De VVD: Volendammers in schaapskleren !

OmarmUSkr3
klik om te vergroten

Financiële kaartenhuis Edam-Volendam stort in elkaar

 Twee weken geleden vond er een raadsvergadering plaats in het HHNK (Hoog Heemraadschap Noord-Hollands Noorderkwartier) aan de Schepenmakersdijk in Edam. Dat is een monumentaal gebouwencomplex dat om kromme politieke redenen twee jaar geleden is aangekocht door het college. De VVD, PvdA en Groen Links wilden het persé tot bezit van de gemeente maken liefst om er ambtenaren in te huisvesten.  In de HHNK is de afgelopen jaren alleen  vergaderd en af en toe een infoavond; kosten plus minus €450.000,- Een tijdje geleden vond er een onafhankelijk onderzoek plaats door een representatief bureau genaamd Fund’m, naar de staat van de diverse gemeentelijke gebouwen (HHNK, Stadskantoor en MGR. Veermanlaan). Er moest op korte termijn antwoord komen op de vraag: Wat is de beste en financieel voordeligste manier om ambtenaren te huisvesten. Het antwoord liet aan duidelijkheid niets te wensen over: Het upgraden van de MGR. Veermanlaan huisvestingslasten na verbouwing € 120.000 t.o.v. ambtenaren huisvesten in het HHNK lasten na verbouwing € 710.000 jaarlijks, structureel. Totdat de uitslag bekend werd vonden ook de diverse historische genootschappen uit Edam Fund’m een betrouwbare partij. Na de conclusie van Fund’m dat het HHNK totaal ongeschikt was voor ambtenarenhuisvesting, werden zij plotseling voor rotte vis uitgemaakt; een stelletje bevooroordeelde klunzen die het college naar de mond zouden praten en niet zouden kunnen rekenen. Fund’m heeft soortgelijke onderzoeken overigens in veel grotere gemeenten gedaan als Edam-Volendam en is daarin gespecialiseerd.

 

Duistere rol lokale VVD

De rol van de VVD in deze zaak is bizar. Zij behaalden een grote verkiezingsoverwinning in maart 2010 vooral door veel stemmen uit Volendam. Hun fractie bestaat dan ook uit 4 Volendammers en één Edammer. Ze gingen van 2 naar 5 zetels. De VVD beloofde de gemeentelijke financiën goed te bewaken; veel voorzieningen en geen belastingverhogingen. Verder zouden zij de belangen van ondernemers in onze gemeente goed in de gaten houden en zo nodig met hand en tand verdedigen.

Dat stond de kiezers vooral in Volendam wel aan en ze stemden massaal de VVD. Niets is minder waar gebleken de afgelopen jaren. Na een paar weken zagen zij af van deelname aan de coalitie en dus bestuursverantwoordelijkheid en dat met 5 zetels. De ondernemers laten zij volledig in de kou staan en nu staan ze op het punt de gemeentelijke financiën, naar de bliksem te helpen. Zij hebben namelijk maar één prioriteit:  de monumenten in Edam in stand houden, ongeacht de kosten.

 

Kosten HHNK

De HHNK kost ons nu al € 450.000,- gemeenschapsgeld per jaar. Als het monumentencomplex HHNK  voor miljoenen verbouwd en ingericht gaat worden om ambtenaren in te huisvesten, dan stijgen de structurele jaarlijkse lasten naar meer dan € 700.000,- Ter vergelijking: De structurele lasten van  MGR. Veermanlaan komen ná de verbouwing op € 120.454,- per jaar. Het HHNK is naast de torenhoge kosten ook ongeschikt door slechte bereikbaarheid en infrastructuur, parkeren, gebrek aan daglicht, compleet gedateerd telt een aantal onbruikbare bijgebouwen die ook onderhouden moeten worden. Het is een prachtig monument dat vindt Lijst Kras ook, maar we zijn als gemeente niet in staat de torenhoge kosten voor onze rekening te nemen (in Amsterdam betaalt het Rijk dat gewoon). De gemeente heeft trouwens nog meer monumenten in haar bezit die ook onderhouden moeten worden.

 

PvdA en Groen Links

Deze twee partijen hebben het alleen over geld uitgeven. Dat het geld eerst door hardwerkende mensen verdiend moet worden is van minder belang. Ondernemers wordt het heel moeilijk gemaakt om hun boterham te verdienen. Als zij failliet gaan is dat ondernemersrisico. Als hun personeel op straat komt te staan is dat jammer. Als we maar genoeg aandacht geven aan en investeren in milieu, fietspaden, bescherming van gestreepte padden, monumenten en weidevogels, dan komt het wel goed. Geld kun je vervolgens gewoon halen bij mensen die hard werken en goed verdienen en in hun vrije tijd nog vrijwilligers werk doen. Eerlijk toch?

 

Email:  fractie@lijstkras.nl    website: www.lijstkras.nl

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn