Fuseren met Waterland en/of Landsmeer? Deel 2

FusieVolendamLandsmeer-1170x468
klik om te vergroten

Fuseren dus overbodig?

Fusies voor kleine gemeenten zijn niet overbodig en zelfs noodzakelijk. Maatschappelijke vraagstukken op het gebied van jeugd, WMO en senioren vragen immers om een ambtelijke en bestuurlijke organisatie die deze taken adequaat op zich kan nemen. Om die reden besloot de voormalige gemeente Zeevang een fusieverzoek aan Edam-Volendam voor te leggen. Met zo’n 6500 inwoners, een gezonde begroting en direct grenzend aan de gemeente Edam-Volendam een op voorhand behapbare fusie. De afgelopen drie jaar hebben we ervaren dat zelfs een ‘kleine’ fusie een ingrijpend proces is voor de inwoners en ambtenaren die ermee te maken krijgen. Zo worden diensten vanuit het gemeentehuis plotseling 15 kilometer verderop geleverd en wordt door schaalvergroting de kloof tussen burger en politiek steeds groter.

Dit neemt niet weg dat de nieuwe gemeente Edam-Volendam haar zaken over het algemeen goed op orde heeft. Het voorzieningenniveau is hoog en de financiën zijn op orde. LijstKRAS staat daarom uiterst kritisch tegenover nóg een fusie. Fuseren brengt immers de nodige risico’s met zich mee en daartegenover staan niet of nauwelijks voordelen, zeker geen financiële. Maar of we het willen of niet, naar alle waarschijnlijkheid komen de gemeenten Waterland en Landsmeer met een verzoek tot bestuurlijke samenwerking. Daarom is het nu tijd om hier serieus naar te gaan kijken.

Fuseren met Landsmeer?!

In alle redelijkheid kan worden gesteld dat een fusie tussen Edam-Volendam en Landsmeer niet voor de hand ligt. Zowel de geografische als de culturele en sociale binding met Landsmeer ontbreken. Maar belangrijker nog, ook de Landsmeerders zelf hebben een andere voorkeur. In 2015 hebben ze zich kunnen uitspreken over de toekomst, waaruit blijkt dat maar liefst 62% van de inwoners zich kan vinden in een samenwerking of fusie met Waterland, Oostzaan en Wormerland. Die laatste twee gemeenten willen echter zelfstandig blijven en zijn door het gemeentebestuur van Landsmeer ingeruild voor Edam-Volendam. De Landsmeerders zien helemaal geen brood in Edam-Volendam en reageren niet eens op oproepen van hun gemeentebestuur om erover te praten. Wat LijstKRAS betreft is fuseren met Landsmeer absoluut geen optie.

Fuseren met Waterland?!

Omdat er voor Edam-Volendam geen enkele noodzaak bestaat voor nog een fusie, ziet LijstKRAS graag eerst dat de Provincie en de gemeenten Waterland, Landsmeer, Oostzaan en Wormerland opnieuw met elkaar om tafel gaan. Hoewel een fusie met Waterland geografisch gezien voor de hand ligt, zijn andere “voordelen” maar moeilijk tot niet uit te leggen aan de inwoners van Edam-Volendam. Een uitbreiding van de gemeente met ruim 17.000 Waterlanders betekent een forse schaalvergroting. LijstKRAS komt op voor de lokale belangen en is van mening dat vergroting op deze schaal niet wenselijk is. Met net een fusie achter de rug gaan wij alle tijd nemen om een volledig geoutilleerde en digitale organisatie neer te zetten, alvorens we overwegen een volgend (risicovol) fusietraject met Waterland te überhaupt te gaan bespreken.

Email: fractie@lijstkras.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn