Eindelijk weer een woningbouwproject in Edam!

korsnas-terrein
klik om te vergroten

Korsnäs-terrein wordt schitterende woonbuurt.
Woningbouw op het terrein van de Korsnäs aan de Baandervesting. Wie had dat ooit nog gedacht. Het grote onverzorgde gebied waar iedereen al vele jaren schande van spreekt in het hart van Edam gaat eindelijk bebouwd worden. En hoe! Het wordt een schitterende woonbuurt voor jong en oud waar participatie een hoofdrol heeft gespeeld en dit keer werden de meeste betrokkenen er blij van. Naast vele andere projecten is dit een al jarenlang lopend project waar vele colleges geen eind aan konden breien de afgelopen 20 jaar. Het is dit college dat met wethouder Koning van LijstKRAS op R.O. (ruimtelijke ordening) in dit dossier zijn tanden heeft gezet en zoals nu blijkt met succes. Alle procedures zijn doorlopen en de planning is dat het 4e kwartaal van 2020 wordt gestart met de verkoop van de woningen.

Geschiedenis
Woningbouw op het Korsnästerrein is een hoofdpijndossier geweest voor de opeenvolgende colleges van Edam-Volendam. Dat begon in 2001! In de zomer van dat jaar gaf het gemeentebestuur aan medewerking te willen verlenen aan woningbouw indien Korsnäs Packaging B.V verplaatst zou worden. De start van de bouw werd verwacht begin 2004. Er moesten namelijk nog verschillende onderzoeken gedaan worden o.a. naar vervuilde grond én een onderzoek naar de mogelijkheid om een parkeerkelder onder de woningen aan te leggen. De conclusie was toen al in 2002 dat, gelet op de buitengewoon hoge kosten van realisering daarvan de haalbaarheid hiervan moest worden bezien. Toen was de Klankbord groep al opgericht en werd plan na plan neergelegd. er werd overal over gediscussieerd over de kleine en grote dingen en dat duurde jaren en jaren. Alle ontwikkelde plannen uit het verleden zijn op veel weerstand gestuit en vervolgens dan lag de planvorming weer stil. Ook over het uiteindelijke plan zoals het er nu ligt is de laatste 5 jaar veel gebakkeleid.
Participatie is er te over geweest met de omwonenden, de ondernemers, de Seniorenraad en Oud Edam. Duizenden uren praten, argumenteren en je zin zien te krijgen. Het is eindelijk gelukt. De meeste bewoners tevreden en zo ookde klankbordgroepen maar vooral ook de woningzoekenden in Edam; hulde aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen. Wij zijn trots op wethouder Koning van LijstKRAS die heeft bijgedragen aan het uiteindelijk doen slagen van dit uiterst fraaie woningbouwproject.

Stemming in de Raad
Twee maanden geleden kwam het voorstel in stemming. Tot onze verbazing werd het voorstel niet unaniem aangenomen. GroenLinks liet een “nee” noteren als enige partij in de Raad. De argumentatie was dat het bovengronds parkeren hen niet aan stond en dat ze alleen mee zouden gaan met het voorstel als alsnog besloten werd tot ondergronds parkeren. Diverse onderzoeken en berekeningen hebben zichtbaar gemaakt dat indien er een ondergrondse parkeergarage bij zou komen, het project weer geen doorgang kon vinden gezien de kosten (ca. € 65.000,– per woning door de toekomstige bewoners te betalen) en waarschijnlijk voorgoed in de ijskast zou belanden. In 2002 waren ze daar al achter gekomen. Gelukkig zagen alle andere partijen in de Raad het anders.
Het is de hoogste tijd dat dit project van de grond komt.
Wij vinden het in ieder geval fantastisch dat het nu gelukt is om op deze locatie te gaan bouwen.

Email: fractie@lijstkras.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn