Fusie gemeente Edam-Volendam met Zeevang zeker geen gelopen koers

buurtbusZeevang
klik om te vergroten

Ambtelijke fusie januari 2014 onverantwoord

Al een hele tijd is de gemeente Zeevang bezig een fusiepartner te zoeken. Diverse omliggende gemeenten waaronder Purmerend zijn gewogen en te licht bevonden. Twee maanden geleden hebben de bewoners en het bestuur van Zeevang zich in grote meerderheid uitgesproken voor een fusie met Edam-Volendam, waarbij zich in een later stadium Waterland zou kunnen aansluiten.
De belangrijkste reden is heel legitiem; kleine gemeenten kunnen de veelheid aan taken die ze van het Rijk op hun bordje krijgen geschoven niet meer aan. Grootschaligheid en samengaan met een solide partner die oog heeft voor de noden en behoeften van de fusiepartner is de oplossing. Het woord is nu aan Edam-Volendam.

 

Positieve grondhouding

Al meer dan een jaar geleden is de gemeenteraad van Edam-Volendam in beslotenheid bij elkaar gekomen om te reageren op de eerste signalen die verholen op onze gemeente afkwamen vanuit Zeevang. Alle partijen verklaarden op voorhand niet negatief te staan tegen een onderzoek naar de mogelijkheden. Toen heerste overigens nog wel het idee dat alle gemeenten moesten fuseren tot 50.000 of meer inwoners. Het scenario van een eventuele fusie met Purmerend, deed de Raad besluiten de mogelijkheden met Zeevang te onderzoeken. Vorige maand werd de Raad bijeengeroepen door het college om in bijzijn van een delegatie uit Zeevang, het officiële verzoek tot fusie aan te horen, uitgesproken door onze burgemeester.

Raad weet nog helemaal niets

Op alle vragen die de raadsleden hadden moest het college van B&W het antwoord schuldig blijven. Een summier financieel overzichtje uit 2010 was aangereikt, om kennis te nemen van de situatie in Zeevang. In die vergadering werd door het college overigens wel gewag gemaakt van het toewerken naar een ambtelijke samenwerking per 1 januari 2014 en een bestuurlijke fusie 1 januari 2016 (zie ook de Nivo van vorige week). Dit lijkt ons een onhaalbaar scenario. Voordat het kan komen tot welke samenwerking dan ook dient een uitgebreide verkenning plaats te vinden op alle fronten. Dit zal de nodige tijd in beslag nemen. Hierbij valt te denken aan zaken als:

  • een uitgebreid financieel onderzoek (geen lijken in de kast);
  • grote projecten die momenteel lopen in Zeevang de status en risico’s daarvan;
  • wat de dorpen die samen Zeevang vormen van de nieuwe gemeente verwachten en of we daaraan willen en/of kunnen voldoen;
  • wat de fusie betekent voor beide ambtenarencorpsen en de huisvesting daarvan;
  • wat de (bestuurlijke) voor – en nadelen zijn voor de gemeente;
  • de afweging van de gevolgen op langere termijn van het niet fuseren met Zeevang of andere (kleinere) gemeenten.

Noodzaak

De noodzaak is op dit moment niet echt aanwezig. Het Rijk keert op z’n schreden terug om gemeenten met spoed tot fusies te manen. Een gemeente als Edam-Volendam die z’n zaken voor een groot deel goed op de rit heeft, hoeft op dit moment zeker niet uit noodzaak (gedwongen)te fuseren. De Stadskrant meende al te moeten berichten dat deze fusie een goede zaak zou zijn om de “hegemonie” van Volendam en z’n lokale partijen te breken. Daar worden we niet echt blij van.
Wij zijn in ieder geval klaarwakker. Er komt ook nog een burgerraadpleging. We kunnen u (nog) geen advies geven, omdat we zelf nog te weinig weten. Om nu al aan te sturen op een ambtelijke fusie per 01-01-2014 lijkt ons echter meer dan voorbarig. Lijst Kras voelt er niets voor zonder diploma en zwemband in het diepe te springen. Wordt zeker vervolgd.

Facebook
Twitter
LinkedIn