Edam-Volendam in financiële chaos gestort

HHNK1
klik om te vergroten

VVD/PvdA/GroenLinks plegen coup midden in de nacht: Ambtenaren alsnog in het HHNK!

Afgelopen donderdag vond de jaarlijkse Begrotingsraad plaats. De hele dag wordt er dan vergaderd over de financiële zaken m.b.t. het volgend jaar. Wie schetst onze verbazing dat er ’s morgen bij binnenkomst een rapport op onze desk lag van een onderzoek waarvan Lijst Kras, Volendam 80 en het CDA helemaal niets wisten. Het bleek een 5e onderzoek over het HHNK, maar dan in het geheim gedaan, georganiseerd door VVD, PvdA en Groen Links, waarbij dus alleen maar onderzocht mocht worden wat zij wilden. De conclusie daarvan zal u niet verbazen; hun eigen onderzoek heeft uitgewezen dat het HHNK geschikt is. De helft van de panden en tuinen laten ze dan verwaarlozen want het kan financieel natuurlijk niet! We hebben   dan “structurele” huisvestingsoplossing voor de komende 5 á 10 jaar” werd gezegd bij monde van Wim Runderkamp van de VVD.  Ja, leest u die laatste zin nog maar eens na.

Alle fatsoen overboord gegooid

Het is nog nooit vertoond en onbestaanbaar dat zo’n voorstel op deze manier door een Raad wordt gejast. De helft van de Raad die in zo’n belangrijk, omstreden dossier de stukken niet krijgt, zelfs geen paar dagen om ze te lezen en te bespreken met de fractie, maar voor voldongen feiten wordt gesteld. Het is niet alleen een bittere pil voor het CDA, Volendam 80 en Lijst Kras, maar vooral voor de bevolking van Edam-Volendam. Ieder jaar gaan er vele honderdduizenden euro’s op aan onderhouds- en exploitatielasten voor het HHNK. Die kosten worden natuurlijk nog veel hoger na aanpassingen van ter waarde van een miljoen, waar we  er overigens absoluut niet mee zijn. Los van de financiën heeft Lijst Kras al meerdere malen geschreven dat de plaats van het gebouw, de bereikbaarheid, de conditie, de monumentale status, ambtenarenhuisvesting in feite ondoenlijk maken. Dat juist de VVD, de PvdA en Groen Links drie partijen die jaar in jaar uit bij alle voorstellen eisen dat de stukken op tijd aangeleverd moeten worden, dat zorgvuldigheid van het grootste belang is, dat procedures stipt opgevolgd moeten worden, dat die nu op deze manier komen met zo’n voorstel. Pure moedwilligheid en arrogantie van de macht van VVD/PvdA en Groen Links om tegenstanders volledig de mond te snoeren door ze niet eens de kans te geven het voorstel door te nemen en te bespreken.

Een opmerking van Groen Links aan Lijst kras vorige week n.a.v. het parkeren in de winter op het Europaplein,

quote:

 “GroenLinks steunt je pleidooi om voortgang te maken met het dossier Europaplein, niet omdat we voorstander zijn van de nu gekozen optie, maar omdat we voorstander zijn van transparant bestuur

Dit bedoelt Groen Links dus blijkbaar met transparant bestuur!

 

Wat zou hier nu achter zitten?

Dat is de grote vraag. De VVD (met maar liefst 5 “Volendammers” bij de eerste 5 zeggen ze steeds vol trots) weet dat het financieel niet kan. De PvdA kan het helemaal niets schelen en heeft daar zelfs hun eigen wethouder voor laten vallen, als het bestuur van de gemeente maar weer in Edam komt en Groen Links is helemaal de weg kwijt. Waarom heeft men dit zo onfatsoenlijk en ondemocratisch  gedaan en op dit moment? U moet namelijk weten dat er al was aangekondigd dat deze partijen op de reguliere raadsvergadering van 28 november met een initiatiefvoorstel zouden komen over het HHNK. Logisch want op 7 november ging het over de begroting met daarin alle bezuinigingen verwerkt. Dat had al onze aandacht nodig. Op die vraag weigerde woordvoerder Runderkamp van de VVD antwoord te geven. Eerst sprak hij nog van een noodsituatie v.w.b. de huisvesting. Je zou daar bijna smakelijk om gaan lachen. Alle andere partijen wezen hem op het feit dat het pand aan de MGR. Veermanlaan een paar maanden geleden opgeknapt is en er weer een tijdje tegen aan kan en dat er aan het Stadskantoor niets mankeert. Daarna werd iedere vraag hierover door woordvoerder Runderkamp genegeerd. Wij kunnen maar één ding bedenken; ze willen het bestuur van de gemeente kost wat kost terug naar Edam zoals het vroeger was. De “Volendammers” in de top van de VVD willen dat waarschijnlijk deels zelf ook en deels worden ze daartoe geprest door hun Edammer fractieleden, die een groot deel van hun ledenlijst bezetten.

 

Kan dit wettelijk allemaal?   

Gelukkig en in dit geval helaas, zegt de wet dat de Raad in alle situaties die niet wettelijk zijn vastgelegd, de meerderheid van de Raad beslist. Die meerderheid bestaat deze 4 jaar uit 11 zetels voor Edam georiënteerde (vooral linkse) partijen (VVD/PvdA/Groen Links) en 10 zetels voor partijen die voor de hele gemeente hun werk doen en/of Volendams georiënteerd zijn. Dat mag de lezer zelf bepalen door zich te verdiepen in alle publicaties die de afgelopen 4 jaar zijn gedaan, Volendam 80/Lijst Kras  en het CDA. De VVD haalde overigens de vorige verkiezingen veel stemmen in Volendam door de leuze “wij zijn rechtser dan de PVV”.  In de praktijk blijkt dat dus links uit te pakken.

Moet u stemmen in maart?

De Volendammers gingen mondjesmaat naar de stembus in 2010, iets meer dan 50 procent en in Edam iets meer dan 75%. Veel Volendammers stemden toen ook nog op een wolf in schaapskleren, de VVD. De VVD is momenteel een kopie van de landelijke VVD van Rutte, mooie woorden maar in de praktijk valt het vies tegen met de “hoeders van onze financiën”. Het is van het grootste belang dat iedereen gaat stemmen in maart 2014 óók als het regent!! In 2016 hebben we weer verkiezingen maar dan met Zeevang erbij. Als de Volendammer kiezer zich niet laat horen, worden we straks bestuurd door de twee kleinste kernen. Praat hier ook over in uw omgeving en met uw kinderen. Het is twee voor twaalf.

 

 

 

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn