Géén verhoging van de belasting

IMG - Lijst Kras buttons - 1024x643 - JPG
klik om te vergroten

Voor de derde maal gaan wij in dit artikel in op het nieuwe coalitieprogramma. De afgelopen weken heeft fractie Kras al geschreven over het nieuwe stadskantoor dat er vooralsnog niet komt, over bouwen voor de gewone man, waarover niets in het nieuwe coalitieprogramma staat, over de dijk auto vrij of zo autoluw als maar kan en over die overbodige inkoop ambtenaar. Deze keer gaan we het o.a. hebben over de financiën.

Voor 2008 belastingen wéér verhoogd

De nieuwe coalitie van Volendam 80/CDA/VVD heeft gemeend het “niet verhogen van de belasting” als prioriteit/speerpunt te moeten opnemen in hun programma….ten minste, dat is hun uitgangspunt. Indien noodzakelijk gaan ze éérst bezuinigen en/of andere maatregelen treffen, zo valt te lezen.

Dat is verheugend nieuws, zeker als het deze keer eens waargemaakt zou worden. De afgelopen 25 jaar is het aantal keren dat de OZB niet verhoogd is, te verwaarlozen. De laatste 6 jaar is de OZB bijna verdubbeld en ook – weliswaar minder – gestegen onder het bestuur van Volendam 80, RdZ en PvdA. Voor 2008 is de OZB weer met bijna 9 % verhoogd, overigens onder protest van fractie Kras. Op hetzelfde moment werd de afvalstoffenheffing verlaagd zodat het college voldaan achterover leunde. Fractie Kras noemde bovengenoemde actie een sigaar uit eigen doos en kwam daarmee flink in aanvaring met Volendam 80.

Afvalstoffenheffing al jaren te hoog

Tijdens het bewind van CDA/VVD/PvdA betaalden de burgers teveel afvalstoffenheffing. Er werd een dekking van méér dan 100% gehaald en dat mag niet. Protesten van o.a. Loek Kras werden bij de vuilnis gezet. In november 2007 werd besloten deze zaak recht te zetten, maar dan tegelijkertijd weer de OZB te verhogen om de maatregel te kunnen financieren.

Euro en regeringsmaatregelen

Het feit dat u als inwoner niet zoveel merkt van al die verhogingen kent verschillende oorzaken. In 2006 is de OZB voor gebruikers afgeschaft door de regering. De gemeente werd voor dit verlies van inkomsten gecompenseerd. Een paar jaar daarvoor werd de euro ingevoerd, waardoor alles gedeeld werd door ruim 2. Tot slot kregen we dus nog geen twee tientjes “eigen geld” terug d.m.v een verlaging van de afvalstoffenheffing.

Zonder euro en afschaffing van de OZB voor gebruikers door de regering, zouden we nu tussen de € 800.- en de € 1000,- oftewel rond de f 2000,- gemeentelijke belasting betalen!

Dat is andere koek.

Nieuwe WOZ-beschikking

Bij alle mensen is vorige maand de nieuwe WOZ beschikking op de deurmat gevallen. In vergelijking met vorig jaar zijn de woningen in deze gemeente 20 tot 30 % hoger getaxeerd. De gemeente compenseert deze hogere beschikking door een lager percentage OZB in rekening te brengen. Deze beschikking dient echter ook als grondslag voor het eigen woning forfait, opgelegd door het Rijk en de waterschapsbelasting. Het is zeer de vraag of deze instanties ook hun percentages (deels) naar beneden bijstellen. 

Facebook
Twitter
LinkedIn