“Groen Links en PVDA op glad ijs”

gladheid
klik om te vergroten

“Bezuinigen op gladheidsbestrijding omdat het bestuur koste wat kost terug moet naar Edam”

Helaas is de soap over de huisvesting van ambtenaren nog steeds in volle gang. In de Begrotingsraad van 7 november overvielen de VVD, PvdA en Groen Links (samen 11 van de 21 zetels) de gemeenteraad met hun voorstel om de HHNK op te knappen en deels in  gebruik te nemen voor ambtenarenhuisvesting. Zij hadden in het geheim een eigen “neutraal” onderzoek gelast (bureau ABT), dat uitgevoerd moest worden op hun condities en u raadt het al; de huisvesting in het HHNK was toch financieel mogelijk, alle andere rapporten die het tegendeel beweren (o.a. van de accountant) ten spijt.

Sindsdien foeteren ze op het college en beschuldigen ze links als rechts van belemmeren en blokkeren van de voortgang van het huisvestingsproces. Ze willen namelijk het proces (van eerste tekening, diverse onderzoeken en aanbestedingen tot oplevering)  dat normaliter minimaal 8 maanden duurt in 3 maanden afgerond zien.

Overschrijding kosten verbouwing

In de Nivo van vorige week schreven de PvdA en Groen Links dat er minimale kosten overschrijdingen waren van slechts 2% die niet voor bespreking in de Raad in aanmerking kwamen. Zoals iedere keer in deze kwestie werden hierbij een aantal cruciale zaken “vergeten”.  Lijst Kras herinnerde deze partijen in de Raad van december er nog fijntjes aan dat een heleboel kosten nog niet eens opgenomen zijn in de aanbesteding van “hun” bureau ABT. Dat bureau geeft dat overigens zelf aan, maar genoemde partijen willen er gewoon niet van horen. Zaken als bouwleges, verhuis – en inrichtingskosten ICT aanpassingen en bijvoorbeeld de kosten van een asbestonderzoek – dat overigens ook nog niet is uitgevoerd, zijn niet meegenomen. Dan nog wat er boven tafel komt bij renovatie van een oud monument in redelijk verwaarloosde staat, waar de laatste 10 jaar weinig aangedaan is.

 

Toekomstige overschrijdingen

Dat de VVD, PvdA en Groen Links zelf overigens wel met flinke overschrijdingen rekening houden blijkt uit hun voorstellen tijdens de Begrotingsraad van 7 november jongstleden. Zij willen o.a. bezuinigen op:

 

–          Veiligheidsaanpassingen bij de Gemeentewerf;

–          Gladheidsbestrijding;

–          Handhaving Drank en Horecawet;

 

En verder een onderzoek naar het afstoten peuterspeelzaalwerk (alleen VVD)

U leest het echt goed. Bovenstaande zaken hebben deze drie partijen echt in stemming gebracht en er ook doorgedrukt.

 

Daarentegen hebben VVD, PvdA en Groen Links ook een amendement om géén parkeerterrein ( P&R)aan te leggen bij de Singelweg naast het busstation, dat in strijd is met de bescherming van het stadsgezicht Edam á € 350.000,-  verworpen. Het komt er dus wél terwijl er uit onderzoek is gebleken dat er geen animo voor is. VVD, PvdA en Groen Links vóór een parkeerterrein bij de Singelweg en Volendam 80, CDA en Lijst Kras tegen. Snapt u het allemaal nog. Wat vindt de bevolking in Edam hier nou allemaal van???????

 

Mocht u komende wintermaanden uitglijden en op uw plaat gaan, dan weet u in ieder geval aan wie u dat te danken heeft. U zult zich die uitglijder dan nog wel herinneren in het stemlokaal en kunt met het rode potloodje uw gram halen.

 

Loek Kras, Wim Rijkenberg, Cor Keijzer, Jan Veerman, Lianne Bond, Kick Maurer, Tomas Tol, Erik Schokker, Kevin Tol, Piet Bond, Berry Schilder, Tim Veerman

email:  fractie@lijstkras.nl    website: www.lijstkras.nl

 

 

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn