Gemeenteraad Edam-Volendam optimistisch, maar ook bezorgd over de Purmer

EmileErik-V1
klik om te vergroten

Lijst KRAS en VVD: “Opkomen voor onze ondernemers, met behoud van voldoende groen tussen Edam-Volendam en Purmerend.” Afgelopen donderdag 17 september werd in de gemeenteraad een voorstel besproken om onderzoek te doen naar een deel van de Purmer in Edam-Volendam. Dit betreft het gebied aan de noordoostkant van de N244 (aansluitend op de Baanstee-Noord in Purmerend, rechts van de brug als je naar Purmerend rijdt tot aan de ringvaart). Het werd een enerverende avond.

Industrie verplaatsen en rest Purmer groen houden

Wat is het probleem? De industriegrond in Edam-Volendam is op en de gemeente wil graag de ongelukkig liggende industriegebieden Julianaweg en Slobbeland langzaam vrijmaken voor woningbouw. De bedrijven die (ook elders in de gemeente) uit willen breiden en/of willen verhuizen zouden dan een plek in de Purmer kunnen krijgen.

Omdat Baanstee-Noord in Purmerend binnen een paar jaar vol, is speelt dezelfde problematiek ook in Purmerend en Waterland. Het college van burgemeester en wethouders (B&W) heeft samen met die twee gemeenten besloten verder onderzoek te doen naar nut en noodzaak. Edam-Volendam heeft de regio straks nodig, maar de regio heeft ons ook nodig – maar dan willen wij niet dit grote stuk ‘groene long’ al van tevoren reserveren voor bedrijven uit deze andere gemeenten.

Het voordeel van de samenwerking is dat de rest van de Purmer dan open, groen en agrarisch blijft. Daar kan Edam-Volendam de gemeente Purmerend aan houden en zo behouden wij de regie en zit onze gemeenteraad aan de knoppen.

Voorkeursrecht en onderzoek naar nut en noodzaak

Omdat de gemeente plannen heeft met de grond in de Purmer wil, heeft het College een voorkeursrecht gevestigd op het betreffende gebied. Dat betekent dat de eigenaren het bij verkoop eerst aan de gemeente moeten aanbieden. Bovendien voorkomt deze actie bij voorbaat grondspeculatie door projectontwikkelaars. Voor de gemeente is het vestigen van het voorkeursrecht een mooi instrument, maar het college scheept de agrarische bedrijven en bewoners aldaar wel op met een forse tijd van onzekerheid. En wanneer zal de gemeente weten of er voldoende lokale vraag is naar industrie in de Purmer? De gemeenteraad had vele vragen en wilde duidelijkheid.

Amendement Lijst KRAS en VVD vanuit coalitie: sneller onderzoek en blijvende groenstrook

Vanuit de coalitie sloegen Erik Schokker (Lijst KRAS) en Emile Karregat (VVD) de handen ineen en hebben in de gemeenteraad met steun van partners CDA en Zeevangs Belang een amendement ingediend. Daarbij is onder andere het college van B&W opgedragen uiterlijk in september 2021 verdere onderzoeken in de gemeenteraad te bespreken, waardoor onder andere de lokale vraag voor industrie duidelijk wordt.

Door deze strakke deadline wordt de tijd van onzekerheid voor de boeren en verdere betrokkenen relatief kort gehouden. Tevens wordt het college van B&W gevraagd en opgedragen een forse en belangrijke groenzone tussen Edam-Volendam en Purmerend te behouden. Dat is voor Lijst KRAS en de VVD van zeer groot belang. Immers: we willen het landschappelijke en groene karakter van onze gemeente behouden.

Amendement aangenomen maar zorgvuldigheid blijft noodzaak

Het amendement werd door een overgrote meerderheid van de gemeenteraad gesteund. Het is positief dat ondernemend Volendam, Edam en Zeevang zo perspectief wordt geboden. Daarnaast is het erg goed dat het overgrote deel van de Purmer groen blijft, maar is het wel noodzaak dat de raad volgend jaar beschikt over concrete en reële cijfers met betrekking tot plannen van ondernemers om dan een keuze te maken.

Want een prachtig open en groen gebied waar boeren succesvol ondernemen, offer je niet zomaar voor een deel op. Zorgvuldig omgaan met de bedrijven en bewoners in de Purmer en een goede analyse van alla data die wordt verzameld is noodzaak om volgend jaar tot een goed besluit te komen. Zo komen we erachter of de bedoelde grond in de Purmer wel, niet of voor een kleiner deel nodig is. Wij houden u op de hoogte.

Lijst KRAS & VVD Edam-Volendam

Facebook
Twitter
LinkedIn