Grondaanbieding 3

IMG - Lijst Kras buttons - 1024x643 - JPG
klik om te vergroten

Ook afgelopen week was de grondaanbieding van de gemeente in vele gezinnen nog het gesprek van de dag. Naast de bezwaren die fractie Kras de afgelopen twee weken de revue heeft laten passeren, zijn er weer nieuwe aan toe te voegen.

Mensen zijn boos op de gemeente omdat die zich al tientallen jaren niet heeft bekommerd om de grond en nu plotseling met een “dreigbrief” komt, die voor al degenen die in een bijzondere situatie zitten, zoals ouderdom, net een huis gekocht of kabels in de grond, zeer onrechtvaardig overkomt. Er zijn mensen die het kwalijk vinden dat de gemeente brieven met verschillende inhoud op verschillende tijdstippen heeft verspreid, om het draagvlak te meten.

De dreiging om de administratieve lasten met honderden procenten te verhogen in een kort tijdsbestek, maakt de mensen woedend en zien zij als onrechtmatig. Dit geheel overziend verdiend de brief die de gemeente aan zijn inwoners heeft gestuurd, op zijn zachtst gezegd géén schoonheidsprijs. Als laatste moet nog genoemd worden dat de op zich redelijke prijs van € 75,- voor de reststukjes grond – gezien de voorgeschiedenis – door de huurders als te hoog gezien wordt.

Reactie gemeente

In de Nivo van afgelopen week heeft u een korte reactie van het gemeentebestuur kunnen lezen. De gemeente geeft aan het te betreuren dat er minder positieve reacties zijn binnen gekomen, waarmee ze natuurlijk bedoelen dat voor veel mensen de inhoud van de brieven niet verteerbaar is gebleken. Het gemeentebestuur verzamelt de reacties en zal op een gepaste manier reageren, na overleg met de gemeenteraad. Dit zal allemaal zijn beslag krijgen eind mei of begin juni. Dan krijgt iedereen een nieuwe brief. Tot die tijd is de tijdslimiet van drie maanden dus opgeschort. Niemand hoeft iets te doen vóór de vervolg brief van de gemeente in de bus valt. In deze nieuwe brief zal dus met alle complicaties rekening gehouden zijn en zal er voor iedere huurder een acceptabele aanbieding op tafel liggen.

Verstandig?

Fractie kras vraagt zich af of het verstandig is om op zo’n korte termijn te proberen met goede voorstellen te komen. Het is beter om de zaak even te laten rusten en na de zomervakantie met een uitgebalanceerd bod naar de inwoners te komen. De verschillende bijzondere situaties moeten rechtvaardig beoordeeld worden. Fractie Kras zal bovenstaande aan het college voorleggen. Nu de zaak tot in detail in de gemeenteraad aan bod zal komen, kan onze fractie een bijdrage leveren aan goede en rechtvaardige voorstellen vanuit het gemeentebestuur naar de inwoners met een stuk restgrond. Fractie Kras blijft het op zich een goede zaak vinden dat bewoners de mogelijkheid krijgen om een stuk grond dat aan hun woning grenst, in hun bezit te krijgen. Wie nog zinvolle suggesties heeft kan die altijd richten aan het gemeentebestuur of mailen naar fractie Kras.

Spreektijd aanvragen

Om de burgers meer bij de politiek te betrekken kan er ook spreektijd aangevraagd worden. Hier wordt tegenwoordig veelvuldig gebruik van gemaakt. Dit betekent dat als het onderwerp”Verkoop stukjes restgrond”op de agenda van de gemeenteraad staat, burgers namens zichzelf of namens een groep mensen hun standpunt mogen verkondigen in de raad.

Het is heel normaal anno 2008 om voor uw belangen op te komen.

Facebook
Twitter
LinkedIn