Edam-Volendam staat er financieel heel goed voor

logo
klik om te vergroten

Er zijn 6 jaar voorbij gevlogen met deze coalitie en er is verschrikkelijk veel gebeurd. Kijkt maar eens om u heen wat er allemaal gebouwd en gedaan is. Van Friese Vlaak tot kindcentrum en van gymstuif tot en met sporthal. In ons verkiezingsprogramma kunt u het allemaal teruglezen. Volendam is drastisch veranderd door alle vernieuwingen. Maar ook aan zaken als bruggen, wegen, kades en lantarenpalen is volop gewerkt en de Julianaweg gaat binnenkort op de schop. Projecten die nu beginnen te lopen zijn o.a. woningbouw bij de Maria Goretti en woningbouw bij de Korsnäs; twee zeer langlopende projecten die door deze coalitie o.l.v. Lijst KRAS vlot zijn getrokken.

Kan dat wel allemaal financieel?

Ja dat kan. Bouwwerken worden afgeschreven over periodes van 40 jaar. Met de rente die we nu betalen kost het ons bijna niets buiten de afschrijvingen. Projecten als de Korsnäs en de Maria Goretti en soortgelijke  projecten door derden gerealiseerd hebben geen invloed op de financiën van de gemeente. Als de grond waarop bijv. woningbouwverenigingen willen

bouwen zoals bij de Maria Goretti het geval is, moeten ze voor die grond gewoon betalen aan de gemeente. Het project de Korsnäs wordt door een projectontwikkelaar gebouwd en die verkoopt de woningen.

Hoe staan we er dan financieel voor?

In Edam-Volendam werken we met een Algemene Reserve, bestemmingsreserves en treffenwe ook nog voorzieningen. Bestemmingsreserves worden gebruikt voor allerlei zaken die de gemeente uitvoert zoals, bestrating, wegen aanleg, baggeren enzovoort. Daar hoeft de gemeente niet voor te sparen, dat is al gedaan. Op dit moment heeft onze gemeente 61 miljoen euro liggen voor al die (lopende) zaken. Voorzieningen zijn gelden die apart gelegd worden voor zaken die misschien mis gaan lopen, maar dat weet je niet van te voren. We hebben dat een keer gehad toen de gemeente grond kocht en bouwrijp maakte aan de Oosthuizerweg en de Raad van State daar een streep doorheen haalden. Voor dit soort zaken hebben nu 4 miljoen voor op de plank liggen. Dan hebben we nog 12 miljoen Algemene reserve. Een spaarpot waar je wat uit kan halen en dat hebben we moeten doen voor de kosten van de corona crisis want in een recent verleden zat er heel wat meer in de Algemene Reserve.

Jeugdzorg

Overigens is er nog een andere oorzaak dat de Algemene Reserves teruglopen bij alle gemeenten. De jeugdzorg kost bakken met geld. Eén persoon in de jeugdzorg kan zomaar eens € 100.000, kosten maar ook nog veel meer als de behandelingen niet aanslaan. De regering vond een aantal jaren geleden dat het beter was dat de gemeenten die taak voor hen zouden moeten gaan uitvoeren. Zo gezegd zo gedaan. Vanaf het begin liep het mis. De regering gaf namelijk niet de zak met geld mee die daarbij hoorde. Er werd meteen een bezuiniging van gemaakt door het Rijk. Alle gemeenten in Nederland zitten in zak en as en vragen om meer geld. Velen krijgen de exploitatie niet meer rond. Veel kleine gemeente willen nu fuseren met grotere gemeente om hier aan te kunnen ontsnappen.

Ondanks corona en de jeugdzorg krijgt de gemeente Edam-Volendam ieder jaar onmiddellijk een goedkeuringsstempel van de provincie, en worden we geprezen om onze solide begroting.

fractie@lijstkras.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn