De Lange Weeren, huizen of gras?

lange-weeren
klik om te vergroten

Presentatie Woningmarktonderzoek Companen: een gemiste kans

Het adviesbureau Companen heeft in 2013 in opdracht van de gemeente een Woningmarktonderzoek uitgevoerd. Eén van de vragen die het toenmalige college de onderzoekers had. meegegeven was hoe woningbehoefte binnen de gemeente op dit moment is en hoe deze zich in de toekomst zal ontwikkelen. Het onderzoek zou een antwoord geven op de vraag of we de Lange Weeren moeten bebouwen en zo ja wanneer. De resultaten van dat onderzoek zijn in November 2013 op papier gezet en werden afgelopen donderdag door het adviesbureau aan de gemeenteraad gepresenteerd.

Gepresenteerde cijfers reeds verouderd

De spreker begon zijn presentatie met de opmerking dat een aantal conclusies en gegevens die in het rapport werden vermeld achterhaald waren en niet meer klopten. Het onderzoek was immers ruim een jaar geleden uitgevoerd en het rapport dus een jaar oud. Door de verwarring van de getallen, tabellen en grafieken was het niet meer duidelijk. Alle partijen gaven er een eigen draai aan. Terwijl de ene partij geen vertrouwen had in de getallen en dus tegen de bouwplannen was , wilde de andere partij het liefst per direct beginnen.
De noodzaak om de Lange Weeren te bebouwen kon wat ons betreft na de presentatie nog niet worden aangetoond. Lijst Kras wil vooraf eerst een aantal zaken helder hebben voordat we daar gaan bebouwen. De grond van de Lange Weeren moet voor vele miljoenen worden aangekocht. Wie gaat dat betalen en wie draagt het risico mocht het misgaan. Hoeveel en welk type huizen en appartementen zullen er gebouwd worden. Wat wordt het tempo van bouwen. Wat wordt de doelgroep. Hoe zorgen we er voor dat de gemeente de leiding heeft en blijft houden tijdens de hele ontwikkeling van het gebied. Was er nu wel of niet voldoende bouwcapaciteit voor de eigen bevolking en hoeveel mensen ”van buiten” zouden er komen wonen.

Broeckgouw en inbreilocaties

De gemeenteraad was tevreden over de werkwijze van de gemeente zoals deze de nieuwbouwprojecten nu aanpakt. Eerst zal de Broeckgouw verder worden bebouwd met woningen waar op dat moment behoefte aan is. Dit vraag gestuurd bouwen zorgt ervoor dat het juiste type en de juiste aantal woningen op dat moment worden geleverd. Als de Broeckgouw over een aantal jaren is vol gebouwd zal de gemeente zich vooral concentreren op de inbreilocaties. Dit zijn de Keetzijde en het Korsnäs terrein in Edam en de Seinpaal/Waterdam, Maria Goretti en het Tase terrein in Volendam. Pas dan komt de Lange Weeren aan de beurt.

Een gemiste kans

De bedoeling van de presentatie was om een helder beeld te vormen over de huisvestingsplannen van de gemeente. De enige conclusie die wij konden trekken na de presentatie was dat het een verspilling was van tijd, geld en energie om de resultaten van een dergelijke onderzoek een jaar dato te presenteren. Er was door Companen meer dan voldoende informatie verzameld over de ontwikkeling van de woningmarkt in de gemeente, nu en het verleden. Als de presentatie eerder was gegeven had de gemeenteraad een beter inzicht kunnen krijgen en richting kunnen bepalen over de toekomst van de Lange Weeren. Wat ons betreft een gemiste kans. Het laatste woord is hier nog niet over gesproken.

email: fractie@lijstkras.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn