De CAI moet eigendom blijven van de gemeente

IMG - Lijst Kras buttons - 1024x643 - JPG
klik om te vergroten

Verkoop levert alleen maar nadelen op

Vorige week donderdag 2 februari werd de Raad van Edam-Volendam door het college geïnformeerd over alle zaken die momenteel spelen m.b.t. onze CAI. Enkele maanden geleden is er al een enquête gehouden onder de inwoners die een enorme respons opleverde. De meeste ingezetenen van onze gemeente kiezen voor behoud van de CAI in eigendom en willen niets weten van verkoop. Lijst Kras sluit zich daar helemaal bij aan.

Optie verkoop    

Bij verkoop is het enige voordeel een eenmalige kapitaalinjectie van ruim 9 miljoen euro voor onze begroting. Dit lijkt op het eerste gezicht veel geld, maar dat valt knap tegen. Als we als gemeente dit geld wegzetten tegen de huidige marktrente of 100% veilige beleggingen, dan halen we niet eens het rendement om de huidige inkomsten uit de exploitatie van de CAI te dekken. Als we verkopen en er een college komt die graag wat investeringen wil doen in bijvoorbeeld aankoop van nog wat monumenten, dan verdwijnt dat geld als sneeuw voor de zon en wordt de verliespost voor onze gemeente torenhoog.

Een ander groot nadeel is het verlies van zeggenschap over de CAI. Ziggo regelt vanaf dat moment wat er bij ons op het scherm komt en tegen welke prijs. We moeten dan onmiddellijk rekening houden met een explosieve verhoging van de abonnementsgelden naar landelijke maatstaven en dat begint bij ruim 100%.

 Optie behoud

Indien we de CAI in eigendom en dus in eigen beheer houden, gelden bovengenoemde nadelen niet. Wat we wel moeten doen is investeren in het kabelnet. De kapitaalslasten daarvan zijn zodanig dat we financieel nog steeds veel beter af zijn dan bij verkoop. Op dit moment ontvangt de gemeente naast  de abonnementsgelden die door de abonnees worden overgemaakt, geld voor iedere aansluiting van Ziggo om hun diensten aan ons te mogen aanbieden. Die diensten hoeven we niet verplicht af te nemen. Het aantal abonnees in onze gemeente is nog steeds stijgende en daarmee het financiële draagvlak ook. Op het gebied van internet en telefonie is er zelfs nog veel te winnen. Analoog kijken verdwijnt langzamerhand en wordt vervangen voor digitaal. Het staat vast dat ons kabelnet – indien daar uiteraard in geïnvesteerd blijft worden – in ieder geval de komende 10 jaar volop kan meedraaien en de vergelijking met andere (glasvezel) netwerken moeiteloos kan doorstaan. Alle innovaties kunnen op ons kabelnetwerk draaien. Verder dan 10 jaar moet je op dit gebied niet willen kijken. De ontwikkelingen gaan razendsnel.

 Terugkerende discussie

Waarom steeds die terugkerende discussie voor verkoop of behoud? Enerzijds is dat niet erg want door de snelle verandering op dit gebied moet je regelmatig als gemeente ijken of je goed bezig bent. Anderzijds is de optie verkoop voor sommige partijen aanlokkelijk gezien de eenmalige kapitaalsinjectie en wat je daarmee allemaal kan doen. Wij van Lijst Kras staren ons daar niet blind op. Handen af van ons kabelnet. In maart staat dit onderwerp op de agenda van de Raad. De komende weken zal duidelijk worden wat de andere politieke partijen op dit punt willen.

Facebook
Twitter
LinkedIn