Groen Links zet de bevolking op het verkeerde been

liegen
klik om te vergroten

 HHNK onbetaalbaar; onderzoeksrapport openbaar

 Bestemmingsplan Oude Kom inclusief dorpshart en monumentenbeleid morgen in de Raad.

 

Morgen in de Raad van 17 oktober staan er belangrijke dingen te gebeuren. Het bestemmingsplan Oude Kom inclusief de aanzet voor de megaplannen m.b.t. ons dorpshart en het monumentenbeleid staan op het programma. Sommige mensen denken dat die plannen al van de baan zijn door een voor hen hoopvolle titel boven een VVD stuk “Plannen dorpshart op de lange baan”, maar dat moet dus morgen blijken. Als het aan Lijst Kras ligt, gaan die plannen drastisch aangepast worden, in goed overleg met bewoners en ondernemers en met beide benen op de grond. Verder willen wij in dit artikel kort terug komen op een schrijven van Groen Links die weigert de overduidelijke conclusies van het rapport over de huisvesting te aanvaarden.

 

Plannen dorpshart

Leden van Lijst Kras hebben de afgelopen tijd met veel mensen gepraat, maar niemand gevonden die voorstander is van de plannen voor het dorpshart zoals die er nu liggen. Het centrum verbouwen door de Zeestraat te versmallen, semihoogbouw te plegen en een parkeergarage voor 600 auto’s te realiseren, allemaal om er een paar winkels bij te krijgen en anderen kans te geven uit te breiden.

Dit ondervindt geen enkele steun onder de bevolking en de ondernemers, hoewel het college het tegendeel beweert natuurlijk. Een ander doel van deze megaoperatie is het centrum “knusser en gezelliger” te maken. Dat lijkt ons nou net niet. Het centrum vertoont dan een gelijkenis met alle andere winkelcentra in Nederland en ver daarbuiten, maar dan in het klein en dus totaal onaantrekkelijk voor kooplustigen en toeristen die gezellig een dagje uit willen om Volendam te zien. Dat we daarmee “koopkracht“ terughalen naar Volendam is zeer onwaarschijnlijk. Het lokale dorpskarakter met de vele gespecialiseerde winkels – overigens uniek in Nederland met nog zoveel slagers, bakkers en andere kleine ondernemingen- gaat daarmee verloren en veel huidige lokale ondernemers vooral in het centrum, gaan gewoon failliet.

Bij dat alles gaat het college ervan uit dat het op de schop gaan van het centrum met bovenstaande plannen “budget neutraal “ verloopt met andere woorden, die vele miljoenen worden door ontwikkelaars en beleggers, bewoners van nieuw te bouwen appartementen en de winkeliers opgebracht. Het college “ziet geen risico’s” terwijl in heel Nederland winkels sluiten en in delen van winkelcentra het licht uit gaat. Lijst Kras wil in goede samenspraak met ondernemers en bewoners gaan kijken hoe we het centrum echt aantrekkelijk, veilig en bereikbaar kunnen krijgen waarbij de huidige ondernemers een kans krijgen te overleven en hun bedrijfsvoering aan te passen aan de crisis en de toegenomen verkoop via internet. De rest van onze argumentatie komt morgen in de Raad van Edam-Volendam.

 

Rapport Ernst & Young openbaar

Groen Links kan het niet verkroppen dat ook het 4e rapport over huisvesting (dat notabene o.a. door Groen Links geëist werd) onomstotelijk vaststelt dat huisvesting in de HHNK alleen al financieel gezien onhaalbaar is. Ieder weldenkend mens kan overigens zonder welk rapport dan ook tot de conclusie komen dat een heel pandencomplex inclusief tuinen en een aantal incourante onderdelen, monumentaal en met groot achterstallig onderhoud veel en veel duurder uitkomt dan een modern, compact pand, met voorzieningen nodig voor deze tijd, met geen meter overdadige ruimte. Daar hoef je geen architect of bouwkundige voor te zijn. Het is verder geen kerntaak van een gemeente om monumenten aan te kopen en te onderhouden op kosten van de inwoners. Om aan iedere twijfel een eind te maken geven wij alle inwoners van deze gemeente de kans om e.e.a. zelf na te lezen in het rapport van de accountant/bouwkundig bureau, die het onderzoek hebben uitgevoerd. Wel even meenemen in uw beschouwing dat in alle scenario’s  de kosten voor het stadskantoor in het rapport geschrapt kunnen worden.

 

Ga naar de website van de gemeente

Kijk onder kopje gemeente

Ga naar Gemeenteraad Raadsplein en raadsstukken

Klik aan: Raadstukken

Klik aan: 1-10-2013 Bespreekronde 1

U treft aan agenda met stukken

Klik aan: analyse gemeente Edam-Volendam20130920.pdf

 

Of klik op onderstaande link (kopiëren via onze website waar dit artikel op staat)

 

http://www.edam-volendam.nl/document.php?m=9&fileid=37299&f=7f160b1e1b79a98561a93e715b3eccf0&attachment=0&a=813

 

email:  fractie@lijstkras.nl    website: www.lijstkras.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn