De Begrotingsraad, de nabeschouwing

IMG - Lijst Kras buttons - 1024x643 - JPG
klik om te vergroten

Begrotingsraad, de nabeschouwing

Na een lange dag van debatteren, afwegen, aanpassen, overleggen, betogen, indienen en terugtrekken van moties eindigden alle raadsleden, het B&W en alle griffiers gister in de oude school in Warder om de dag af te sluiten met een heerlijk diner. Lijst KRAS is zeer tevreden met de uitkomst van de door ons ingediende moties.

Een overzicht:

Leegstand/ verloedering Dijk/Havengebied

De wethouder onderkende de problemen en gaf aan dat er vanaf Januari een groepje gevormd gaat worden met ambtenaren en raadsleden om zich te richten op deze problematiek. Dit klinkt goed en om die reden hebben wij de motie ingetrokken. Henk de Boer zal namens Lijst KRAS plaatsnemen in deze werkgroep. ✅

Onveilige Verkeerssituaties.

Situatie nabij Blokwhere, kruispunt Wieringenlaan/Kimsterweg, kruispunt Grote ven/Dijkgraaf de Ruiterweg. Onveilige situaties van schoolgaande kinderen van Korea gebied naar Jozefschool. Kruispunt van Baar/Hyacintenweg* (ligt inmiddels een plan voor). Deze motie is overgenomen door het college en zal worden uitgevoerd ✅

Amendement informatieplicht.

Wethouder zegde toe vanaf nu elk kwartaal een overzicht te geven van uitgeleende bedragen en dit terug te koppelen naar de raad. Voor Lijst KRAS voldoende transparantie om de motie in te trekken. ✅

Heroverwegen avondopening milieustraat.

Er waren naast Lijst KRAS nog meer partijen die zich hard maakte om de avondopenstelling (voorlopig) open te houden, evenals die in Oosthuizen. Met succes! ✅

Uitbreiding Kitesurfstrandje Edam.

Overgenomen door college en wordt dus uitgevoerd mits het stuk grond van de gemeente is. Zo niet, gaat de wethouder uitzoeken wie de eigenaar is en alsnog vragen om een stukje te mogen om ploegen in beloopbaar maken voor het faciliteren van de watersporters. ✅

Definitieve woningbouw Tase-Terrein.

Een motie tegen beter weten in van Lijst KRAS omdat we wisten dat de coalitiepartijen (de meerderheid) aast op tijdelijke woningen. Wethouder was bereid de motie van Lijst KRAS (hou de voetbal in het dorp en bouw zsm definitief op het Tase terrein) te verwerken in de motie vanuit de coaltie om onderzoek te doen naar alle opties en dat wordt gewaardeerd. Voor Lijst KRAS is het verplaatsen van de FC, de RKAV, nog meer sportclubs en het DBC simpelweg geen optie. Wij koesteren de de sport, de geschiedenis en de cultuur van ons dorp en wij zullen nooit akkoord geven om ‘de ziel’ uit ons dorp halen. Middelbaar onderwijs, sport, en dan vooral voetbal, de amateurs en de profs, horen in een dorp als Volendam in de kern, en niet in de Purmer.

Facebook
Twitter
LinkedIn