De puntjes worden op de “i” gezet bij de Mgr. Veermanlaan

P1020749
klik om te vergroten

De luchtkwaliteit na verbeterslag voor jaren gegarandeerd

Afgelopen donderdag was de gemeenteraad van Edam-Volendam bijeen in een reguliere zitting. Hoofdmoot tijdens deze vergadering waren de aanpassingen aan het gemeentelijk pand aan de Mgr. Veermanlaan(Openbare werken/R.O.) en de ontsluitingsweg naar de Keetzijde, voor de nieuwe woonwijk. LijstKRAS is heel verheugd dat die ontsluiting daar komt en dat niet de auto’s vanaf die plaats ook nog eens door het Broeckgouwgebied hun weg moeten zoeken naar de hoofdwegen. De toekomstige bewoners hadden overigens in meerderheid om de ontsluiting gevraagd. De omwonenden die bezwaren hadden zijn door het college met allerlei aanvullende verkeer compenserende maatregelen op hun wenken bediend. Vooruitlopend op de raadsvergadering van afgelopen donderdag 19 mei, heeft het college een informatie- en inspraakavond gehouden waar met alle omwonenden is gesproken. Dit gezegd hebbende gaan we nu verder in op de aanpassingen aan het gebouw van Openbare werken aan de Mgr. Veermanlaan.

Ambtelijke huisvesting

Op het gebied van de ambtelijke huisvesting moet er de komende jaren een slag worden geslagen. De gemeente heeft na de fusie wat meer ambtenaren en heeft momenteel de beschikking over drie panden te weten aan Mgr. Veermanlaan, het stadskantoor aan de W. van der Knoopdreef (in de Chr. Van Abcoudestraat) en het Raadhuis in Oosthuizen. Op dit moment zijn bijna alle ambtenaren in Volendam werkzaam, waardoor het Raadhuis vrij is gekomen. In drie panden ambtenaren aan het werk zetten is duur, onpraktisch en inefficiënt. Daarbij komt dat het Stadskantoor aan de W. van der Knoopdreef in de Chr. van Abcoude straat meer dan dertig jaar oud is, de panden aan de Mgr. Veermanlaan nog ouder en niet geschikt voor de toekomst. Het pand in Oosthuizen is wat jonger, maar ligt 10 km vanaf de kom Volendam. Het pand is kleiner en kan maximaal 50 ambtenaren herbergen. Verder is er veel belangstelling van allerlei bedrijven in Oosthuizen e.o. om delen ervan te huren, geeft ook partij Zeevangsbelang aan. Daar komt nog bij dat de gemeente Edam-Volendam hoognodig een nieuw dienstverleningsconcept voor burgers en ondernemers moet gaan invoeren. Daarin moeten ook alle ICT toepassingen een plaats krijgen (digitalisering) het nieuwe werken (thuis en gespreid werken en niet meer voor iedere (parttime) ambtenaar een eigen bureau. Tot slot is daar dan nog de duurzaamheid in al z’n facetten.

De korte en de lange termijn

Voor de korte termijn (nu meteen) moet er wat gebeuren aan de Mgr. Veermanlaan waar de luchtkwaliteit ver beneden peil is. Na uitvoerig onderzoek is komen vast te staan dat als de luchtkwaliteit weer op orde is en nog wat kleine aanpassingen, het gebouw weer voor vele jaren mee kan. Het daar werkende personeel is over het algemeen zeer te spreken over hun werkplek. Het college heeft de Raad om een krediet gevraagd van € 278.000,- waarbij de hoop is uitgesproken dit bedrag door slim bezuinigen flink naar beneden gebracht kan worden. Een enkele partij kwam voor de verkiezingen met een alternatief: pand(en) huren. Op de achterkant van een bierviltje is uit te rekenen dat die oplossing vele malen duurder is. Wij komen zelf op een bedrag van ongeveer € 700.000,-
In onze gemeente is op dit moment geen pand te huur om plusminus 70 werknemers onder te brengen. Je moet minimaal twee panden huren voor een periode van ongeveer 5 jaar. Dat is de geschatte tijd die nodig is om een oplossing voor de langere termijn te realiseren. Die twee panden moeten goed ingericht en aangepast worden voor de werkzaamheden die de medewerkers daar moeten verrichten. Dan zijn er nog de fikse huurkosten die we voor ongeveer 5 jaar zullen moeten betalen. In dat licht gezien verdient de aanpassing van het gebouw aan de Mgr. Veermanlaan verre de voorkeur. De gehele coalitie heeft het college dan ook gesteund in zijn beslissing de luchtkwaliteit te verbeteren in het pand aan de Mgr. Veermanlaan. De gehele oppositie (Groen Links, PvdA en Volendam80) was tegen. Het is een feit dat dit veruit de meest efficiënte en goedkoopste oplossing is. Overigens blijft er wel een loket open in Oosthuizen.

Email: fractie@lijstkras.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn