De beste huisvestingsoptie?

IMG - Lijst Kras buttons - 1024x643 - JPG
klik om te vergroten

Vorige week heeft fractie Kras u duidelijk gemaakt dat er echt (deels) nieuwe huisvesting moet komen voor onze ambtenaren. Door het aanbod van de HHNK moet er nu onmiddellijk gehandeld worden. We kunnen het aanbod van de HHNK om de panden aan de Schepenmakersdijk aan te kopen, niet afwijzen zonder te zeggen wat we dan wél willen. Daarbij is het voor de financiële toekomst van onze gemeente van groot belang dat we als raad ons duidelijk uitspreken. Een verkeerde keuze kan een plaatselijke “krediet crisis” betekenen.

Vier opties

In de raad van 28 mei worden er vier opties voorgelegd. De afgelopen maanden is er driftig gerekend, wat de financiële en andere consequenties zijn van de uiteindelijke keuze. De opties zijn:

  1. Aankoop van de panden aan de HHNK aan de Schepenmakersdijk (rond 93 werkplekken)
  2. Nieuwbouw bij MGR. Veermanlaan (93 werkplekken)
  3. Nieuwbouw bij de CAI (93 werkplekken)
  4. Totale nieuwbouw bij de CAI (185 werkplekken)

In kort bestek wordt op de vier opties ingegaan.

Aankoop panden HHNK (93 werkplekken)

Deze prachtige monumentale  panden worden voor nog geen € 4 miljoen euro aangeboden. Er zijn reeds een aantal moderne voorzieningen aanwezig in het pand, maar veel onderhoud, schoonmaak, energiekosten en extra aan te nemen personeel, maken dat de exploitatielasten hoog zijn en met het klimmen der jaren steeds hoger worden. Daarbij wordt het parkeren een ramp en kan er inpandig – gezien zijn monumentale status – weinig echt aangepast worden. Statige kamers, scheve wanden, veel smalle gangen en kronkeltrappen vormen tezamen geen aantrekkelijk beeld voor wat betreft de huisvesting voor de komende 30 jaar.

Nieuwbouw MGR. Veermanlaan (93 werkplekken)

Gedeeltelijke nieuwbouw inclusief een multifunctionele raadszaal ter vervanging van de slechte huisvesting. Je kan het gebouw maken volgens de eisen van de tijd en bent dan in lengte van jaren gered v.w.b. de huisvestingsproblemen. Nadelen: locatie niet representatief, geen uitbreidingsmogelijkheden, ambtenaren blijven in de toekomst gescheiden werken, kantoor naast werf niet al te fraai.

Nieuwbouw CAI (93 werkplekken)

Gedeeltelijke nieuwbouw inclusief raadszaal, volgens moderne eisen. Andere voordelen:

uitbreiding in de toekomst mogelijk bij reserveren grond, géén nieuwe kantine nodig, ambtenaren komen grotendeels bij elkaar, representatief in het midden van de gemeente.

Net als bij optie 1 en 2  blijft het “oude” stadskantoor gewoon in gebruik.

Nadelen: het duurt langer voor met de bouw begonnen kan worden, i.v.m. bouwrijp maken, de ontsluiting en de besluitvormingsperiode.

Totale nieuwbouw bij de CAI (185 werkplekken)

Dit betekent een enorme kapitaalvernietiging. Het stadskantoor kan nog tientallen jaren mee en zal weinig opbrengen bij verkoop. Daar komt bij dat totale nieuwbouw op dit moment niet nodig is en meer dan twintig miljoen moet gaan kosten. Op dit moment wordt er door de gemeente al flink geïnvesteerd in talloze projecten (Singel, Pius X, FC, Opperdam) en daar komen in de nabije toekomst nog wat zaken bij als nieuwe huisvesting ambtenaren, een nieuwe brandweerkazerne, terwijl ook de AVE nog geholpen moet worden, gezien zijn totaal verouderde atletiekaccommodatie.

Conclusie

Voor een goed lezer zal de conclusie wel duidelijk zijn. Fractie Kras opteert voor gedeeltelijke nieuwbouw bij de CAI. Dat is v.w.b de ligging, financieel, voor de ambtenaren die er moeten werken, het parkeren en de mogelijkheden voor de toekomst het beste. Fractie Kras houdt u op de hoogte.

Facebook
Twitter
LinkedIn