Goedkope oplossingen voor huisvestingsproblemen

IMG - Lijst Kras buttons - 1024x643 - JPG
klik om te vergroten

Vacature stop

Effectiever gebruik stadskantoor

Kerntaken discussie/uitbesteden werkzaamheden

Al vele malen heeft Lijst Kras op deze plaats geschreven over het HHNK. Twee weken geleden heeft u kunnen lezen wat het voor de gezinnen in deze gemeente in financiële zin zou betekenen als een nieuw college over zou gaan tot aankoop van deze gebouwen in Edam. Een faillissement van de gemeente Edam-Volendam en/of onder curatele stellen door het Rijk, zou daarbij niet denkbeeldig zijn. Deze keer willen we het hebben over de oplossingen die volgens Lijst Kras mogelijk zijn om de huisvestingsproblemen te lijf te gaan, die er wel degelijk aan zitten te komen. Het stadskantoor zit bomvol en de gebouwen aan de Mgr. Veermanlaan hebben niet het eeuwige leven.

 

Een echte vacaturestop

De afgelopen jaren is er door de gemeenteraad al een aantal keren geëist dat er geen ambtenaren meer aangenomen worden. Het college zag

via allerlei sluiproutes ook de kans om het aantal ambtenaren te doen toenemen. De afgelopen twee jaar is het ambtenarencorps gegroeid met meer dan 10 personen. Extra taken, oplopende werkdruk en verplichte uitvoering van wettelijke taken; zomaar een greep uit de verklaringen, waarom er toch personeel bij moest. In financieel moeilijke tijden let ieder bedrijf op zijn personeelskosten.

De raad liet het over zich heenkomen. Sterker nog, sommige partijen vonden het prima. Met 5 á 10% minder mensen kunnen absoluut de noodzakelijke werkzaamheden uitgevoerd worden. Je moet als organisatie dan goed kijken welke vacatures je niet opvult!

Effectiever gebruik stadskantoor

Over dit onderwerp heeft Lijst Kras ook al vaker gepubliceerd. Dubbele bezetting van bureaus waar mogelijk, flexibele werktijden waarbij eerder beginnen en later stoppen normaal wordt, meer thuis werken en vakantiespreiding zijn zomaar wat suggesties op dit gebied. Er zijn echter deskundigen die met een pakket van maatregelen ervoor kunnen zorgen dat kantoren tot 40 % beter benut worden, zodat er helemaal geen uitbreiding van de huisvesting hoeft plaats te vinden! Alle neuzen moeten dan wel één kant op en het is een proces van een paar jaar.

 

Uitbesteden van werkzaamheden

Een onderzoek naar wat de kerntaken van een gemeente zijn, staat ook al lang op de wensen lijst van de raad. Sommige taken hoef je als gemeente niet zelf te doen, maar kan je uitbesteden aan een gespecialiseerd bedrijf. Dan kan vaak goedkoper én je hoeft de mensen niet in dienst te nemen en huisvesting voor ze te regelen met alles wat daarbij hoort. Veel grote bedrijven besteden bijvoorbeeld de loonadministratie uit en hebben dan zelf nog één of meer mensen op de personeelsadministratie voor bijkomende zaken. Dit moet grondig uitgezocht worden, omdat ook dit kan bijdragen aan de vermindering van de druk op de huisvesting. Voorwaarde is wel dat er een baangarantie komt voor het zittende personeel, zodat er een breed draagvlak voor is. Natuurlijk verloop en de nadruk op interne sollicitaties bij vacatures, met eventueel (bij)scholing levert vaak al genoeg op.Nu nog een daadkrachtig college dat hieraan wil gaan werken.

Facebook
Twitter
LinkedIn