Hoe ziet de toekomst van Edam-Volendam eruit?

purmer
klik om te vergroten

College wil de toekomst van Edam-Volendam voor de komende 50 jaar na de zomervakantie gaan vastleggen.

 Een klein twee weken geleden werd de Raad in de raadszaal van het HHNK geïnformeerd tijdens een info-avond, over de mogelijke toekomst van Edam-Volendam hoewel de projecten die besproken werden praktisch allemaal spelen in de kom Volendam. Een rits aan ambtenaren is nu bijna een jaar bezig om de vele projecten en de verbindingen ertussen te visualiseren en te concretiseren. Dit was voor de eerste keer dat deze grootschalige ontwikkelingen die samen vele tientallen miljoenen gaan kosten aan de Raad werd gepresenteerd in hun samenhang. Zij zullen een grote impact hebben als ze doorgevoerd worden voor de komende 60 jaar v.w.b. wonen, werken, de industriële ontwikkelingen en de vrijetijdsbeleving.

Aan het eind van de avond werd aangegeven dat na het zomerreces in september knopen doorgehakt moeten worden. En veel knopen want de onderwerpen in deze omgevingsvisie hangen dus zoals gezegd allemaal samen. Over het hoe, wat, wanneer, prijskaartjes, kosten wie zal dat betalen en of al die grootschalige projecten gezien de grote consequenties een kans van slagen hebben is allemaal nog koffiedik kijken.  Wat LijstKRAS betreft is dat een beetje teveel van het goede.

Keuzes maken in september 2021?

Keuzes maken in september is compleet natte vingerwerk. Ja doe maar? zonder de consequenties te kunnen overzien, de kosten en of deze plannen überhaupt een kans van slagen hebben. Het gaat over projecten als:

  • De Purmer waarbij de Raad vorig jaar ook -na het zomerreces- een voorkeursrecht op gronden aldaar heeft gevestigd na daar overigens strikte voorwaarden bij vast gelegd te hebben. Bij het voorkeursrecht moeten de boeren in dit geval die wonen en werken in de Purmer hun grond eerst aanbieden aan de gemeente. Die moet dan een reële prijs bieden. Stel de gemeente verwerft een aantal panden en gronden, maar ook een aantal niet of er zit geen gang in en er komen procedures bij de rechtbank?

We gaan dan veel geld investeren zonder noemenswaardige vooruitgang. Waar halen we dat geld vandaan? Hoe gaat dat allemaal aflopen.

Tevens geven we in ieder geval Waterland en Purmerend al rechten om op het groene Purmer gebied bedrijven te vestigen en industrieën daar verder te ontwikkelen. Cruciale vragen daarbij zijn: willen wij dat wel? Zo ja, hoeveel grond willen wij dan weggeven? Ook nog wel een belangrijke: wat heeft Edam-Volendam daaraan? Wat brengen de samenwerkingspartners Purmerend en Waterland ons?

  • Verplaatsen van de RKAV velden én het voetbalstadion naar de Purmer? Een mega operatie. Los van alle kosten die dat met zich meebrengt die overigens deels gedekt kunnen worden uit de verkoop opbrengst van de velden. Een kosten-baten analyse is in deze nog helemaal niet gemaakt. Willen we dat? Kan dat financieel? Is dat handig voor de jeugd om in de Purmer te gaan voetballen?

De inwoners van de Purmer zijn er in ieder geval niet blij mee. En dit is allemaal nog maar een kleine greep uit de vele plannen.

Samengevat:

Het zijn vele kostbare plannen, nog maar pas gepresenteerd, met honderden haken en ogen, gigantische consequenties voor de inwoners daar, het landschap, en financieel voor de hele gemeente en daar moet we na de vakantie wel even knopen over doorhakken. De politieke redacteur van de NIVO noemt het in zijn -keurige verhelderende- artikel vorige week “een helse opgave” Wij zouden zeggen een opgave met zoveel consequenties waar de Raad nog niet één keer goed over heeft gedebatteerd en de consequenties hiervan kan overzien dat het waanzin is om hier keuzes over te gaan maken in september.

Oproep!

Jongeren (wat ouder mag ook) van Volendam. We hebben jullie nodig. Er staat veel op het spel de komende (tientallen) jaren. Word politiek bewust. Meld je aan voor een proefperiode bij welke partij dan ook. Denk niet “laat maar het komt allemaal wel goed”. Dat komt het niet. De gemiddelde leeftijd van Raadsleden ligt veel te hoog. Raadswerk doen kan voor jezelf en je ontwikkeling ook veel betekenen en vooral ook voor de mensen uit je eigen omgeving.

Het gaat om jullie toekomst! Sta op en denk mee Volendammers.

Email: fractie@lijstkras.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn