Einde aan ware nachtmerrie; HHNK verkocht!

OmarmUSkr3
klik om te vergroten

Belangrijke verkiezingsbelofte Lijst KRAS ingelost!

Monumentale status blijft behouden

Het is niet te geloven maar toch echt waar. In de Raad van 29 januari 2015 ligt het voorstel op tafel om de monumentale panden van het HHNK te verkopen. In november 2010 ruim een half jaar na de verkiezingen van maart 2010, werd het rampzalige besluit tot aankoop genomen onder grote druk van VVD, PvdA en Groen Links die toen een nipte meerderheid hadden in de Raad van 11 tegen 10. In de Nivo van vorige week begonnen die partijen al driftig hun straatje schoon te vegen met halve waarheden tot hele leugens. U moet proberen als inwoners/lezers de feiten goed voor ogen proberen te houden in deze kwestie en dat is niet eenvoudig door het zwarte pietenspel dat sommige politieke partijen spelen. De VVD(5), de PvdA(4) en Groen Links(2) hadden na de verkiezingen van 2010 een meerderheid van 11 tegen 10 zetels Volendam 80(6), CDA (4) en Lijst KRAS (1). Ze hebben 4 jaar lang de tijd gehad om te kunnen doen met de panden van het HHNK wat ze wilden, dus óók laten verbouwen, inrichten en bestemmen voor ambtenaren huisvesting. Ze hebben het niet gedaan ondanks al hun geschreeuw en het uiten van beschuldigingen naar anderen. Dat zijn de feiten, maar er zijn er meer.

Een monsterverbond

Wat de kwestie zo onoverzichtelijk maakt voor de neutrale lezer is het “monsterverbond” dat een aantal partijen destijds sloten met elkaar na de verkiezingen van maart 2010. We zullen het u proberen uit te leggen. Volendam 80 was in 2010 de grote winnaar van de verkiezingen met 6 zetels. Het toenemende succes van de Broeckgouw en het al dan niet aankopen van de HHNK waren de belangrijkste onderwerpen op dat moment. Volendam 80 wilde en moest ook besturen gezien de verkiezingsuitslag, maar wilde net als het CDA en Lijst KRAS de panden absoluut niet aankopen noch een bestemming geven als werkplaats voor onze ambtenaren. Vanaf 2008 heeft Lijst KRAS daar tientallen stukken over geschreven zie de publicaties op lijstkras.nl. Volendam 80 en het CDA moesten dus in zee met de VVD of de PvdA om te kunnen besturen. De PvdA wilde meeregeren onder één voorwaarde: het aankopen van de panden. In november 2010 werd de beslissing genomen door het toenmalige college (Volendam 80, CDA, PvdA) gesteund door GroenLinks om de panden van het HHNK aan te kopen maar niet te bestemmen voor huisvesting van ambtenaren; een monsterverbond! Dit zijn feiten, die iedereen simpel kan natrekken.

Aandeel Lijst KRAS

Lijst KRAS is steeds heel duidelijk geweest. De gemeente Edam-Volendam moest die panden niet aankopen, zeker niet om ambtenaren in te huisvesten. Je hoeft alleen maar te denken aan de torenhoge onderhoud – en afschrijvingslasten, en de kapitalen om de panden te verbouwen en dan nog parkeren bij Boon Edam. Onze verkiezingsbelofte was dan ook om die aankoop zo snel mogelijk ongedaan te maken om vervolgens de huisvesting goed te kunnen gaan regelen voor de ambtenaren. Het huidige pand aan de MGR. Veermanlaan voldoet al lang niet meer en is qua Arbowetgeving ongeschikt en al lang afgeschreven. De verkoop van de panden van het HHNK aan de Schepenmakersdijk in Edam komt dus op een zeer gunstig moment. De fusie komt eraan, aan de hoge lasten komt een eind en tevens aan de verspilling van de afgelopen jaren, waarbij de panden van het HHNK gebruikt zijn om één keer in de maand te vergaderen. Lijst KRAS wilde af van die financiële molensteen om de nek van de gemeente én fatsoenlijke huisvesting voor de ambtenaren. Beiden staan nu te gebeuren en wel door eendrachtig samenwerken van het huidige college van Lijst KRAS, Volendam 80 en het CDA op dit punt.

De rol van de VVD

In één ding moeten we de VVD gelijk geven; zij waren vanaf het begin vóór aankoop van de panden en zij wilden daar ook vanaf het begin ambtenaren in vestigen. Dus toen het “monsterverbond” gesloten werd (aankopen van de panden zonder huisvesting ambtenaren) stemden zij tegen. Dat is consequent. Dat zijn feiten. Maar daarbij houdt het ook helemaal op. De onderbouwing van hun standpunten waarop zij hun wensen baseerden hebben onze gemeenschap financieel en bestuurlijk veel schade berokkend. In hun artikel van 24-12-14 spreken zij over een miljoenenstrop. Dat is gelukkig pure onzin. Dat er veel geld is verspild in deze zaak is een feit, maar dat het huidige college door het HHNK te verkopen de schade voor nu en de verre toekomst enorm beperkt, staat vast. Lijst KRAS heeft alles uit de kast gehaald om de aankoop te voorkomen (dat is toen mislukt met één zetel) en nu er mede voor gezorgd dat het verkocht gaat worden en dat is gelukt dankzij de 6 zetels die de kiezers Lijst KRAS gegund hebben. Deze verkoop is een zegen voor de gemeenschap en het inlossen van een keiharde verkiezingsbelofte door Lijst KRAS.

email: fractie@lijstkras.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn