Grondaanbieding

IMG - Lijst Kras buttons - 1024x643 - JPG
klik om te vergroten

 Mooie grondaanbieding van het gemeentebestuur!

Sommige mensen hebben er een hobby van gemaakt om alles wat het gemeentebestuur doet of zegt bij voorbaat zeer negatief te beoordelen. Een voorbeeld hiervan is de commotie betreffende het aanbod van het gemeentebestuur om de stukjes restgrond in de gemeente voor een zeer vriendelijke prijs aan zijn inwoners aan te bieden. Fractie Kras is zelf regelmatige kritisch op bestuurlijk handelen, maar heeft wel oog voor alle goede dingen die er gebeuren, zoals de regeling om de stukjes restgrond te verkopen.

De gemeente geeft hierbij in overweging dat de (administratieve) kosten die in rekening gebracht worden voor het huren van de reststukjes sterk verhoogd gaan worden. Dit zien sommige mensen als drukmiddel. Je zou het ook als welgemeende waarschuwing kunnen zien voor toekomstig beleid.

Het aanbod van de gemeente is in de ogen van fractie Kras gunstig voor alle partijen.

Grondbeleid

In Edam-Volendam is weinig grond meer te vergeven. Met de schaarse grond in onze gemeente wordt zeer voorzichtig omgesprongen. Het plan om de mogelijkheid te bieden de stukjes restgrond die tot nu toe aan veel inwoners werden verhuurd, tegen administratieve kosten, te laten kopen, lijkt fractie Kras zéér klantvriendelijk. Het schept duidelijkheid. Alle kavels met reststukjes komen in bezit van de bewoner. De waarde van het stuk onroerend goed met grond van de bewoners/eigenaars stijgt enorm. Overigens moet er over deze grond géén BTW betaald worden (á 19%) maar wél overdrachtsbelasting (á 6%). De prijs van één m2 grond komt dus neer op € 75, +6% = € 79,50. De huidige grondprijzen liggen op € 200,- á € 400,- per m2.

Voordelen gemeente

De gemeente kan weinig met de reststukjes beginnen. Het is een bezit, maar tevens een last. Het onderhoud is moeilijk en daarom is het steeds verhuurd aan de inwoners, die daar interesse in hadden. Er moet een administratie van worden bijgehouden. Als de meeste huurders van een stukje restgrond overgaan tot koop, ontvangt de gemeente een mooi bedrag ineens en is van de stukjes grond en de administratie af. Wat wil je nou nog meer?

Rekenvoorbeeld

De meeste stukjes restgrond hebben een oppervlakte van 20 m2 tot 70 m2. Laten we nu eens uitgaan van het kopen van een stukje restgrond van 40 m2. De gemeente rekent daarvoor € 75,- per m2 en met overdrachtsbelasting komt dat neer op € 79,50 x 40 = € 3.180. Daar komen nog wat notariskosten bij.Dat is best een flink bedrag, maar je krijgt er dan ook wel wat voor terug. Als je later je huis verkoopt, kan in de advertentie gezet worden: Oppervlakte perceel 210 m2 (als het nu bijvoorbeeld 170 m2 is). Dat gaat u een hoop extra geld opleveren. De tijd vóór de verkoop kunt u het stukje restgrond “mijn eigen grond noemen” waar u mee kan doen wat u wil.
Nadelen

Een probleem is natuurlijk als u het geld ( op korte termijn) niet heeft of voor dit doel niet wil besteden. Er zullen mensen zijn die het liever heel goedkoop willen blijven huren. Dat gaat dus veranderen. De grondaanbieding is daarom niet minder fraai.

Het moeten beslissen binnen drie maanden, is een wat kort tijdsbestek. Eventuele kopers moeten er goed over nadenken en willen er graag over praten met andere mensen. Verder moet iedereen nadenken en tijd hebben om het benodigde geld bij elkaar te krijgen. Fractie Kras zou liever een periode van een half jaar zien om een goede overweging mogelijk te maken. Tevens dienen de potentiële kopers goede voorlichting te krijgen over de exacte kosten. Je geeft niet iedere dag een paar duizend euro uit waarvan het rendement in de toekomst ligt.Verder moet goed duidelijk zijn wat de status is van het nieuw verworven bezit. Het perceel is groter. Mag er dus ook meer bebouwd worden van dat perceel? Al deze informatie is van cruciaal belang voor de toekomstige kopers.

Tom Plat

In de vorige Nivo vond een zekere Tom Plat het nodig om de gemeente te beschimpen aangaande de grondaanbieding. Hij zegt € 25.000,- kwijt te zijn als hij zijn “stukje” restgrond moet kopen. Een simpele rekensom leert dat de heer Plat dan meer dan € 300 m2 van de gemeente huurt! Dat is grond voor een twee-onder één kap woning mét grote tuin. Dat zegt de heer Plat in huur te hebben van de gemeente. Ik denk niet dat dit standaard is voor het gemiddelde stukje rest grond in onze gemeente. De heer Plat woont riant met zo’n stuk extra grond en als hij werkelijk meer dan 300 m2 in bruikleen heeft, dan moet hij z’n handen dichtknijpen dat hij de tijd dat hij er woont, praktisch voor niets zo’n oppervlakte tot zijn beschikking heeft gehad. Wij noemen dat geen stukje restgrond meer!

Fractie Kras

Facebook
Twitter
LinkedIn