HHNK verkocht; geen reden tot feestvreugde

HHNK
klik om te vergroten

Einde aan 6 jaar bestuurlijke conflicten en oplopende verliezen.

De HHNK is verkocht. De kogel is door de kerk. Tot op het laatste moment probeerden de verschillende partijen afgelopen donderdag in een zitting van de gemeenteraad, door te goochelen met cijfers, elkaar als zondebok aan te wijzen in dit politieke dieptepunt van de gemeenteraad in Edam-Volendam. De uitslag stond bij voorbaat natuurlijk al vast. Lijst Kras, Volendam 80 en het CDA wilden af van het monumentale pandencomplex aan de Schepenmakersdijk. Het had nooit aangeschaft mogen worden. Dat dit de gemeenschap veel geld gekost heeft staat vast. Dat het niet verkopen van de panden oneindig veel meer geld zou hebben gekost staat ook vast.

Waarom aangeschaft?

Lijst Kras heeft ruim voor de aankoop in 2010 gewaarschuwd om de panden aan de Schepenmakersdijk in Edam niet aan te kopen. Wij zagen de financiële catastrofe toen al aankomen. De partijen die dat wel wilden VVD, PvdA en Groen links (samen goed voor 11 zetels na de verkiezingen van 2010) stonden lijnrecht tegenover Lijst Kras, Volendam 80 en het CDA (10 zetels) die de panden absoluut niet wilden aankopen. De voorstanders wilden het pand in al zijn glorie voor Edam behouden. Dat is op zich te begrijpen en een loffelijk streven, ware het niet dat de aankoop van monumentale panden (in dit geval een heel complex!) zeker geen kerntaak van een gemeente is. Sterker, aankoop en onderhoud van monumentale panden is gewoonweg onbetaalbaar. De gemeente Edam-Volendam heeft er nogal wat in zijn bezit, zoals het Edams museum. Dit is een relatief klein gebouwtje maar wel monumentaal. Lijst KRAS heeft daarom ook ingestemd om meer dan een half miljoen euro te investeren voor de renovatie van dit monument zodat het behouden kan blijven. Om dit te kunnen blijven doen moeten we keuzes maken.

De schuldvraag

Wie is er nou de grote schuldige in dit akelige dossier zult u zich misschien afvragen. De voorstanders van de aankoop VVD, PvdA en Groen Links beseften natuurlijk wel dat deze miljoenenaanschaf (2,9 mln.) en alle kosten die daarna nog zouden (blijven) komen verantwoord moesten worden naar de bevolking toe. Ze stelden dus voor om er ambtenaren in te laten werken. Het Hoogheemraadschap (de vorige eigenaar van het HHNK) vond dat 10 jaar geleden al geen optie meer. Die verkocht juist een aantal monumentale panden om van de opbrengsten een nieuw, ultramodern pand te laten bouwen. Het HHNK stond dus al een paar jaar leeg en was aan een enorme opknapbeurt toe. Die opknapbeurt zou nog eens miljoenen vergen, want niet alleen het kantoorgedeelte maar ook de rest van het complex moet grondig gerenoveerd worden.

OmarmUSkr3

Bestuurlijke patstelling

Alleen als de voorstanders van de aankoop samen een college hadden gevormd (met samen 11 zetels een meerderheid), hadden ze hun plannen ten uitvoer kunnen brengen en ambtenaren in het pand kunnen onderbrengen. De overige partijen waren daar sterk tegen (Lijst Kras heeft hier tientallen artikelen aan gewijd (zie onze website). VVD, PvdA en Groen Links hebben ruim 3 ½ jaar gewacht met het afzetten van het college om hun “droomwens” te gaan invullen, maar konden natuurlijk bij voorbaat weten dat zoiets niet in een paar maanden te regelen was. De verkiezingen van 2014 brachten Lijst Kras 6 zetels en wij hebben onze verantwoordelijkheid genomen. We waren mordicus tegen de aankoop van het HHNK en toen die toch plaats vond hebben ze de kiezer beloofd om de panden in de verkoop te zetten. Dat is gelukt. Gezien de financiële verliezen en de jarenlange bestuurlijke conflicten staan we niet op onze borst te kloppen, maar dit moest gebeuren. Over een paar jaar hebben we het verlies weggewerkt want de gelden gereserveerd voor de HHNK vloeien weer terug in de begroting. Dan kunnen we met een schone lei beginnen.

Hoe nu verder?

We moeten door de uitbreiding van het ambtenarenkorps, die wordt veroorzaakt door de fusie met Zeevang kijken naar de totale huisvesting van het gemeentelijk ambtenarenapparaat, inclusief  een nieuwe raadzaal. Verder is het huidige pand aan de MGR Veermanlaan hoognodig aan vervanging toe. We weten ongeveer hoeveel ambtenaren we moeten huisvesten, maar niet wat ze echt nodig hebben om hun werk goed te kunnen verrichten en ons als burgers goed te kunnen bedienen. Dit verricht nader onderzoek. Met de opbrengst van de verkoop van de HHNK van 1 ½ miljoen hebben we al een fiks bedrag in handen om een nieuw pand te gaan bouwen met een nieuwe raadszaal. Bouwen in deze economisch moeilijke tijd is voordelig en de rente is laag. We gaan dat doen in goede samenspraak met raden van Edam-Volendam en Zeevang. Het wordt tijd voor een nieuw bestuurlijk elan. Lijst Kras zal daar z’n steentje aan bijdragen.

Email: fractie@lijstkras.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn