Eindelijk na meer dan 10 jaar: Tase terrein aangekocht!

kras1
klik om te vergroten

Entree van Volendam kan nu worden opgeknapt

In de raad van donderdag 2 april was niet alleen het Europaplein een zeer belangrijk punt. De aankoop van het in de volksmond bekend staande “Tase terrein” stond ook op de agenda.
Het voormalig Don Bosco gebouw/Tase terrein is alle inwoners van onze gemeente sinds jaar en dag een doorn in het oog. Het was dan ook een absoluut speerpunt van Lijst KRAS om dit terrein te verwerven en er een zinvolle invulling aan te geven die tevens het aanzicht van de entree van Volendam fatsoeneert. De oppositie van VVD, PvdA en Groen Links, wilden de aankoop uit stellen om eerst mooie plannen te maken en dan pas tot eventuele koop over gaan. Dat hebben de coalitiepartijen Lijst KRAS, Volendam 80 en het CDA genegeerd. Omstandig heeft Lijst KRAS de oppositie partijen uitgelegd hoe moeilijk het proces van onderhandelingen met de eigenaars van de grond is geweest. Die wilden een veel hoger bedrag van de gemeente incasseren omdat ze inmiddels veel geld verloren hadden op hun aankoop. De gemeente wilde niet meer bieden dan 1,8 mln. een bedrag dat veel lager ligt dan de gedane investeringen door de eigenaren, maar hoger dan de taxatiewaarde in deze economisch slechte tijd. Die 1,8 mln. was lange tijd onbespreekbaar voor de verkopers, maar uiteindelijk gingen ze akkoord. De vele plannen die door hen zijn ingediend de afgelopen jaren, waren allen afgekeurd door de gemeente. Ze zagen er uiteindelijk letterlijk “geen brood” meer in en gingen akkoord met een bedrag dat jarenlang onbespreekbaar was . Dat het aankoop bedrag misschien niet helemaal terug wordt verdiend door de gemeente nemen wij voor lief. Het is de hoogste tijd voor een nieuwe entree voor Volendam en een eind te maken aan een nachtmerrie voor velen. We hebben deze unieke kans niet laten lopen.

Hoe nu verder?

De vraag die op ieders lippen ligt op dit moment, is natuurlijk wat er nu gaat gebeuren met het Tase terrein. Daarvoor zijn al wat plannen ontwikkeld maar die moeten goed worden doorgerekend. Op dit moment kan iedereen suggesties aanreiken. U kunt ze naar Lijst Kras sturen die zorgt dat ze op de goede plek komen of rechtstreeks naar het college. U begrijpt natuurlijk wel dat er uitgangspunten zijn waaraan voldaan moet worden. Zo moeten de vierkante meters grond flink wat geld opleveren om uit de kosten te komen. Verder moet de entree van Volendam en dus het aangezicht van wat er komt, fraai worden. Tot slot moet er iets aan de Eikenlaan gebeuren. Deze straat is veel te smal, kijkt al een oneindige tijd tegen een bouwval aan en heeft veel overlast van het verkeer van en naar de FC Volendam.

Inspraak

Dit college heeft inspraak hoog in het vaandel staan. Lijst Kras zal bij het college aandringen op een inspraakprocedure voor de omwonenden, waarbij ze ook eigen ideeën kunnen inbrengen en dat in een vroegtijdig stadium. Daarbij kan uiteraard niet aan de hierboven gestelde uitgangspunten (en misschien nog andere) voorbij gegaan worden. Lijst Kras denkt zelf aan mooie grote kavels aan de Julianaweg en overburen voor de bewoners van de Eikenlaan, mooi breed opgezet en dan eventueel indien ruimte, wat appartementen. Zo’n scenario kan een mooi plaatje opleveren, een goede financiële opbrengst en hopelijk tevreden omwonenden. We wachten verder af waar de bewoners/omwonenden mee komen en het college zelf. We gaan eruit komen.
Lijst KRAS is er voor u. Het is maar dat u het weet.

Email: fractie@lijstkras.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn