De Zuidpolder

IMG - Lijst Kras buttons - 1024x643 - JPG
klik om te vergroten

Zuidpolder weer een stukje dichterbij!

Afgelopen week werd bekend dat de 1e partiële herziening van de Zuidpolder door de Provinciale Staten is goedgekeurd. Dit behoeft enige uitleg. Het college en de raad van Edam-Volendam willen zo snel mogelijk komen tot een uitvoering van het bouwproject de Zuidpolder. Daarom is besloten om de plannen voor de Zuidpolder in tweeën aan te bieden aan de provincie. Het eerste deel (genaamd de 1e partiële herziening) waarvan verwacht werd dat het snel ongeschonden goed gekeurd werd is reeds ingediend en nu dus goed gekeurd door de Provinciale Staten. Dat is dus heel goed nieuws!

Protesten

Natuurlijk is er ook weer geprotesteerd bij de provincie. De stichting “Ook vogels hebben bouwdrift” en de verenigingen “Denken voor Doen”en de IJsselmeervereniging zijn weer van de partij om tegen iedere prijs te voorkomen dat onze inwoners in onze eigen gemeente kunnen blijven wonen. Het oponthoud dat zij tot nu toe hebben veroorzaakt heeft veel ellende veroorzaakt bij individuele burgers, de huizenprijzen in de hele gemeente omhooggestuwd en de daaraan gekoppelde belastingen voor alle eigen woning bezitters verhoogd.

Het is niet te bevatten wat die mensen bezielt om vanuit hun meestal luxe optrekje, plannen uit te broeden, die moeten voorkomen dat hun medeburgers ook in deze gemeente kunnen wonen. Er zijn al mensen die met pijn in hun hart onze gemeente de rug toe keren gezien de hopeloosheid van hun situatie en het feit dat ze de torenhoge prijzen niet willen of kunnen ophoesten.
En nu verder?

Het bestemmingsplan Zuidpolder en de positieve beslissing daarop door de provincie ligt nu weer 6 weken ter inzage. In deze periode kunnen bezwaarmakers beroep aantekenen tegen het besluit. De wedstrijd is dus nog niet gelopen, maar fractie Kras gaat ervan uit dat deze laatste horde genomen gaat worden en dat dan eindelijk de belangen van talloze woningzoekenden gehonoreerd gaan worden, en dat een kleine gefrustreerde minderheid dit niet meer kan tegen houden.

Facebook
Twitter
LinkedIn