Eerste Woonvisie uit de geschiedenis van Edam-Volendam vastgesteld

logo21
klik om te vergroten

Grote prestatie van wethouder Koning en zijn ambtenaren.

In de Raad van 13 april werd de eerste woonvisie van de gemeente Edam-Volendam door een grote meerderheid van de Raad aangenomen. Dat was het sluitstuk van heel wat politieke beroering. In december 2016 was de eerste versie van de Woonvisie nog door Wethouder Koning van Ruimtelijke Ordening (R.O.) van LijstKRAS teruggenomen. Iedere partij had namelijk wel een andere visie op wat er allemaal in de Woonvisie zou moeten staan. Verder werd er getwijfeld of alle ramingen en cijfers in de woonvisie wel klopten. Wethouder Koning was nochtans niet over één nacht ijs gegaan. Hij had de betrokken maatschappelijke organisaties en politieke partijen van te voren gevraagd om input te leveren om die visie goed van de grond te krijgen. Jammer was dat de meeste politieke partijen (waaronder de gehele oppositie uitgezonderd Groen Links) dat niet nodig vond. Toen de Woonvisie in december 2016 gepresenteerd werd in het Raadsplein hadden ze plotseling wel veel input maar dan op een zeer negatieve wijze geventileerd. Vooral Volendam 80 en de PvdA konden daar niet genoeg van krijgen.

De nieuwe Woonvisie

In een visie worden idealen beschreven; waar ligt de stip aan de horizon, de ambities van de schrijvers van de visie en vanuit welke invalshoeken wordt er geopereerd. Het gaat niet over concrete werkwijzen noch om onweerlegbare cijfers uit onderzoeken, maar hoe er in de toekomst met wonen zou moeten worden omgegaan, vanuit welke beginsituatie en uitgangspunten. Wethouder Koning trok in december de conceptvisie in en besloot samen met zijn ambtenaren op alle gestelde vragen antwoord te geven en alle relevante opmerkingen mee te nemen in de aangepaste visie. Deze aangepaste visie werd 13 april gepresenteerd aan de Raad. Alle partijen spraken hun waardering uit waaronder ook de oppositie die in eerste instantie liet blijken aangenaam verrast te zijn. De woonvisie scheen unaniem aangenomen te worden………

Prestatieafspraken met de woningbouwverenigingen

De betrokken ambtenaren en het college, uiteraard vooral wethouder Koning van R.O. waren blij met de opgetogen reacties vanuit de Raad. Voor 1 juli 2017 moet de gemeente namelijk de onderhandelingen afgerond hebben m.b.t. de prestatieafspraken met de woningbouwverenigingen die dan uiterlijk 15 december 2017 bij het ministerie moeten zijn ingediend. Die woningbouwverenigingen moeten tenslotte met de mogelijkheden die ze hebben, veel zaken, wensen en uitgangspunten die het gemeentebestuur heeft vanuit de woonvisie, realiseren. Aanname van de woonvisie is dus in het belang van het college, de gemeenteraad, de woningbouwverenigingen, maar dus vooral van alle burgers die al wonen of dat in de toekomst willen gaan doen, in zowel de koop – als huursector. U snapt het

misschien al na deze aanloop. De woonvisie werd aangenomen met dank aan wethouder Koning, maar met de totaal onverwachte tegenstem van de gehele oppositie (Volendam 80, Groen Links en de PvdA). Zij wilden alsnog concessies afdwingen bij de wethouder om hun stokpaardjes te benadrukken in de woonvisie en hun belangen te laten prevaleren boven die van anderen.

Wethouder Koning trapte daar wijselijk niet in, waarop de oppositie, de woonvisie verwierp. Schandelijk en schadelijk, zonder enig oog voor het belang van de mensen waarom het gaat.

Gelukkig heeft de gemeenteraad van Edam-Volendam een grote eensgezinde coalitie, zodat de continuïteit van bestuur is gegarandeerd.

p.s.

Gemeenten zijn pas sinds vorig jaar verplicht om een woonvisie vast te stellen. De gemeente Edam-Volendam heeft nooit zelf de behoefte gevoeld om voor – en uit zichzelf een woonvisie op te stellen. Er is ook nooit om gevraagd vanuit de gemeenteraad. Het is daarom fantastisch dat een nieuwe wethouder R.O. dit huzarenstukje op zo’n veelbelovende wijze heeft geklaard.

Wij van LijstKRAS zijn trots.

email: fractie@lijstkras.nl website: www.lijstkras.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn