Het kind als rode draad

IMG - Lijst Kras buttons - 1024x643 - JPG
klik om te vergroten

Een tijdje geleden is er een gemeentelijk rapport verschenen met bovenstaande titel. Het is een hoopvolle titel. De rode draad staat synoniem voor het blijven volgen van iets wat het belangrijkste is, in dit geval dus het kind. Voor alle ouders moeten hun kinderen de rode draad in hun leven zijn. Fractie Kras onderschrijft het uitgangspunt voor dit rapport dan ook voor 100 %. Veel problemen die we nu hebben zouden niet eens bestaan als iedereen zijn kind als rode draad in zijn leven ziet.

Problemen in de huidige maatschappij

Wie kent ze niet? Iedereen heeft ermee te maken of je kinderen hebt of niet.

Opvoedingsproblemen door verwen cultuur, nooit gewoon nee zeggen tegen je kind, scheidingen of druk werkende ouders waardoor er vaak te weinig aandacht voor het kind overblijft. Gevolgen o.a. alcohol en drankmisbruik vaak al op jonge leeftijd, gokken, agressie, het afbrokkelen van het normen en waarden besef, verwaarlozing van de studie, ongezonde voeding en te weinig beweging voor een groot deel van de jeugd tussen de pakweg 13 en 20 jaar.

Opvoedsteunpunten worden niet of nauwelijks bezocht en infoavonden op scholen over allerlei soorten problematiek trekken alleen mensen die er al heel serieus mee bezig zijn. Drinken door de jeugd, wordt door vele volwassenen niet als een probleem gezien, ook vaak niet als het ruim onder de 16 begint. Dat deden ze zelf toch vroeger ook! Drugsgebruik keurt niemand goed, maar de jeugd is al begonnen voor men er erg in heeft en dan?

Oplossing Den Haag

Overal (h)erkent men de problemen die er zijn. Ze spelen zich niet alleen af in onze gemeente, maar ook in de rest van Nederland, Europa en de wereld. Den Haag zou Den haag niet zijn als er niet een heel pakket aan papieren, theoretisch en tegenwoordig ook digitale maatregelen bedacht zijn om een halt toe te roepen aan de veelheid van problemen. Ze gaan zorgen voor een sluitende zorgketen, van de wieg tot aan 20 jaar wordt iedere jeugdige door Rouvoet en consorten begeleidt.

Hiervoor zijn allerlei protocollen opgesteld, opvoedwegwijzers, elektronische kinddossiers, pedagogische vaardigheidstrainingen, Videohome trainingen, Zorg & Adviesteams en Triple P’s uit de grond gestampt, allemaal samenkomend in centra voor jeugd en gezin. Alles vrijblijvend, veel praten en natuurlijk kost het bakken met geld.

Handvatten voor de politie om probleemjongeren aan te pakken, dealers voor langere tijd op te sluiten, ouders aan de tand te voelen van wie de kinderen voor veel ellende en overlast zorgen, worden niet gegeven. Kinderen van 13, 14 en 15 al dan niet met vervalste pasjes, worden niet uit de kroeg gevist, ondanks de wekelijkse controles.

De plaatselijke politiek

Naast de uitvoering van de verplichte landelijke zaken heeft de politiek van Edam-Volendam ook een lokaal plan van aanpak opgesteld. De hierboven genoemde problemen op het gebied van alcohol, drugs, gokken gezondheid en de opvoeding wil de lokale politiek bestrijden met het realiseren van een kinderboerderij, een bouwspeelplaats, het verder invoeren van de methode Leefstijl (die zou de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen moeten bevorderen) en aanstelling van een nieuwe ambtenaar om met de hangjeugd te praten. Dit moet € 150.000 á € 200.000,-  per jaar gaan kosten.

Fractie Kras ziet het verband niet tussen de problemen van de hedendaagse (o.a. Volendamse) jeugd en de dure maatregelen die de politiek wil treffen om ze op te lossen. Dat verband is er gewoon ook helemaal niet. Toch is het voorstel om bovenstaande maatregelen te nemen met bijbehorend kosten plaatje door iedereen als het ei van Columbus omarmd en twee weken geleden aangenomen in de Raad, met als enige tegenstem fractie Kras. De kosten moeten structureel betaald worden uit de post onvoorzien!

Oplossing fractie Kras?

Dé oplossing bestaat niet. Overal worstelt men hiermee. De oplossing moet in ieder geval beginnen met het (h)erkennen van de problemen. Vervolgens moet er gekeken worden welke problemen we positief kunnen beïnvloeden er van uitgaande dat we nooit alles geheel of gedeeltelijk kunnen oplossen. Er moeten dwingende wegen gezocht worden om ouders en kinderen te kunnen bereiken waarbij het misgaat en die concrete hulp bieden. Alles moet keihard bespreekbaar gemaakt kunnen worden in het openbaar. Politie moet handvatten krijgen om daadwerkelijk op te kunnen treden. De twee Club & Buurthuizen in Edam en Volendam moeten de jeugdproblematiek tot prioriteit verheffen. Veel activiteiten opstarten die de jeugd van 12 tot 18 aanspreekt en ze van de straat houdt. Veel gemeenschapsgeld gaat daar in om. De jeugd moet weer een doel krijgen om naar toe te leven. De Zuidpolder en andere woningbouw projecten zijn een zegen voor onze gemeenschap en waarschijnlijk de beste remedie die er voor jeugdproblemen is op dit moment.

Dé oplossing heeft fractie Kras niet in zijn achterzak, maar wij willen wel graag meehelpen aan iedere realistische poging, de jeugd een gelukkige toekomst te bieden.

Lammetjes op een kinderboerderij zijn erg pittig en een bouwspeelplaats kan heel nuttig zijn, voor kinderen die niet van sport gecharmeerd zijn, maar zijn absoluut geen deel van de oplossing, van de problemen waar de hedendaagse jeugd en gezinnen mee te maken hebben.

Facebook
Twitter
LinkedIn