Financieel wanbeleid College?

IMG - Lijst Kras buttons - 1024x643 - JPG
klik om te vergroten

Creatief boekhouden

Onverantwoorde dekking van uitgaven

Oplopende personeelslasten via slinkse wegen
Drie weken geleden vond de Begrotingsraad plaats. Op deze dag wordt de hele dag vergaderd over de begroting(alle financiële zaken) van het komende jaar. Twee weken geleden ging het dus over 2011. Vanaf deze plaats heeft Lijst Kras al vele keren zijn diepe treurnis uitgesproken over de aankoop als gemeente zijnde van de panden van de HHNK. De financiële dekking van de aankoop van het HHNK heeft het college niet gegeven. Een aantal “ombuigingen” (minder uitgaven voor personeel en minder geld in de reserves stoppen) moeten er voor zorgen dat de gemeente financieel gezond blijft. Lijst Kras zet daar grote vraagtekens bij. De argwaan van Lijst Kras wordt versterkt door verschillende vreemd aandoende boekingen.

Creatief boekhouden

De gemeente heeft een gigantische boekhouding. Om ervoor te zorgen dat die boekhouding correct gedaan wordt zijn er heel veel spelregels afgesproken. Een aantal spelregels zijn wettelijk verplicht en worden gecontroleerd door de accountant. Sommige spelregels zijn lokaal vastgesteld en daar kan door het college ongestraft vanaf geweken worden (ze hebben een meerderheid in de raad). Als zij dat doen gaan wel de alarmbellen rinkelen. Zo kent de gemeente een reserve grondexploitatie (bedoeld uiteraard voor risico’s met de grondexploitatie). Vastgesteld is dat die reserve gezien de risico’s eigenlijk wat groter moet zijn. Wat doet het college? Het college dekt een deel van de huisvestingslasten van het HHNK met gelden uit de grondexploitatiereserve. Snapt u het nog?

Onverantwoorde dekking van uitgaven

Vorig jaar tijdens de Begrotingsraad 2010 werd besloten om € 3,1 miljoen uit te trekken om zwembad de Waterdam te renoveren. Geen nieuwbouw of luxe zaken maar dringende renovatie van noodzakelijk voorzieningen. Dit moet volgend jaar echt gaan gebeuren, anders loopt het zwembad zelfs de kans om gesloten te moeten worden. De dekking van deze uitgaven was nogal vaag en moest dit keer expliciet op de begroting aangegeven worden. Als dekking wordt officieel aangegeven door het college ” de dekking komt naar verwachting uit de verkoop van de grond bij de Waterdam en ontwikkeling van het gebied rond de Seinpaal samen 2,8 miljoen”. Dus de dekking van de miljoenen voor het zwembad in 2011 moeten komen uit eventuele geschatte inkomsten in de toekomst! Dan staat daar ook nog bij dat er nog geen uitgewerkte plannen aan ten grondslag liggen en die € 2,8 miljoen maar een ruwe schatting is. Dat heeft niets meer met een fatsoenlijke boekhouding te maken. Overigens is de aankoop van de HHNK al wel helemaal gedekt uit “ombuigingen”.

Oplopende personeelslasten via zijwegen

Verder wordt er weer voor tonnen extra personeel aangenomen voor o.a. digitalisering. Men doet dat een aantal jaren op projectbasis te dekken uit “ombuigingen”. Later kan dan worden gezegd dat de reguliere uitgaven voor salarissen nauwelijks verhoogd zijn. Tot slot wordt er dan nog een extra verkeersambtenaar aangenomen te betalen uit het structuurfonds, ook voor een aantal jaren. Lijst Kras heeft voorgesteld om andere minder dringende vacatures te bevriezen als het college echt vindt dat dit extra personeel voor een aantal jaren nodig is. Tevergeefs. Wanbeleid is een zware term, maar u moet het met ons eens zijn dat het op z’n zachtst gezegd een curieuze manier van boekhouden is, die verre van solide overkomt en het ergste doet vrezen voor de (financiële) toekomst van onze gemeente.

Facebook
Twitter
LinkedIn