De nut en noodzaak van een nieuw gemeentehuis? Lijst KRAS vraagt duidelijkheid!

IMG_0145
klik om te vergroten

Afgelopen jaar werd de gemeenteraad geconfronteerd met het voorstel de Ark om te toveren tot een luxe vergaderruimte tegen een prijs van minstens 1,5 miljoen euro. Een tijdelijke oplossing omdat het college toentertijd geen tijd had zich bezig te houden met een nieuw gemeentehuis. Tot een maand later de brief binnenkwam dat de wens voor een nieuw gemeentehuis er wel degelijk was en dat het bouwen ervan op korte termijn zou moeten gebeuren. De gemeenteraad werd de afgelopen weken meegenomen aan de hand van twee informatieavonden, puur gefocust op de locatiebepaling van dit nieuwe gemeentehuis. 

De informatieavonden

Tijdens de informatieavonden zijn twintig mogelijke locaties gepresenteerd, met een gebrek aan informatie over beschikbaarheid of eigendomssituatie. De raadsleden werd aldus gevraagd om ‘op gevoel’ hun voorkeursscenario’s uit te spreken. De meeste voorkeursstemmen gingen hierbij naar de Mgr. C. Veermanlaan, waar zich tot op heden de Milieustraat bevindt. De drie locaties die uiteindelijk nader onderzocht zouden worden waren de eerdergenoemde Mgr. C. Veermanlaan, de Volkstuintjes (Tuinvreugde) en het voormalige Tase-terrein. De locatie bij de volkstuintjes kon op veel kritiek rekenen en werd ook zonder enige twijfel afgeschreven door zowel wethouder Kes als de burgemeester. Een vierde optie werd als resultaat daarvan toegevoegd; de Zuidzijde van de derde ontsluitingsweg.

College vraagt om aandacht voor bestuurlijke toekomst bij keuze locatie nieuwe gemeentehuis

Als onderbouwing voor de locatie aan de derde ontsluitingsweg gaf wethouder Kes aan dat de grond bij de volkstuintjes ook geschikt is voor woningbouw. Echter, wist de wethouder vervolgens op te merken, namens het college en VD ’80, dat vooral moet worden nagedacht over de bestuurlijke toekomst van de gemeente. Vooral dit laatste vraagt om nadere uitleg. Wordt hiermee voorgesorteerd op een gemeentelijke fusie? 

Wij zien, net als het college, dat de derde ontsluitingsweg voor uitdagingen zorgt, waarbij de aankoop van de grond en het bouwen in bijzonder provinciaal landschap de grootste zijn. Ook de andere opties hebben zo hun voor- en nadelen. De grootste voordelen zijnde de grond die reeds in bezit van de gemeente waardoor een aankoop van gronden niet aan de orde is en de ruimte die de locaties bieden waardoor meerdere scenario’s per perceel kunnen worden uitgewerkt.

Lijst KRAS vraagt om een visie inzake gemeentelijke huisvesting

Bij de behandeling van het dossier de Ark heeft Lijst KRAS voorgesteld de focus te leggen op een integrale huisvestinganalyse/-strategie wat betreft de huisvesting van de diverse afdelingen/onderdelen binnen de gemeentelijke organisatie. Een onderbouwde visie van het college met betrekking tot de toekomstige huisvesting het ambtelijk apparaat, mist tot op heden. Waarom wordt nu gevraagd een besluit te nemen over een nieuw gemeentehuis, terwijl een paar maanden eerder het besluit moest worden genomen over de tijdelijke huisvesting van de gemeenteraad in de Ark voor de komende twintig jaar? Hieruit blijkt het ad hoc handelen van het college en ambtelijk apparaat in deze kwestie. In de optiek van Lijst KRAS had een vergelijkende haalbaarheidsanalyse moeten worden opgesteld, waarin meerdere scenario’s geanalyseerd en vergeleken zouden worden. Deze exercitie had hoogstwaarschijnlijk een nieuw gemeentehuis inclusief ruimte voor de gemeenteraad tot uitkomst zou hebben gehad.

Kortom, voordat een keuze kan worden gemaakt over de definitieve locatie van het nieuwe gemeentehuis zal naar de mening van Lijst KRAS eerst een volledige visie moeten worden uitgewerkt over de gemeentelijke huisvesting. Hierbij zouden factoren moeten meewegen als bezettingsgraad, functionele wensen en eisen, duurzaamheid, strategische ligging/spreiding van huisvesting, exploitatie- en onderhoudskosten en verbouwingskosten van bestaande panden. In een dergelijke analyse wordt de visie van het college duidelijk waarbij zij toelichting geven over de ‘bestuurlijke toekomst’ en worden specialistische adviseurs met bewezen ervaring gevraagd om hun expertise. Deze visie en analyse zijn noodzakelijk voor de gemeenteraad om een definitieve keuze te maken voor een toekomstbestendig, functioneel gemeentehuis.

Facebook
Twitter
LinkedIn