Het nieuwe coalitieakkoord en de dijk

IMG - Lijst Kras buttons - 1024x643 - JPG
klik om te vergroten

Vorige week heeft fractie Kras aangekondigd de speerpunten/prioriteiten van de nieuwe “er zit niets anders op voor dit moment” coalitie bestaande uit Volendam 80, CDA en VVD nader onder de loep te nemen. In het stuk “CDA en VVD gaan de bakens verzetten” van fractie Kras – enkele weken geleden gepubliceerd – spraken wij onze grote zorg uit voor wat betreft de compromissen die er uit de bus zouden rollen in de onderhandelingen tussen de drie nieuwe coalitiepartners. Volgens Volendam 80 blijft alles bij het oude. In dit artikel besteden wij wederom aandacht aan twee punten uit het nieuwe programma

De dijk autovrij

Niemand gelooft er meer in, maar toch gaat fractie Kras met volle kracht door met zijn pogingen om dat te realiseren en waar dat niet lukt, de dijk in ieder geval zo autoluw mogelijk te krijgen. De reden dat fractie Kras vóór de afrit bij Wullempie heeft gestemd, heeft zo hebben wij al eerder gezegd te maken met politiek realisme. Er is gewoon géén politieke meerderheid te vinden die het aandurft, c.q.de wil of de politieke moed heeft om de dijk auto – en busvrij te maken vanaf Henk Kras tot aan het Marinapark In november voor de begrotingsraad had fractie Kras een motie voorbereid om alsnog te komen tot een auto – en busvrije dijk en dus tégen de afrit bij Wullempie. Deze motie werd ingetrokken nadat diverse partijen beloofd hadden hun volle steun te geven aan het in ieder geval zo autoluw mogelijk maken van de dijk. Dat betekent o.a. dat na realisering van de nieuwbouw/verbouw St. Nicolaashof en de Gouwzee, het parkeerterrein aan de Parallelweg opgeknapt gaat worden t.b.v. parkeren voor bussen, zodat er nóg minder bussen de dijk op komen.

In dit nieuwe coalitieakkoord vinden wij hier niets over terug. Fractie Kras blijft hier voor strijden.

Ambtenaar inkoop

Een gemeente is een flinke klant voor tal van organisaties. Veel artikelen maar ook onderzoeksopdrachten en grote bouw – en andere projecten gaan jaarlijks de deur uit. Hierbij probeert de gemeente via nauwgezette procedures en opgebouwde expertise de best mogelijke prijs/kwaliteits verhouding te krijgen. Hierbij moeten ook altijd door meerdere partijen offertes uitgebracht worden om de concurrentie zo groot mogelijk te houden. Met buurgemeenten wordt al samengewerkt om een zo goedkoop mogelijke inkoop voor diverse producten te realiseren. De VVD wil graag minder ambtenaren, maar wél een extra ambtenaar om alléén dit soort zaken te regelen. Zij hebben dat al diverse malen in de raad ingebracht en dat is telkens door een grote meerderheid verworpen. Het is uitgebreid onderzocht dat zoiets meer kost dan het opbrengt.De VVD heeft blijkbaar voet bij stuk gehouden bij de coalitieonderhandelingen en voor 2008 een benoeming van een extra ambtenaar inkoop afgedwongen. Fractie Kras zal andere partijen mobiliseren om deze prioriteit van de lijst af te voeren.

Fractie Kras

Facebook
Twitter
LinkedIn