Gemeente speelt Sinterklaas voor Triade

IMG - Lijst Kras buttons - 1024x643 - JPG
klik om te vergroten

Vorige week donderdag was de raad van Edam-Volendam weer in zitting bijeen. Op de agenda stond ondermeer de uitbreiding van de Triade (voormalige L.T.S. in Edam, tegenwoordig onderdeel van het Atlas-college in Hoorn). De triade is toe aan uitbreiding gezien het toenemend aantal leerlingen voor vooral het VMBO-onderwijs.

Uitbreiding VMBO

Het grootste stuk van de uitbreiding betreft dus het VMBO. De gemeente krijgt middelen van het Rijk om  scholen binnen haar gemeentegrenzen te financieren. Om als school in aanmerking te komen voor financiering van zijn schoolgebouwen, moeten er procedures worden gevolgd  en aan voorwaarden voldaan. Het belangrijkste hierbij is de leerlingenprognose, oftewel de voorspelling die aangeeft hoeveel leerlingen de school in de toekomst gaan bezoeken.

Die prognoses zijn lang niet waterdicht en de inschattingen kunnen er faliekant naast zitten. Als je inschat dat er de komende jaren honderden leerlingen bijkomen en een paar jaar later opent een soortgelijke school in de omgeving de deuren, dan zit je er flink naast en is er sprake van kapitaalvernietiging.

De gemeente moet dus zeer zorgvuldig omgaan met die prognoses en alle mogelijke factoren mee laten spelen.

Financiering

De Triade mag volgens de berekeningen uitbreiden v.w.b. het VMBO met 1.559 m2. Zij krijgen daar een zorgvuldig berekende vergoeding voor van € 2.045.932,- . De Triade heeft daar niet genoeg aan zeggen ze. Ze willen meer geld overigens, zónder aan te geven waar ze dat aan gaan besteden. De gemeente is welwillend en doet bovenop dat geld nog een bedrag van € 198.119,- als indexeringsvergoeding en toeslag i.v.m. marktwerking. Verder belooft de Triade hier en daar nog wat te bezuinigen. Wat schetst onze verbazing dat de berekeningen van de Triade toch nog een tekort van € 1.145.399,- laten zien voor die 1.559 m 2.

Debat in de gemeenteraad

Indien er aanvragen bij de gemeente binnen komen voor nieuwbouw en/of uitbreiding van scholen wordt er soms maandenlang gerekend, gepraat en aangepast vóór een besluit wordt genomen over de gemeentelijke bijdragen. Op het scherpst van de snede worden debatten uitgevochten of bepaalde uitbreidingen of vernieuwingen echt wel nodig zijn en/of het niet ”een onsje minder” mag zijn. Prognoses worden soms tot drie keer toe opnieuw gemaakt, allemaal om ervoor te zorgen dat er geen gemeenschapsgeld verkeerd besteed wordt of gewoon oplost in het niets. In het geval van de Triade was alles in 10 minuten rond!!

Renteloze lening

De Triade wil een renteloze lening van de gemeente van maar liefst € 1.145.400, voor een termijn van 40 jaar. Dit is ongehoord in onderwijsland. Waarom zoveel geld nodig is wordt nergens verklaard. Fractie Kras krijgt geen enkel afdoende antwoord van wethouder Kroon van het CDA, zowel niet op de schriftelijke vragen vooraf gesteld als op de mondelinge in de raad gestelde vragen. De heren van het Atlascollege keken op de publieke tribune vergenoegd én met licht ongeloof toe hoe alle partijen dit ongehoorde bedrag binnen enkele minuten toezegden, zonder enige verklaringen en bezuinigingen van hun kant. Dat hadden zij zelf óók nooit kunnen denken. Bij een renteloze lening betaalt de gemeente dus de rente bij dit bedrag komt dat neer op 1,3 miljoen euro, gezien de lange looptijd.

Eerdere leningen

Slechts tweemaal eerder heeft de gemeente een renteloze lening aan schoolbesturen verstrekt. In 2001 aan de SKOV voor een bedrag van € 453.780 én in 2003 voor 907.560 aan het Atlas-college voor de ….. Triade, beide voor een periode van 25 jaar. Daar komt nu vanwege het “gelijkheidsbeginsel” (de Triade heeft in 2003 al een grote  renteloze lening gehad, dan kun je hem nú niet meer weigeren!) een renteloze lening van € 1.145.000,- bij, af te lossen in maar liefst 40 jaar. Bij elkaar méér dan € 2.000.000,- rente te betalen door de gemeente, zonder discussie, zonder de prognoses nog eens te bekijken, zonder de Triade te vragen zelf een deel van dat bedrag verder te bezuinigen, zonder aan de Triade te vragen waar al dat extra geld voor nodig is.

Het was een hamerslag! Fractie Kras kwam nog met een voorstel om de beslissing uit te stellen en zodoende de Triade gelegenheid te geven, te zoeken naar wegen om zelf een deel van de financiering rond te krijgen. Niemand was voor. Volendam 80 probeerde nog de lening voor de gebruikelijke termijn van 25 jaar via een amendement er door te krijgen, maar niemand dan zijzelf, stemde voor. Dat had in ieder geval tonnen gescheeld.

Het CDA vond het wel wat duur, maar ach, wat geeft een boer om een aardappel.

De VVD op financiën

De VVD met in haar gelederen de nieuwe wethouder Karregat van financiën vond het allemaal geweldig en in hun kielzog de kleine partijtjes. Het is alweer het tweede grote succes voor de VVD op financiën. Begin november kreeg het college op voorspraak van de VVD wethouder van financiën “carte blanche” (de vrije hand) om voor kwart miljoen euro extra ambtenaren aan te trekken en nu dus weer 1,3 mln euro extra voor de Triade. We zullen straks veel gemeentelijke eigendommen moeten verkopen om de financiële balans gezond te houden.

Facebook
Twitter
LinkedIn