente doet valt weinig te bezuinigen. Het personeel moet betaald worden en aan wettelijke verplichtingen voldaan. Ook moeten schulden betaald worden en lopende projecten afgemaakt.

Voorstellen afgeschoten

De meeste voorstellen die de raadsfractie aandroegen vonden geen genade in de ogen van het college. De voorstellen waren of onrealistisch, tegen de wet, niet haalbaar of gewoonweg onmogelijk. Wie schetst het ongeloof van de raad dat na enkele weken later, het college toch op eigen initiatief die € 1,4 bezuiniging voor zijn rekening nam en nog twee ton over hield ook. Geweldig! De gemeentelijke uitkering van het Rijk bleek plots 6 ton hoger dan gedacht, ruim 3 ton kleine bezuinigingen, het vooruitschuiven van wat prioriteiten en………

Belastingverhoging!

U leest het goed en nog wel triomfantelijk gepresenteerd ook vorige maand in de Nivo. Hoe kan dat vraagt u zich af? Al jaren betalen de inwoners van deze gemeente een te hoge aanslag reiniging/afvalstoffenheffing. Dit college vond dat terecht niet correct en wil de aanslag verlagen. Tot zover prima. Echter het geld is op. Wat doet het college: het verhoogt de OZB voor volgend jaar met maar liefst 8 1/2 % (vorig jaar 10%) en met de opbrengsten betaalt het de inwoners hun teveel betaalde afvalstoffenheffing terug. Werkelijk briljant!

Moties

Fractie Kras zal tijdens de begrotingsraad morgen twee moties indienen. Dit zijn oproepen aan het college die wellicht uitgevoerd worden indien een raadsmeerderheid ze steunt. Die moties vindt u terug elders in dit blad.

Eén motie gaat over het terugdraaien van de belastingverhoging van 8 ½ %, zodra daar enige financiële ruimte voor is en de andere over het terugdraaien van het besluit om een helling aan te leggen nabij Spaander voor de bussen. Het uitgespaarde geld kan gebruikt worden om het parkeerterrein aan de Parallelweg op te knappen. Fractie Kras gaat voor een auto – én busluwe dijk op korte termijn. Leest u de moties afgedrukt in dit blad maar eens goed door. Volgende week vertel ik hoe het ze vergaan is.

Fractie Kras

Facebook
Twitter
LinkedIn