De VVD wordt bedankt!!!!!

bedankt
klik om te vergroten

De VVD wordt bedankt!!!!!

 

Voor zijn medewerking/toestemming voor o.a. de

 

volgende investeringen en bijdragen aan  de projecten:

 

– De FC Volendam

– De RKAV

– De Atletiek Vereniging Edam (AVE)

– Nieuwbouw brandweerkazerne

– Renovatie kaden Edam

– Renovatie loswal Edam

– Vervanging sluisdeuren

– De nieuwe Opperdam

– Nieuwe speeltoestellenplan

– Renovatie Waterdam

– Bruggen

– Edams museum en andere monumenten

– CBW en Singel

 

Deze en andere zaken waar de VVD zijn steun aan gaf de afgelopen jaren hebben samen veel meer dan  10 miljoen euro gekost.

De lasten van al die investeringen dragen we nog tientallen jaren met ons mee. Lijst kras investeert graag in de gemeenschap. Waardevolle voorzieningen voor sport, spel en onderwijs voor de jeugd, investering in huizen, wegen en parkeren. Goede huisvesting voor ambtenaren, ouderenzorg en jeugdzorg. Ook het onderhoud aan gemeentelijke gebouwen en groenvoorzieningen kost handenvol geld.

 

Vraagtekens   

In tijden van crisis moet je bij een aantal projecten je vraagtekens zetten en heel terughoudend zijn. We hoeven commerciële instituten/ondernemingen niet te sponseren. De FC Volendam ondersteunen is een goede zaak. Ze betekent veel voor onze gemeenschap. Ze moeten gezien de aard van hun onderneming wel hun eigen broek ophouden. Het toerisme is van  groot belang voor de werkgelegenheid. Goede voorwaarden scheppen voor toeristisch bezoek, zoals bereikbaarheid garanderen en parkeermogelijkheden is een taak  van de gemeente. Allerlei voorzieningen betalen zoals een tijdelijke afrit bij “Wullempie” niet. Monumenten kunnen mooi zijn en waardevol vanuit historisch oogpunt, maar zijn ook heel duur. De gemeente kan het behoud daarvan ondersteunen, maar niet geheel in eigendom nemen en onderhouden. Particulier initiatief dient hieraan te pas te komen om de “pijn” te verdelen. Zo valt er dus nog een heleboel te besparen.

 

De koek is (voorlopig) op

De VVD beschuldigt het college van miljoenen uitgaven. Zoals u hierboven kunt lezen hebben we dat voor het grootste gedeelte samen gedaan, hoewel met behoorlijk verschil van mening over de hoogte van de investeringen voor bepaalde projecten.

Financieel worden het magere tijden voor alle gemeenten. We moeten ons best doen de gerealiseerde voorzieningen in onze gemeente te behouden en dus te kunnen blijven betalen. Wij zijn benieuwd of de VVD de voorkeur geeft aan zaken als ambtenarenhuisvesting in de HHNK en het realiseren van een tijdelijk afritje bij “Willempie”.

De HHNK is een te grote belasting op de gemeentelijke begroting. Blijft die er opstaan en wordt die last zelfs groter dan zullen we echt keuzes moeten maken om te schrappen in vele basisvoorzieningen. Dat is voor Lijst Kras geen optie. En voor de VVD???

Wij houden u op de hoogte.

 

Email:  fractie@lijstkras.nl    website: www.lijstkras.nl

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn