Gouwwijkbewoners voelen zich zwaar benadeeld!

IMG - Lijst Kras buttons - 1024x643 - JPG
klik om te vergroten

Behandeling Gouwwijkbewoners door gemeentebestuur eerlijk?

Twee weken geleden heeft u een artikel kunnen lezen van gefrustreerde Gouwwijk-bewoners. Ze zijn absoluut niet ontevreden over het tot stand komen van hun woonwijk. De wijk is prachtig geworden met alles erop en eraan. Hun woede richt zich op de politiek die ze veel meer kosten in de schoenen heeft geschoven dan in hun ogen rechtvaardig is. Met andere woorden de politiek verwerkte allerlei kosten in de grondprijs, waardoor die torenhoog opliep. Daarnaast hadden de huizenkopers van de Gouwwijk gehoopt op provinciale subsidies waarvoor de provincie in mei 2008 een voorlopige reservering had gemaakt. Overigens zijn de grondkosten in de huidige Broeckgouw nog hoger vanwege allerlei bijkomende kosten. De totaalprijs (woning + grond) wordt in de Broeckgouw echter enorm gedrukt door de crisis in de bouw. De  aanbestedingsprijs voor het bouwen van de huizen is historisch laag.

Recente geschiedenis

De raad van augustus 2008 was cruciaal voor de vaststelling van de grondprijzen voor de Gouwwijk. Enkele maanden daarvoor kwam het grote nieuws dat de Zuidpolder bijna zeker bebouwd kon gaan worden, zodat de miljoenen die als voorziening apart gelegd waren, onmiddellijk, in ieder geval voor een deel, konden vrijvallen. Daardoor kon de 1,5 miljoen euro die het toenmalig college van de nieuwe Opperdam via de grondprijzen van de Gouwwijk wilde bekostigen eruit gehaald worden. Een sporthal is namelijk een voorziening voor de gehele gemeenschap en de exploitatie ervan komt voor een flink deel voor rekening van het Rijk. Voor de vergadering was al overeenstemming om ruim een miljoen niet in de grondkosten door te berekenen. Het ging nog om € 470.000,- ruim € 8200,- per kavel. Lijst Kras toen nog fractie Kras geheten, diende een amendement in om die laatste € 470.000, uit de grondkosten te halen. Dit was een heel redelijk voorstel daar ook de verplaatsing van de handbalvelden, het asfalteren van Harlingen laan en aanleggen van een compleet nieuw parkeerterrein rond de Seinpaal, al in de grondprijs van de Gouwwijkkavels was verrekend. Na een zeer onfris politiek schouwspel, ging het voorstel uiteindelijk niet door.

Kavels toch verkocht

De kavels in de Gouwwijk werden toch snel verkocht. De vaak al wat oudere jongeren kozen eieren (kavels) voor hun geld. Zij voelden zich wel massaal opgelicht (bijna allemaal hadden ze de bewuste vergadering meegemaakt), maar ze wilden ontzettend graag wonen. Over de uiteindelijke koopsom heeft dus nooit een misverstand bestaan en kwalitatief staan er prima huizen in de Gouwwijk.

Provinciale subsidie

In mei 2008 dus enkele maanden voor de cruciale raadsvergadering in augustus hierboven aangehaald, werd het project Gouwwijk/Seinpaal voorlopig geselecteerd als project dat in aanmerking kwam voor subsidie in het kader van stedelijke vernieuwing. De meeste raadsleden wisten daar overigens niets van. Een grote miskleun in het kader van de actieve informatieplicht naar de raad toe in een zo’n belangrijke zaak. Die subsidie wil/moet het college inzetten voor:

  • tekorten op het gehele project nieuwe Opperdam;
  • renovatie of verplaatsing van de sporthal de Seinpaal.

De subsidie wordt pas definitief als het hele project is uitgevoerd (dus inclusief de Seinpaal) en er door het college aangevoerd kan worden dat er een tekort is.

Hoe verder?

De boosheid van de huidige eigenaren van woningen in de Gouwwijk is goed te begrijpen. Er hadden de afgelopen jaren ook hele andere politieke keuzes gemaakt kunnen worden, die de grondprijs uiteindelijk lager hadden kunnen doen uitvallen. Die keuzes zijn niet gemaakt, hoewel toenmalige fractie Kras daar een warm voorstander voor was. De vraag is nu gerechtvaardigd of bewoners van de Gouwwijk compensatie moeten krijgen waarbij de kans op precedenten groot is en er een hoop problemen in de toekomst kunnen ontstaan voor andere woningbouwprojecten waar de gemeente als projectontwikkelaar optreedt.

Facebook
Twitter
LinkedIn