Het Europaplein is nog lang niet klaar (2)

Europaplein2
klik om te vergroten

Vorige week hebben we een aantal zaken belicht over zaken die nog verbeterd moeten worden aan het Europaplein en voorstellen geformuleerd tot verbetering. Als dat allemaal in gang wordt gezet zijn we er echter nog niet. Er is meer voor nodig om een centrum echt een aantrekkelijk middelpunt van een gemeente te laten worden. Vorige week hebben wij geschreven dat het een goede zaak zou zijn om het parkeren in het centrum alleen voor vergunninghouders (lees inwoners) zou moeten zijn. Uiteraard niet voor lang-parkeren maar om inkopen te kunnen doen. Na sluitingstijd van de winkels kan er dan gewoon geparkeerd worden tot de volgende ochtend door inwoners.   In geen enkele drukke plaats in Nederland – zeker niet met veel toeristen – kunnen toeristen parkeren in het centrum en al helemaal niet gratis. Een probleem hierbij is dat de omliggende straten ook “beschermd” moeten worden voor parkeren door toeristen. Dat moet allemaal nog goed uitgewerkt worden.

Parkeren langs de Zeestraat zinvol?
De discussie over het blauwe zone parkeren langs de Zeestraat is ook weer actueel geworden nu het Europaplein zijn eindstadium nadert. Veel mensen vragen zich af of dat nou wel nodig is. Daarvoor moeten we een aantal jaren terug in de geschiedenis.  Tot 6 jaar geleden kon er tot grote voldoening van de ondernemers geparkeerd worden op het Europaplein; wel 50 auto’s. Van de één op de andere dag werd het parkeren op het Europaplein verboden in aanloop naar veel grotere plannen met het Europaplein. Daar is genoeg over geschreven. De ondernemers rond het Europaplein zaten in zak en as. Een troosteloos aanblik bood het Europaplein in die tijd en de omzet daalde navenant. De ondernemers in de Oude Kom wilden de auto’s persé weer terug op het Europaplein! Dat was voor LijstKRAS onbespreekbaar. Als compromis is er toen besloten om de ondernemers enigszins tegemoet te komen door auto’s langs de Zeestraat te laten parkeren.
Dat is geen ideale situatie. Wij gaan er echter vanuit dat als het Europaplein een succes wordt, met veel activiteiten en druk bezochte terrassen, die parkeerplaatsen ter zijner tijd opgeheven kunnen worden.

Handhaving in de Oude Kom
De Raad heeft besloten dat grote, zware vrachtwagens niet meer welkom zijn in de oude kom net zoals in de rest van Nederland. Van 6.00 uur tot 11.00 uur kan de Oude Kom en de dijk met die kleinere vrachtwagens bevoorraad worden op de daarvoor aangewezen plaatsen. Daarna moeten de palen bij het Kruidvat en die aan het begin van het Zuideinde omhoog. Alleen op die manier kan er een bruisend centrum ontstaan, waar we allemaal naar toe willen. Dat gaat echter niet vanzelf. Daar is stringente handhaving voor nodig en de juiste bebording. Beiden hebben nogal wat voeten in de aarde. LijstKRAS gaat de Raad/ college voorstellen om één vaste BOA aan te stellen voor het gebied vanaf de Parallelweg tot aan het Marinapark. Deze persoon is daarmee een vast gezicht in het gebied en naast controleur, ook aanspreekpunt en vraagbaak voor inwoners, ondernemers en toeristen. Met het controleren van de borden en het aanpassen daarvan is men al een tijdje bezig, maar we zijn er nog lang niet.

Parkeren voor auto’s op de Parallelweg
Eén van de plaatsen waar wij ruimte zien voor toeristen om wel te parkeren is de parkeerplaats aan de Parallelweg. Op dit moment is daar maar zeer beperkt ruimte voor. Veruit de meeste parkeerplekken worden de hele dag in beslag genomen door auto’s van aangrenzende bedrijven en werknemers van horecagelegenheden en souvenirs winkels. Dat kan omdat het een openbare parkeerplaats is met vrij parkeren. Er is al veel energie gestopt in praten met deze doelgroepen om oplossingen te vinden. De gemeente heeft enorm geïnvesteerd is dit parkeerterrein en heeft er ook veel vaste lasten van. De bussen betalen inmiddels voor het parkeren en LijstKRAS wil voorstellen om  ook betaald parkeren voor auto’s in te voeren aan de Parallelweg. De ondernemingen rond de Parallelweg zouden een aantal gemarkeerde parkeerplaatsen kunnen huren. Parkeren voor auto’s op de Parallelweg blijft dan gratis voor auto’s vanaf 18.00 uur ‘s avonds tot ’s morgens 9.00 uur.
Vanaf 9.00 uur tot 18.00 uur zijn de parkeerplaatsen dan beschikbaar voor betaald parkeren voor de toeristen. Het mes snijdt aan twee kanten; voor de gemeente wordt de parkeerplaats rendabel en voor alle gebruikers is er duidelijkheid.

Volgende week deel 3

email:  fractie@lijstkras.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn