Eindelijk start aanpak onveilige verkeerssituatie

IMG - Lijst Kras buttons - 1024x643 - JPG
klik om te vergroten

Waar een wil is, is een weg!

Het is niet te geloven maar toch echt waar. Nadat jaren weinig tot niets aan onveilige verkeerssituaties in onze gemeente is gedaan, heeft de nieuwe wethouder verkeer dhr. Luyckx de handschoen opgepakt. Lijst Kras heeft in de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie het college met klem verzocht eindelijk de veiligheid van vooral jonge verkeersdeelnemers voorrang te geven en vorige week is daar een start mee gemaakt.

Kruising Torenvalkstraat/Scholeksterstraat/Boezelgracht

Deze kruising is vooral heel gevaarlijk voor de grote schare kinderen die van de dubbelschool in het park (Kennedy/Nicolaas) daar even na twaalf uur en na 15.15 vanuit de Torenvalkstraat naar de Boezelgracht moet. Al vele kleinere ongelukken hebben daar plaatsgevonden en het wachten was op het eerste grote ongeluk. Smeekbeden, emails, telefoontjes en brieven van ouders naar het vorige college leverden niets op.

Begin vorige week zijn er haaientanden geplaatst en voorrangsborden. Een paar dagen later op verzoek van Lijst Kras ook nog een bord met voorrangssituatie gewijzigd. Dat het 2 1/2 jaar heeft moeten duren voordat deze simpele en goedkope oplossing een feit is geworden, is eigenlijk onverteerbaar.

Maatregelen echt noodzakelijk?

Er zijn mensen die beweren dat het allemaal niet nodig is om overal borden en haaientanden te plaatsen en zeker niet bij deze kruising. Het autoverkeer wordt daardoor belemmerd en de ouders moeten hun kinderen maar goed leren fietsen. Lijst Kras denkt daar een stuk genuanceerder over. Natuurlijk moet het verkeer niet overal ernstig worden gehinderd en moeten ouders hun kinderen goed fietsen leren. Een feit blijft echter dat vele automobilisten veel te hard rijden en dan vaak geen voorrang (meer kunnen) geven. Er worden door automobilisten vaak onverantwoorde risico’s genomen. Regelmatig worden ook de borden van één-richtingsstraten genegeerd en rijden auto’s met grote snelheid tegen de loef in. Het gedrag in het verkeer (overigens ook van veel fietsers) bepaalt dus helaas de noodzaak om veel met borden en haaientanden te werken.

De start is er en nu…..?

Het begin is er. Lijst Kras en met ons vele inwoners van Edam-Volendam hopen dat het college nu goed doorpakt. Lijst Kras heeft diverse voorbeelden van onveilige situaties doorgespeeld naar het college. De nieuwe wethouder verkeer heeft beloofd deze voortvarend op te pakken. Wij zullen e.e.a. met argusogen volgen en waar nodig aan de bel trekken.

Heeft u ook te maken met soortgelijke problemen? Stuur uw bericht naar Lijst Kras

p.s. U kunt ook gewoon lid worden voor € 10,- per jaar.

Facebook
Twitter
LinkedIn