Fusie met Waterland en/of Landsmeer? Deel 1

FusieVolendamLandsmeer-1170x468
klik om te vergroten

Een paar weken geleden was de dit jaar benoemde Commissaris van de Koning van Noord-Holland – Dhr. Arthur van Dijk – op bezoek bij de gemeenteraad van Edam-Volendam. Hij is benoemd tot opvolger van de pensioengerechtigde Johan Remkes. Het bezoek aan Edam- Volendam had een tweeledig doel, namelijk een eerste kennismaking met onze gemeente en verder het peilen van de stemming van de Raad betreffende fusies met omliggende gemeenten. Commissaris Van Dijk dacht daarbij vooral aan Waterland en Landsmeer; twee gemeenten, die te klein zijn om alle taken op te kunnen pakken die het Rijk naar alle gemeenten afgeschoven heeft.

Complexe dossiers

LijstKRAS legde de Commissaris tijdens dit bezoek het volgende dilemma voor: het Rijk schuift diverse complexe dossiers/beleidsvelden door aan de gemeenten – denk aan de WMO, alles rond jeugdzorg en mensen met een beperking op de arbeidsmarkt, de vroegere Baanstee – met als redenatie dat de gemeenten veel dichter bij de burger staan. Je kunt dan bovengenoemde taken veel beter en goedkoper uitvoeren omdat je weet wat er nodig is. Terwijl die overhevelingen van het Rijk naar de gemeenten van de betreffende taakvelden nog in volle gang waren, besloot het Rijk ook om de kleinere gemeenten te laten fuseren met elkaar, omdat ze o.a. die complexe taken ambtelijk niet aan kunnen. Twee acties waarvan het nut van actie 1 het overhevelen van complexe taken naar gemeenten die dicht bij de bevolking staan, grotendeels teniet wordt gedaan door actie 2, de gemeenten dwingen te fuseren – soms wel met 20 á 30 – met elkaar(zie bijv. Hollands Kroon in Noord-Holland). Hierdoor komen Raad en college van de gemeenten veel verder van de burger af te staan. Wij kregen hier geen duidelijk antwoord op.

Financiering nieuwe taken

Het Rijk heeft tevens bedacht dat zij het geld, dat ze zelf uitgaven voor bovengenoemde taken, niet geheel naar de gemeenten hoeft. Die kunnen het immers beter en goedkoper uitvoeren. Verder levert het feit dat vele kleine en middelgrote gemeenten fuseren ook weer minder kosten op voor het Rijk. In feite is een flinke bezuinigingsronde één van de redenen – hoewel keurig verpakt- met de gemeenten/burgers als kop van jut.

Fuseren dus overbodig?

Fusies voor kleine gemeenten zijn niet overbodig en zelfs noodzakelijk. In de huidige maatschappij waarin allerlei zaken complexer zijn geworden en waarbij een goed geoutilleerd ambtenarenapparaat volledig gedigitaliseerd noodzakelijk is, moet een gemeente een bepaalde schaalgrootte hebben. Daar komt nog bij het groter wordende takenpakket voor de gemeenten. De grote vragen zijn echter hoe groot moet een gemeente zijn om zelfstandig te goed te kunnen functioneren en toch dicht genoeg bij de burger te kunnen staan? Een andere belangrijke vraag die een dringend antwoord behoeft is waarom een gezonde financiële gemeente de kosten moet ophoesten voor een eventuele fusiegemeente die zwaar in de min zit. Onze grondhouding is niet alleen zeer kritisch en sceptisch, maar ook afstandelijk. Wij houden een eventuele fusie het liefst nog vele jaren van ons af. Hoe graag de Provincie en het Rijk die ons ook in de maag willen splitsen.

Wordt vervolgd

Email: fractie@lijstkras.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn