Eén crisis is wel genoeg

crisis
klik om te vergroten

Ondernemers Oude Kom hebben ook recht op een goede boterham

De laatste raadsvergadering in oktober trok enorm veel publiek. Er waren vele tientallen ondernemers aanwezig uit de Oude Kom die zich onevenredig getroffen voelden door o.a. de verkeersmaatregelen op het Europaplein. Een kaal en leeg plein waar bijna geen auto’s meer geparkeerd mogen worden en ook geen aanvoer meer van toeristen omdat de bussen niet meer in de Zeestraat mogen stoppen. Dit allemaal in afwachting van de visie op het Europaplein van het college (Volendam|80, PvdA en het CDA), die eenmaal uitgevoerd een ideaal plaatje moet opleveren voor inwoners en ondernemers.

 

Omzetverlies te wijten aan crisis?

Vele ondernemers in heel Nederland hebben het de laatste jaren moeilijk door de crisis, omdat consumenten niet veel willen of kunnen besteden. Vanaf de dag dat de maatregelen op het Europaplein zoals boven geschetst ingingen, daalde de omzet drastisch, naar verluidt van 25 tot 40 % . Die omzetdaling begon overigens al in het begin van de zomer. Het hele zomerseizoen is er namelijk nodig geweest voor de herbestrating van het Europaplein. Ook veel andere straten in de Oude Kom lagen lang open wegens werkzaamheden. Veel terecht onbegrip bij de ondernemers tot gevolg. Als je dan als klagende ondernemer van het college te horen krijgt dat het grotendeels aan de crisis ligt voel je je niet serieus genomen. De economische crisis die de wereld en nu ook Volendam vol treft is al erg genoeg.

Wat is er nou precies gaande?

Het Europaplein/Zeestraat en omgeving moesten worden aangepakt volgens Raad en College, vooral wegens verkeersonveiligheid en de grote mate van ongezelligheid voor een centrum. De Raad gaf het college de opdracht om in goed overleg met inwoners en ondernemers tot een aanpak en invulling te komen. Er zijn een aantal overlegrondes geweest en het college is aan de slag gegaan met de huidige situatie als gevolg: Een leeg Europaplein en een Amvo terrein met meer parkeerplaatsen, volgens het college méér dan in de oude situatie. In de omliggende straten zijn veel blauwe zones aangebracht die ook extra klanten zouden moeten lokken. De Praktijk van nu: De Oude kom trekt zowel veel minder eigen inwoners om te winkelen als toeristen. Ook de bus toeristen mogen namelijk niet meer uitstappen in de Zeestraat. Het is zeer ongezellig in het centrum en de omzet van de Oude Kom ondernemers is gedaald tot een dieptepunt en dat in deze tijd. Met de omzet van de winkeliers in de Stient gaat het overigens heel goed.

Toename parkeerplaatsen?

Het aantal parkeerplaatsen in de nieuwe situatie is helemaal niet toegenomen. “Vergeten” wordt dat bewoners van een aantal straten in de Oude Kom, hun tweede auto voor een zeer gering bedrag mogen parkeren achter de Amvo. Ook verdwaalde toeristen zetten daar gewoon hun auto neer en als er dan ook nog een paar maanden een gigantische wagen voor borstonderzoek komt te staan achter de Amvo (8 parkeerplaatsen bezet) , dan moet je de vrije plaatsen voor klanten nog maar eens een keer tellen. Daar komt nog bij dat op de drukste dag van de week op zaterdag, de markt plaats vindt op het Europaplein (wel erg gezellig én druk). Dat betekent wel dat op die drukste dag de extra aangelegde parkeerplaatsen nabij het Europaplein niet gebruikt kunnen worden en de marktkooplui hun privéauto op de schaarse blauwe zones in het centrum mogen parkeren met een ontheffing: “de groene kaart”. Tot slot vinden veel inwoners het te ver om voor de kleine boodschappen (een brood, en onsje worst of kaas) achter de Amvo te gaan staan, zeker met slecht weer. Resultaat: zeker in de wintermaanden een leeg centrum en slecht draaiende winkels.

Hoe nu verder?

Het College en de Raad van Volendam zijn benoemd om de belangen van de inwoners/ondernemers te behartigen. Als er beslissingen zijn genomen hoe goed overdacht en overlegd ook, die naderhand de belangen van mensen zeer schaden, moet in goed overleg met de betrokkenen naar oplossingen gezocht worden. Daarvoor is wel nodig dat de problemen worden onderkend door het college. Wij van Lijst Kras gaan ervan uit dat college (Volendam 80/PvdA/CDA) alsnog aan de slag gaat om deze zaak tot een goed einde te brengen.

Aanbevelingen Lijst Kras

De bussen met toeristen de mogelijkheid geven uit te stappen bij de Havenhof en op te stappen bij de bushalte nabij de Amvo. Hoe dan ook extra parkeerplaatsen creëren voor de lokale bevolking (wél blauwe zone). In overleg met bewoners en ondernemers op korte termijn het Europaplein “aankleden” zodat zowel de inwoners als toeristen het fijn vinden daar naar toe te gaan en te verblijven. De gemeente moet medewerking en ondersteuning geven aan initiatieven van omwonenden en ondernemers om activiteiten te organiseren, die het plein echt tot een gezellig centrum van Volendam maken. Verder zou de Pius X zou daar een rol in kunnen spelen. Open pui, muziek en de koffie staat klaar!

Facebook
Twitter
LinkedIn