Einde Volendammer kermis in zicht? Deel 2

kermis
klik om te vergroten

Alom opschudding in ons mooie dorp. Gevreesd wordt voor het teloor gaan van onze buitengewone kermis, waar vele Volendammers heel trots op zijn . Actiegroepen zijn in oprichting. De messen worden geslepen evenals de balpennen en links en rechts worden beschuldigingen geuit. Wie heeft dit op z’n geweten allemaal? Naast dit weekblad worden ook Facebook en allerhande andere “sociale” media ingeschakeld. Iedereen van jong tot oud moet wakker geschud worden. We laten het niet gebeuren. Wat is er nou allemaal aan de hand?

Presentatie verkeersstromen Oude kom Volendam

Op 18 mei vond een reguliere raadsvergadering plaats, waarna er ook een presentatie werd gegeven over de verkeersstromen Oude Kom Volendam in relatie met het Europaplein. Lijst KRAS heeft daar twee weken geleden een artikel aan gewijd. Al jaren is hieraan gewerkt en over nagedacht. Sinds LijstKRAS in 2015 weer als grootste partij uit de verkiezingen is gekomen wordt van het project “ centrum van Volendam” eindelijk echt werk gemaakt met hopelijk dit jaar nog een fysieke start van de werkzaamheden. Uiteraard nemen de Zeestraat en het Europaplein hierbij een belangrijke plaats in. LijstKRAS wil hier al jaren een centrum van maken waar we het hele jaar trots op kunnen zijn. Een paar uur vóór de vergadering was er een verontwaardigd schrijven binnen gekomen van de kermisbond, die niet kon begrijpen waarom zij niet in een vroeg stadium bij de plannenmakerij betrokken waren geweest en ze kondigde gelijk ook het failliet aan van de Volendammer kermis. Daar veel raadsleden en ook de verantwoordelijk wethouder deze brief nog niet gekregen of gelezen hadden kon hij ook niet besproken worden. Een lokale partij uit Volendam vond echter dat dit een prachtig onderwerp was om zich populair te maken bij “het gewone volk” , (daar komt het woord populisme vandaan) om daar weer eens flink mee te scoren, terwijl in dezelfde vergadering – dus op 18 mei- hun argumentatie al volledig onderuit werd gehaald.

Kunnen we dan nog wel kermis vieren?

De verkeersdeskundige van de gemeente die de presentatie verzorgde nam de moeite om de grote zorgen van die partij weg te nemen. Er werd uitgebreid toegelicht dat het hele Europaplein gebied versterkt wordt door een constructie. Vervolgens gaat daar het zand en de straattegels op. Daarbij wordt 100% garantie gegeven dat alle mogelijke zware wagens en attracties moeiteloos gedragen kunnen worden. Het was nou precies de grootste vrees van de kermisbond dat dit niet meer mogelijk zou zijn. Een ander belangrijk punt van de kermisbond was dat ze last zouden hebben van de bomen die geplaatst gaan worden in de Zeestraat. De verwachting is dat e.e.a. wellicht anders gerangschikt moet worden in de Zeestraat voor wat betreft de kramen en kleinere attracties, maar dat (praktisch) alles een plaats zal krijgen op een veel gezelligere kermis met al die bomen ertussen. Aan het Amvo terrein verandert er niets. Er wordt dus in de nieuwe opzet wel degelijk rekening gehouden met de kermis evenals met de weekmarkt maar die bepalen niet hoe ons dorpshart eruit komt te zien.

P.S.
Wij zijn overigens heel blij met de aanvulling van de Raad met raadsleden en een wethouder uit Zeevang. Het zijn hardwerkende mensen, recht- door- zee, praktisch, eerlijk en deskundig. Het zouden wel Volendammers kunnen zijn.

email: fractie@lijstkras.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn