Einde Files van en naar Amsterdam?

N247
klik om te vergroten

Verbetering doorstroming N247 naar Amsterdam

Het is voor velen van ons al jaren een doorn in ‘t oog: langzaam rijden naar Amsterdam om op het werk te komen. De afgelopen jaren is wel aandacht geweest voor de verbetering van de bereikbaarheid, maar deze zijn beperkt gebleven tot het openbaar vervoer. Lijst Kras is blij dat er e.e.a. is gebeurd op het gebied van het openbaar vervoer. Immers hoe meer mensen met het openbaar vervoer reizen, des te beter zal de verkeersdoorstroom worden. Deze maatregelen hebben echter voor het overige auto-, busjes- en vrachtwagenverkeer nadelige gevolgen gehad. Edam-Volendam heeft teveel inwoners voor wie het openbaar vervoer geen alternatief is en zij willen ook maatregelen die een kortere reistijd mogelijk maken. Lijst Kras heeft, naast een eigen wethouder, tevens het initiatief genomen een extra raadslid in de Stadsregio Amsterdam te installeren omdat wij verkeer belangrijk vinden i.v.m. bereikbaarheid, werkgelegenheid, toerisme en veiligheid. Jaren geleden is ook al over gesproken over maatregelen, maar nu gaat het dan echt gebeuren.

Autoverkeer A7

Hoewel voor Edam-Volendam de N247 de hoofdweg is, is volgens de provincie de A7 de hoofdweg. Daar zijn dan ook de grootste aanpassingen:
• Verdubbeling van het aantal rijbanen richting de A7
• Verbreding van de A7
• Verbreding van de A8

Autoverkeer N247

Voor de N247 worden de volgende maatregelen genomen:
• Monnickendam is zowel van als naar Amsterdam een knelpunt. In Monnickendam zullen de verkeerlichten beter worden afgesteld ten gunste van verkeer op de N247.
• De brug in Broek in Waterland wordt vervangen en verbreed, zodat bussen en vrachtverkeer elkaar beter kunnen passeren. Dit zal wel een aantal maanden overlast geven.
• De kruising ’t Schouw wordt grondig onderhanden genomen.
• En voor de langere termijn wordt de afslag in Noord de A10 op verbeterd.

De kruising bij ‘t Schouw

Het autoverkeer dat richting Edam-Volendam gaat zal achter het tankstation langs rijden zodat het niet meer kruist met het busverkeer. Het verkeer richting Purmerend en Edam-Volendam wordt eerder van elkaar gescheiden. Onderzocht wordt nog of het tankstation verplaatst kan worden aangezien dit een complexe constructie gaat worden.

Openbaar vervoer

De Noord-Zuidlijn vermindert de reistijd voor mensen die naar het zuiden reizen. Dit zal in 2017 zijn beslag krijgen. We moeten echter wel borgen dat ook de reiziger naar het Centraal Station hierdoor geen langere reistijd krijgt, bijvoorbeeld door te borgen dat enkele lijnen ook rechtstreeks doorrijden naar het CS. Het is echter nog niet gezegd dat de reistijden na overstap ook echter langer worden.

We houden deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Lijst Kras is vertegenwoordigd in de Stadsregio en en onze wethouder is direct betrokken in het project ‘Bereikbaarheid Waterland’ en zet zich maximaal in voor ons belang.

email: fractie@lijstkras.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn