Grote veranderingen in het Openbaar Vervoer in en naar Amsterdam!

station-noord
klik om te vergroten

Laat uw mening horen!

Grote veranderingen in het Openbaar Vervoer in en naar Amsterdam!

Binnenkort wordt bekend wanneer de Noord/Zuidlijn in Amsterdam gaat rijden. De start van deze metrolijn zorgt ook voor veranderingen in het buslijnennet tussen Zeevang/Edam/Volendam en Amsterdam. Het doel: een sterk O.V. netwerk met goede aansluitingen en overstaplocaties. Verder heeft de provincie Noord-Holland op 9 mei besloten om het voorstel van de dorpsraad Broek in Waterland, waarin een onderdoorgang voor de N247 is opgenomen, verder uit te werken. Uw mening over dit plan en dan met name de definitieve uitwerking daarvan is belangrijk. Daarom kunt u uw mening over beide onderwerpen online geven. Uw enquêtegegevens blijven anoniem.

Denk mee over de mogelijkheden van de N247

De provincie Noord-Holland heeft op 9 mei besloten om het voorstel van de dorpsraad Broek in Waterland, waarin een onderdoorgang voor de N247 is opgenomen, verder uit te werken. In het idee van de dorpsraad wordt het bestemmingsverkeer, net als het openbaar vervoer, via een parallelweg door het dorp geleid. Het doorgaande verkeer maakt gebruik van de onderdoorgang. Voor die plannen bestaat een groot draagvlak binnen de Broeker gemeenschap. Om alle varianten goed te kunnen beoordelen moet nader worden gekeken naar tunnelveiligheid, fasering, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Ook moet gekeken worden of het voorstel van de dorpsraad regionaal een voldoende oplossend vermogen heeft voor de doorstromingsproblemen op de N247 om een dusdanig grote investering te verantwoorden.

Provincie wil graag een klankbordgroep

Voor de verdere ontwikkeling van de N247 wil provincie Noord-Holland graag de klankbordgroep weer activeren. We zijn vooral op zoek naar bewoners die aan de betreffende provinciale weg wonen. Of ondernemers die afhankelijk zijn van deze weg voor transport van producten, voorraden en natuurlijk toeristen. Heeft u interesse om mee te denken over de ontwikkeling van de N247? En ook over de consequenties van keuzes op delen van het tracé dat niet voor uw deur ligt? Meld u nu aan via bereikbaarheidwaterland@noord-holland.nl

Nieuwe Openbaar Vervoer Lijnennetvisie heeft gevolgen voor alle busreizigers

Binnenkort wordt bekend wanneer de Noord/Zuidlijn in Amsterdam gaat rijden. De start van deze metrolijn zorgt ook voor veranderingen in het buslijnennet tussen Waterland en Amsterdam. In het vervoerplan 2018 van de Stadsregio(is o.a. de opdrachtgever van EBS/R-Net) worden deze veranderingen vorm gegevens. Het doel: een sterk O.V.-netwerk met goede aansluitingen en overstaplocaties. De verbeteringen van het Amsterdamse openbaar vervoer en de komst van de Noord/Zuidlijn leiden tot een groot aantal wijzigingen in het lijnennet van metro’s, trams en bussen. Dit staat in de Lijnennetvisie 2018 die de Stadsregio Amsterdam samen met GVB heeft opgesteld. Voor de bereikbaarheid van de stad is het hard nodig dat meer Amsterdammers, forensen en bezoekers gebruik gaan maken van het openbaar vervoer.

Het metronet wordt veel belangrijker, met gevolgen voor de buslijnen

Het metronet speelt een belangrijke rol in de verbetering van zowel het stads- als streekvervoer van de regio Amsterdam. Veel reizigers zijn met de Noord/Zuidlijn straks sneller op hun bestemming. Het percentage reizigers dat gebruik maakt van de metro van en naar het centrum van Amsterdam zal volgens de schattingen van de Stadsregio stijgen dan van 30% naar 60%. Dit staat in de Lijnennetvisie 2018. Hierin presenteert het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam de voor hun belangrijkste keuzes voor de beste aansluiting van het stads- en streekvervoer op de Noord/Zuidlijn en de rest van het metronet. De verbetering van het openbaar vervoer is van groot belang voor de bereikbaarheid van de regio Amsterdam. De toekomstige vervoersstromen in de Stadsregio zijn geanalyseerd en besproken met de vervoerders. Het dagelijks bestuur heeft op basis hiervan onder andere de volgende keuzes gemaakt:

1) De stadsbussen in Amsterdam-Noord gaan niet meer via de IJtunnel naar Centraal Station. Reizigers stappen over op de metro op een van de beide stations in Noord. Het overgrote deel van de reizigers uit Noord is hiermee sneller op hun bestemming. Een groot deel van de bussen uit Zaanstreek, Waterland en Amstelland-Meerlanden sluit direct aan op de Noord/Zuidlijn. Een deel van de bussen rijdt straks nog wel door naar het centrum van Amsterdam, voor de reiziger die geen tijdswinst heeft bij een overstap op de Noord/Zuidlijn.

2) Er gaan straks meer trams in oost-west richting langs metrostation Vijzelgracht (Binnenring) en er gaan minder trams van en naar het centrum in noord-zuid richting. Van en naar Amsterdam CS neemt het aantal tramlijnen af van de huidige 10 lijnen naar 7 of 8. In Amsterdam blijven de huidige tramroutes van en naar het centrum van belang. Wel neemt het aantal trams in bijvoorbeeld de Leidsestraat en Vijzelstraat af. Dit heeft tot gevolg dat het percentage reizigers dat gebruik maakt van de bus van en naar het centrum van Amsterdam zal afnemen tot zo’n 10%. Op dit moment is dat nog ruim 30%. Het aandeel reizigers dat gebruik maakt van de tram loopt terug van 40% naar 30%. Let wel, dit zijn de inschattingen van de Stadsregio.

3) Forensen, die naar de Zuid-As van Amsterdam reizen zouden volgens de modellen van de Stadsregio met deze directe lijn ongeveer 14 minuten per reis kunnen besparen. Dat is a.h.w. een half uur per dag reistijdswinst. Grof gezegd zou iedereen, die verder reist dan het Damrak er dan op vooruit gaan. En, mocht u toch rechtstreeks naar het C.S. willen, dan blijven daar mogelijkheden voor bestaan. Ofwel met een directe lijn ofwel middels overstappen in Noord of via Het Schouw of een eerdere halte.

Als u reist per bus, laat dan uw mening horen!

Het is de vraag of alle rekensommen van de Stadsregio en EBS/R-Net ook als zodanig uit zullen komen. Een en ander klinkt overtuigend, maar de praktijk kan altijd anders uitvallen. Het nieuwe station in Amsterdam-Noord wordt een high tech station, inclusief winkels en aldus een uiterst belangrijk punt voor iedereen, die vanuit Waterland naar Amsterdam reist. De mening van de gebruikers worden daarom als zeer zinvol beschouwd voor de opstellers van deze plannen. Daarom vraagt de Stadsregio een korte vragenlijst in te vullen. Uw gegevens blijven uiteraard anoniem.

Voor de enquete over de buslijnen, klik hier

Om mee te denken over de ontwikkeling van de N247. Meld u nu aan via emailadres: bereikbaarheidwaterland@noord-holland.nl

Lijst KRAS fractie@lijstkras.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn