Geen interesse in politiek = deuk in uw portemonnee + verlies van inbreng

desintresse1
klik om te vergroten

Als je wilt denken aan je eigen portemonnee en vooral over de manier waarop je bestuurd wilt worden, dan is het onverstandig om onze lokale politieke ontwikkelingen te laten voor wat ze zijn.
In de afgelopen 2 weken heeft er een aardige aardverschuiving plaatsgevonden, door de escapades van de V.V.D., PvdA en GroenLinks die onze gemeenteraad voor een voldongen feit heeft gesteld met o.a. de Edamse HHNK-gebouwenaankoop, wat onze gemeenschap minimaal ca.  € 600.000,-per jaar  gaat kosten. Daar gaat U voor opdraaien.

De verkiezingsstrijd is al begonnen
Als je de streken van bovengenoemde partijen volgt en die plaatst in het licht van de financiële gevolgen daarvan en het beleid voor de komende jaren, is het nu al onvermijdelijk dat er door de politieke partijen de strijdstellingen worden ingenomen. Lijst Kras is bij voorbaat voorbereid op het nodige moddergegooi richting ons  in termen van ‘kommenstrijd’, ‘populistisch’, ‘roepen vanaf de kant’ et cetera. Het is raadzaam om de aanstaande politieke artikelen rustig te lezen en proberen te onderscheiden welke argumenten wél onderbouwd zijn en welke niet, zoals bijv. het uitvoerig gecalculeerde HHNK-rapport van internationaal kantoor Ernst &Young versus het oppervlakkige rapport(nr. 5….) van de VVD, GroenLinks en PvdA dat gebaseerd is op een zgn. schouwing/visuele kosteninschatting en overigens betaald is uit onze (W.O.Z.)belastingcenten. En observeer ook de machtswellust van menigeen. Het zijn wel degenen, die u besturen.
De schulden van onze overheid zijn gegroeid. Onze gemeente gaat hierdoor fors minder inkomsten krijgen van het Rijk. Veel mensen weten niet dat onze Gemeente vanuit Den Haag de verantwoordelijkheid krijgt voor vele extra taken zoals o.a. op sociaal gebied werk & inkomen, zorg aan zieken, ouderen en jeugd. Grote delen daarvan moeten zelf gefinancierd gaan worden.  In de ene plaats liggen deze bestedingsverhoudingen heel anders dan in het andere dorp… Het is afhankelijk van de prioriteitenstelling dan wel (partij)voorkeuren hoe e.e.a. straks beslist en uitgegeven gaat worden, want vanuit de Rijksoverheid mogen we de algemene toelage naar eigen lokale inzichten besteden. En mogen we dus ook zelf kijken waar we gaan bezuinigen. Nou, als je bijv. kijkt naar de financiering om die jaarlijkse € 6 ton HHNK-kosten hebben VVD, GroenLinks en PvdA voorgesteld om te bezuinigen op het verslavings- & preventiebeleid, gladheidbestrijding, peuterspeelzalen & crèches(VVD), ondersteuning vrijwilligers, sportkoepel, handhaving op drank- & horecawet. Volslagen ONbelangrijk voor Volendam, toch?

Maart 2014 kun je pakken
“Straks stemmen? Waarom zou ik?”, denken veel inwoners. “Die politieke partijen doen toch waar ze zelf zin in hebben, ze houden geen rekening met mij”. Ja, moet je straks ‘ns opletten. De landelijke VVD ligt onder vuur en dat vanwege het beleid, dus dat zal ongetwijfeld effect hebben in Edam-Volendam, straks in maart 2014. Maar de beslissingen van onze lokale en vooral steile regenten gaan veel verder.

Edam en Zeevang. Grijs gebied.
Er zijn honderden redenen te verzinnen om niet te gaan stemmen, maar nog meer om juist wél te gaan stemmen. Voor Volendammers wordt ’t een duidelijke keuze: meegaan met de grote stroom of meer belang hechten aan onze kern. Ja, dit leest als zwart/wit, yin/yang maar zo zit het niet. Ook hier moet je kijken naar hoe de (werkelijke) feiten liggen en welk beeld er wordt geschetst door anderen.
Hoe je ’t draait, wendt of keert: het grote geld wordt verdiend in Volendam, daar wonen de meeste inwoners en zijn de meeste bedrijven. Dat zijn harde feiten en de waarheid. De huidige verwikkelingen en recente gebeurtenissen duiden overduidelijk op een ‘machtsovername’ uit andere gebieden en straks komen er andere hoeders van onze financiën(lees: Uw geld). Als je als kiezer denkt dat een ander niet zo’n vaart zal lopen dan kom je straks werkelijk bedrogen uit. En dit gaat zich nog duidelijker aftekenen in 2016 als we gaan fuseren met Zeevang.

Komt Volendam op het tweede plan?
Dat is aan u. Lijst Kras waarschuwt u daar alvast voor. Want wij denken wél vooruit.

 

Loek Kras, Wim Rijkenberg, Cor Keijzer, Jan Veerman, Lianne Bond, Kick Maurer, Tomas Tol, Erik Schokker, Kevin Tol, Piet Bond, Berry Schilder, Tim Veerman

 

Facebook
Twitter
LinkedIn