Hoe ziet de toekomst van Edam-Volendam eruit ? (3)

purmer
klik om te vergroten

De Purmer een jaar na dato

Ruim jaar geleden kwam het college met de mededeling  naar de Raad dat zij een WVG (wet voorkeursrecht gemeenten) op de Purmer hadden gezet. Een bevoegdheid van het college. Dat houdt in dat als bewoners of boeren hun woning of bedrijf willen verkopen zij dat eerst dienen aan te bieden aan te gemeente. Hiermee wil men voorkomen dat ontwikkelaars hun kans pakken en de grond verwerven vóór dat de gemeente dat kan gaan doen. Dan ontstaat er een situatie zoals die ook bij de Lange Weere het geval is. Ontwikkelaars die de gronden daar hebben opgekocht liggen aan het voorspeen en hebben grote invloed op wat en hoe er gebouwd wordt.

Wat vonden de gemeenteraad en de eigenaren/bewoners in de Purmer van de WVG?

De gemeenteraad als geheel maar ook de coalitiepartijen waren absoluut not amused. Een gebied, een WVG opleggen, is een zwaar middel dat voor de bewoners en boeren een nachtmerrie is. Op het moment dat de brief van de gemeente door de brievenbus viel veranderde hun leven onmiddellijk. Wat zou hun toekomst worden? Kan je nog investeren? Hebben de kinderen nog een mogelijkheid hun ouders op te volgen. Wanneer zou de gemeente bij hen aan de deur komen? Kortom al hun toekomst plannen vielen in een klap in duigen na het lezen van de brief. Massaal kwamen zij naar de Raadszaal om het hun aangedane leed te beschrijven en de consequenties voor hun toekomst en die van hun kinderen.
De gemeenteraad ging niet zonder slag of stoot akkoord met het handelen van het college.
Er werd een amendement opgesteld door de coalitie dat aangenomen werd door 22 van de 25 raadsleden. Een amendement is een document waarin de indieners zaken eisen die zij belangrijk vinden en die toegevoegd moeten worden in het voorstel van het college. Alleen dan willen ze instemmen met het voorstel van het college.

Wat staat er in het amendement over de Purmer?

Een hele belangrijke voorwaarde van de Raad is dat het college moest laten uitzoeken hoeveel bedrijven uit Edam-Volendam interesse zouden hebben om naar de Purmer te verhuizen. Het gaat om een deel van de Purmer dat bij Edam-Volendam hoort en wij vinden dan ook dat de bedrijven die dat willen uit Edam-Volendam het eerste recht moeten krijgen.
Verder gaat het over een brede groenstrook, arbeidsintensiteit (liever veel werknemers dan weinig) de tijdslimiet van een jaar zeker ook om bewoners en bedrijven zo snel mogelijk uit de onzekerheid te halen en nog wat andere zaken.

Hoe nu verder?

We zijn een jaar verder. De bewoners/boeren van de Purmer waren afgelopen donderdag weer aanwezig in de raadszaal om te vertellen over hoe het hun vergaan is dit afgelopen jaar. Slecht dus, ze vonden het verschrikkelijk. Ze pleiten ervoor om de WVG erop te houden zodat zij enige rust krijgen. Het college heeft de Raad drie opties voorgeschoteld.

De Raad kan kiezen tussen:

 Scenario 1      Edam-Volendam

Hierbij gaat het om de vervangingsvraag van bedrijven. Bedrijven uit Edam-Volendam die uit hun jasje groeien de mogelijkheid bieden om naar de Purmer te gaan. Daar zitten voor die bedrijven overigens wel financiële consequenties aan vast. Het bedrijventerrein wordt gerealiseerd aan de linkerkant van de Oosterweg nabij de Baanstee Noord. Deze optie heeft de minste ruimtelijke impact. De economische behoefte is hier netto 20 ha.

Scenario 2      Regio Waterland

Bij dit scenario wordt de regio Waterland ook uitgenodigd om hun bedrijven op het groen van de Purmer horende bij Edam-Volendam te gaan vestigen. Als voor dit scenario wordt gekozen waarbij regio Waterland ook zijn behoefte aan bedrijventerreinen mag invullen komt dit neer op netto 30 ha.

Scenario 3      Amsterdam-Zaandam

Het laatste scenario gaat het verst. Ook Amsterdam en Zaandam worden uitgenodigd hier in ons groen hun bedrijven te vestigen. Dat levert een netto beslag op van 54 ha.
Netto betekent dat die hectare echt gebruikt worden voor bedrijven, maar je moet ook wegen hebben, afscheiding door water of groen etc. .
LijstKRAS kijkt verder dan de bovenstaande scenario’s. Het laatste stuk beschikbare grond in onze gemeente is immers te waardevol om vandaag weg te geven aan de regio, terwijl over 10 of 20 jaar zich mogelijk wéér lokale kansen voordoen die in de Purmer gerealiseerd kunnen worden. Om deze reden is de regie houden over onze gemeentelijke gronden van groot strategisch belang voor Edam-Volendam, en daarom heeft de gemeenteraad afgelopen donderdag het college huiswerk meegegeven om de raad van alle beschikbare informatie en (juridische) instrumenten te voorzien om deze regierol in te vullen. In november 2021 staat hierover het volgende, opiniërende debat gepland.
Nog voor de verkiezingen maart 2022 wordt als het goed is de knoop doorgehakt.
Het WVG is niet meer terug te draaien. Dan zullen de projectontwikkelaars hun kans pakken om de grond te kopen. Overigens willen de bewoners dat ook niet meer. Zij willen rust en krijgen dat dan voorlopig als het WVG erop blijft zitten.

email:  fractie@lijstkras.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn