Het uur van de waarheid is aangebroken…

IMG - Lijst Kras buttons - 1024x643 - JPG
klik om te vergroten

Morgen wacht de gemeenteraad van Edam-Volendam een lange raadsvergadering. Talloze onderwerpen moeten er nog vóór de vakantie doorheen gejaagd worden. Daar zitten belangrijke zaken bij als de bestemming van de positieve saldi van de jaarrekening 2008 en de voorjaarsnota (eerste tussentijdse balans van de begroting van 2009).
Verder heb je dan nog de beslissing over de aankoop van de gebouwen van de  HHNK (Hoogheemraadschap Noord-Hollands Noorderkwartier in Edam) en de beleidsnota bereikbaarheid en parkeren toeristencentrum Volendam, die voornamelijk over de dijk gaat. Het is nogal wat.

Jaarrekening/Voorjaarsnota

Na afloop van een jaar – in dit geval het jaar 2008 – kijk je wat er op financieel gebied allemaal is gebeurd.  Hoe zijn de lasten en baten verlopen, is alles gelopen zoals gedacht en gepland en hoe staat de gemeente er nu voor?

Samen met het jaarverslag is dit een heel boekwerk van plussen en minnen, waarmee we u niet zullen vermoeien. Het meest opvallende in positieve zin is de vrijval van maar liefst € 7 miljoen m.b.t. de Zuidpolder. Zo lang er niet gebouwd mocht worden moest de gemeente € 7 miljoen achter de hand houden als dekking indien de Zuidpolder niet door zou gaan. De voorjaarsnota geeft een positief beeld van € 1,5 miljoen voornamelijk door de verkoop van de voormalige  ambtswoning van de burgemeester. Het college stelt voor om al deze gelden in de verschillende reserves te stoppen. Fractie Kras is het hier van harte mee eens gezien de onzekere financiële toekomst in het algemeen in Nederland en de toekomstige investeringen die de gemeente Edam – Volendam nog staan te wachten.

Beleidsnotitie over de dijk

Er gebeurt eindelijk iets met de dijk na vele jaren. Dat op zich is een heel goede zaak. Na jaren van praten worden er allerlei maatregelen genomen, waarvan u de resultaten zelf kunt waarnemen. De bestrating wordt vernieuwd, de Parallelweg wordt opgeknapt en geschikt gemaakt voor bussen en auto’s terwijl voor de viskarren een andere parkeerplek wordt gezocht, op de loswal aan de haven mag niet meer geparkeerd worden, anders dan door vergunninghouders en nog diverse andere maatregelen. Fractie Kras vindt het prima dat deze zaken worden opgepakt nadat er al die jaren praktisch niets aan gedaan is. Het in stand houden van het parkeerterrein D’ouwe Helling voor toeristen en een verkeersregeling voor het Zuideinde vindt fractie Kras totaal niet passen binnen deze plannen. Geldverslindend en bewust de auto’s op het Zuideinde houdend! Een grote meerderheid in de raad heeft hier echter recent al toe besloten.

Aankoop HHNK

Morgen staat ook het al dan niet aankopen van de panden van het HHNK op het programma. In twee eerdere stukken heeft factie Kras al uitgelegd waarom dat geen goede zaak zou zijn. Voor het huisvesten van ambtenaren zijn ze in onze ogen totaal ongeschikt en de gemeente heeft geen geld om die panden aan te kopen en dan nog elders huisvesting voor ambtenaren te realiseren. De regering heeft al aangekondigd dat de gemeenten in Nederland binnen niet al te lange tijd fors worden gekort. Daar moeten we ons goed op voorbereiden.

Fractie Kras

Facebook
Twitter
LinkedIn