Het Europaplein, hoe staat het daar nou mee?

eurpl
klik om te vergroten

Het wordt kouder en steeds sneller donker en nog steeds is er niets veranderd aan het Europapleinplein. Langzaam begint het te knagen bij Lijst KRAS stemmers. Zal die partij woord houden of komt er allemaal niets van terecht. Wij van Lijst KRAS snappen dat heel goed. Voor je het weet is het winterseizoen weer om en wat mogen de mensen dan verwachten? U moet begrijpen dat niemand zo graag de witte rook wil laten ontsnappen dan wijzelf. Wij hebben u voor de zomervakantie bericht over de ongelukkige vertragingen die dit project heeft opgelopen. Daar is nog bij gekomen dat we begin september een aantal nieuwe inzichten kregen aangereikt, waar we als fractie Lijst Kras heel enthousiast over zijn. Aan die nieuwe inzichten is de afgelopen 6 weken door het college met wethouder Rijkenberg voorop en de ambtenaren keihard gewerkt

Wat kan u verwachten?

Wij willen voor 2015 een goed plan neerzetten, waarin nog niet alles optimaal zal zijn, maar dat in de loop van de tijd nog verder geperfectioneerd zal worden. Inbreng van bewoners en ondernemers zullen daarin een rol spelen. De komende weken worden nog een aantal zaken uitgewerkt terwijl ook de laatste Begroting van Edam- Volendam voor de deur staat, voordat de fusie met Zeevang een feit is. Verder staan er nog zeer belangrijke zaken als de dijkversterking met al dan niet een weg onderlangs, woningen bouwen in de Lange Weeren of niet, een oplossing voor Tase en het invoeren van de transities (WMO, jeugdzorg en participatiewet = deelname aan het arbeidsproces ook met handicap)op het programma. Aan al deze zaken en meer, moet het bestuur zijn volle aandacht geven. Voor we echt naar de bevolking en de ondernemers toe kunnen komen, met een reëel conceptplan voor het Europaplein, is het eind november. U moet er dan vanuit gaan dat we echt niet hebben stilgezeten.

Het Europaplein gaat 1 november weer open

Volgens de regeling en afspraken die het vorige college nog heeft gemaakt met bewoners en ondernemers, gaat het Europaplein volgende week zaterdag weer open voor auto’s. De periode van een leeg Europaplein is dan weer voorbij. Bijna niemand vond het een goede zaak dat er én geen auto’s waren toegestaan én geen activiteiten werden georganiseerd noch terrassen werden geëxploiteerd. Het kon gewoon niet anders. Er zijn zoveel procedures, verordeningen en regels dat e.e.a. niet “effe vlug” kan. We gaan ervan uit dat na de aanpassingen aan het Europaplein alle ondernemers samen hun schouders eronder zetten om er een groot succes van te maken. We moeten een echt levend dorpshart krijgen, waar inwoners en toeristen graag naar toe gaan.

email: fractie@lijstkras.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn