De derde ontsluitingsweg komt nu eindelijk echt in zicht!

logo21
klik om te vergroten

Wij kunnen ons voorstellen dat u de titel van dit stuk met argwaan bekijkt. Zolang praten we al over die broodnodige ontsluitingsweg dat je er bijna niet meer in gelooft. Dat nemen wij u niet kwalijk! Ook voor de Raad is het een zeer taai dossier “geweest”!

  • Eerst ging het over hoe die weg te betalen
  • dan weer over de milieu effect rapportages die steeds overnieuw moesten;
  • tussendoor heel veel overleg met de omwonenden, die hun uitzicht en woongenot achteruit zagen gaan;
  • en tot slot gesteggel met grondeigenaren die posities hadden op een plaats waar de weg aangelegd moet worden. De laatsten daarvan waaronder ook bouwer Scholtens, hebben nu aangegeven dat zij hun grond willen verkopen aan de gemeente.

 

Onderhandelingen met Scholtens

Het ontwikkelende bouwbedrijf  Scholtens rook al vroeg zijn kans m.b.t. het verwerven van de gronden. Ze hebben bijna de helft van de gronden in de Lange Weeren al vele jaren in  hun bezit. Nu het project de Broeckgouw binnen twee á drie jaar tot een afronding komt kan de planvorming voor de Lange Weeren een aanvang nemen. De contacten zijn in al die jaren niet altijd even goed geweest tussen Scholtens en de gemeente Edam-Volendam. Scholtens had veel meer haast om z’n investering te gelden te maken. Door de gronden onder de derde ontsluitingsweg nu aan de gemeente te verkopen waar ons college ook op gestaan heeft is er een basis ontstaan waarop constructief kan worden samengewerkt.

 

Nut en Noodzaak

De nut en noodzaak wordt niet door iedereen gezien, maar wij van LijstKRAS zien die absoluut. Die weg moet er komen om de twee uitvalswegen die we hebben richting Hotel Volendam en het busstation van Edam te ontlasten. Grote delen van de dag zijn er files zowel op de Dijkgraaf Poschlaan als de Julianaweg en het opknappen binnenkort van die Julianaweg wordt een hell of a job met zegge en schrijve één open ontsluitingsweg.

 

Financiële consequenties  

De gemeente Edam-Volendam heeft al geld gereserveerd voor deze weg in de begroting. Verder zijn er binnen de budgetten van de Broeckgouw gelden beschikbaar voor de weg alsmede een flinke subsidie van de vervoersregio. Hoeveel die subsidie zal bedragen is nog niet bekend maar het gaat zeker om enkele miljoenen. Het project “de derde ontsluitingsweg” zal financieel gezien geen invloed hebben op andere projecten in onze gemeente.

 

Overleg met bewoners 

Er is in een recent verleden al veel constructief overleg gevoerd met de omwonenden, maar dat zal zeker hervat moeten worden zodat gemeente en bewoners daarna door één deur kunnen. Wij hebben het volste vertrouwen dat het gaat lukken.

 

email:  fractie@lijstkras.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn