Edam-Volendam volgestort met zand

IMG - Lijst Kras buttons - 1024x643 - JPG
klik om te vergroten

90 speelplaatsen met speeltoestellen worden openbare honden- en kattenbakken!

Honderdduizenden euro’s kostende speelplaatsenbeleid stevent af op fiasco

Afgelopen donderdag vond er een raadsvergadering plaats in de HHNK die duurde tot ver na middernacht. Maar liefst 4 uur werd er gepraat over welke ondergrond de nieuw te plaatsen speeltoestellen zouden moeten krijgen. Het gaat daarbij vooral om zand (wens van het college) en de combinatie gras met hier en daar beperkt rubbertegels op landingspunten (burgerinitiatief en de oppositie). Hierbij spelen hygiëne, veiligheid duurzaamheid en betaalbaarheid een doorslaggevende rol.

 

Nieuw speeltoestellenbeleid

De gehele bevolking is inmiddels wel op de hoogte van het nieuwe speeltoestellenbeleid van dit college (Volendam 80, CDA en PvdA). Voor minimaal een half miljoen aan nieuwe speeltoestellen wordt uitgegeven en dan nog kapitalen per jaar aan onderhoud en vervanging. Hoezo crisis? Alle speeltoestellen van bewoners moesten worden verwijderd. In eerste instantie waren veel mensen hier heel boos over. Bij nader inzien was het idee dat de gemeente prachtige nieuwe speelplaatsen ging inrichten vol met nieuwe speeltoestellen kindvriendelijk en veilig, toch zo gek nog niet.

Zand als ondergrond

Verantwoordelijk wethouder mevr. Kroon besloot om zand als ondergrond te nemen. Zand is goedkoop, snel aan te vullen, gemakkelijk schoon te houden en heeft een goede valdemping, vooral voor de hogere toestellen zo betoogde zij. Lijst Kras heeft in het verleden al aangevoerd dat zand verstuift bij droogte en in tuinen en huizen waait. Ook is het voor katten en honden een ideale plaats om hun ontlasting een plaatsje te geven. Daar spelen dan vervolgens de kinderen weer in, die dat smerige zand in enkele minuten via kleren, haren tenen en mond mee naar huis nemen. De belofte van het college dat vanaf nu die “zandbakspeelveldjes” iedere drie weken geïnspecteerd en schoongemaakt zouden gaan worden leverde hoongelach op. Dat kan alleen d.m.v. forse personeelsuitbreiding en tegen kapitale kosten. Tot op heden heeft nog geen enkel college in het verleden, zich om structureel onderhoud van speelveldjes en toestellen bekommerd.

Burgerinitiatief

Een groep inwoners uit onze gemeente nam hier dan ook geen genoegen mee. Zij schreven allerlei instanties aan m.b.t. de gezondheid en veiligheid, haalden handtekeningen op tégen het gebruik van zand als ondergrond en zochten contact met Raads – en collegeleden. Hoewel het college bekend was met het burgerinitiatief had het toch opdracht gegeven op een aantal plaatsen het gras af te graven en zand te storten. Let wel! Niet alleen zand bij het uiteinde van het speeltoestel, maar een gigantisch ronde zandvlakte waar alle speeltoestellen in geplaatst moeten worden. De indieners van het burgerinitiatief hebben de afgelopen maanden bij vele instanties harde feiten verzameld. Verontreinigd zand (o.a. door ontlasting van katten) is zeer gevaarlijk voor de gezondheid van kleine kinderen en zwangere vrouwen terwijl iets oudere kinderen ziek kunnen worden van alle (spoel)wormen en eitjes, die zich in de openbare, onafgedekte megazandbakken bevinden. De deskundigen die de wethouder meegenomen had naar de raadszaal, hadden nagenoeg géén weerwoord tegen de kritiek van de initiatiefnemers en de argumenten van Lijst Kras en de rest van de oppositie.

Gerommel met financiële vergelijkingen

De prijsvergelijking v.w.b. de verschillen in kosten tussen zand enerzijds gras/rubbertegels en anderzijds zand die het college de Raad voorschotelde, rammelde aan alle kanten. De leden van het burgerinitiatief hadden kant en klare offertes die veel goedkoper uitvielen in het voordeel van gras en beperkt gebruik van rubberen tegels. De indieners van het burgerinitiatief, Lijst Kras en de rest van de oppositie kiezen voor hygiënisch, veilig en duurzaam gras en het college voor 90 grote zandvlaktes met alle narigheid van dien. Waar kiest u voor?


Oproep! Oproep!

Mail uw mening naar Lijst Kras: fractie@lijstkras.nl

Bent u voor gras als ondergrond voor de speeltoestellen of zand en waarom. Wij zorgen dat alle e-mails bij het college komen. Uw massale reactie kan de doorslag geven!

Facebook
Twitter
LinkedIn