De dijk

IMG - Lijst Kras buttons - 1024x643 - JPG
klik om te vergroten

Eindelijk komt er beweging in de dijk!

Bovenstaande titel kun je op verschillende manieren uitleggen. Hier wordt bedoeld dat na vele tientallen jaren, eindelijk concrete maatregelen genomen worden om de verkeersoverlast op dijk tot een minimum te beperken. Het uiteindelijke doel – in ieder geval van fractie Kras, namelijk het autovrij maken van de hele dijk – komt op deze manier een stukje dichterbij.

Maatregelen onvoldoende?

Een aantal pessimisten vindt de tot nu toe voorgestelde en op dit moment uitgevoerde maatregelen niet ver genoeg gaan. Het is allemaal te vrijblijvend wordt gezegd. Fractie Kras deelt die mening zeker niet. Al zes jaar is fractie Kras zowel voor als achter de schermen bezig de geesten rijp te maken voor een autoluwe c.q. autovrije dijk. De eerste jaren ging dat heel moeizaam. De toenmalige coalitie van CDA/PvdA/VVD vond het allemaal wel prima zo en wenste er geen moeite voor te doen noch tijd en geld aan te besteden. Met de komst van Recht door Zee in de coalitie na de verkiezingen van 2006, kwam er een lichte kentering. Ex-wethouder Jaap Bond van Recht door Zee zorgde voor afsluiting van de dijk op zaterdag en zondag, maar voor hem en de meerderheid van die partij was toen het maximum wel bereikt.

Niet voor fractie Kras toen nog lid van Recht door Zee, maar die bleek een roepende in de woestijn.

Maatregelen nieuwe coalitie

Zoals fractie Kras 6 jaar lang al voorstelt gebeurt nu deels. Het parkeerterrein achter de Parallelweg wordt ingeschakeld voor opvang van bussen en de vele viskarren en bussen worden naar de randen van het terrein verwezen. Dit is nog niet ideaal, maar het begin is er. Er zijn parkeervakken getekend voor de bussen en de touringcarchauffeurs worden op de Julianaweg aangehouden om ze op de gratis parkeermogelijkheid te wijzen achter de Parallelweg. Het geheel is nu nog vrijblijvend, maar wethouder Runderkamp heeft fractie Kras beloofd dat het net steeds strakker aangetrokken wordt!

Verder is de dijk nu in het hele seizoen gesloten voor auto’s. Een prima zaak die al merkbaar resultaat geeft. Door de week mogen de auto’s al om 18.00 de dijk op en dat is natuurlijk te vroeg. Fractie Kras rekent erop/zal erop aandringen dat die tijd naar boven bij gesteld wordt.

Proefperiode

Dit seizoen is een proef die uitgebreid geëvalueerd gaat worden. Ondertussen kan de wethouder/het college werken aan oplossingen voor de parkeerproblemen van de bewoners van het Noord – én het Zuideinde, regelingen voor nooddiensten, tijden van toegankelijkheid voor bevoorrading en het realiseren van de afrit bij “Wullempie”. Vooral dat laatste steekt veel bewoners van het Noordeinde. Zij vinden de teloorgang van het strandje, ingeruild voor een stuk weg een historische blunder en een visuele vervuiling. Fractie Kras vindt het ook niet per se nodig om dit strandje op te offeren. Er zijn echter zeer veel verschillende meningen over de oplossingen van de verkeersproblematiek op de dijk. Zelfs de vele inwoners die de oplossing van “gewoon alle verkeer eraf!” spelen vaak een merkwaardige rol. Fractie Kras heeft de afgelopen 6 jaar geleerd dat zoiets niet zomaar gaat. Mensen die rigoureus de auto’s van de dijk af willen stemmen vaak gewoon op partijen die weinig initiatief nemen om de problemen op de dijk op te lossen. Ook dat is dus zeer dubbel.

Ga zo door

Fractie Kras staat achter de genomen maatregelen tot dusver en zeker achter de intentie van wethouder van verkeer Wim Runderkamp om er samen met álle betrokkenen uit te komen. Als daarbij het strandje bij “Wullempie” opgeofferd moet worden in een compromis, dan is het niet anders. We moeten nu in meerderheid eindelijk eens spijkers met koppen slaan en eenvoudig is dat echt niet.

Facebook
Twitter
LinkedIn