Hoofdbrandweerkazerne in Volendam

IMG - Lijst Kras buttons - 1024x643 - JPG
klik om te vergroten

Onverantwoord gedrag college

Ongeloof bij oppositie én coalitiepartijen

Interne brandjes bij de vrijwillige brandweer moeilijk te blussen

Al meer dan 10 jaar loopt de discussie over de toekomst van de brandweerkazernes in onze gemeente. De discussie ligt gevoelig gezien het feit dat indien er één kazerne verdwijnt in onze gemeente er één overblijft. De vraag is dan natuurlijk raakt Edam of Volendam zijn brandweerkazerne kwijt. De beide brandweerkorpsen kennen een lange geschiedenis. Ze werken in praktijk situaties altijd heel goed samen, maar om samengevoegd te worden en in een kazerne te moeten gaan zitten, voelt (nog) lang niet goed. Op de vele vragen van Lijst Kras aan het college over de toekomst van de brandweer in onze gemeente (nadrukkelijk het laatste half jaar, is nooit een antwoord gekomen.

Kazerne bij de CAI-mast

Al meer dan 6 jaar is de locatie bij de mast in beeld als de plaats waar één centrale brandweerkazerne gebouwd zou moeten worden. Dit was ook na vele onderzoeken de enige plaats in de gemeente die aan al de gestelde voorwaarden voldeed, met name ook v.w.b. de aanrijtijden. Voor de beide brandweerkorpsen was deze plek als ze dan toch samen zouden moeten de meest acceptabele. Ze zouden beiden hun kazerne verlaten en in het midden van de gemeente nieuwe huisvesting betrekken. Het liefst zouden beide korpsen zelfstandig blijven opereren, maar gezien de omvang van de gemeente, de enorme kosten die gepaard gaan met het in standhouden van twee korpsen en de regionale ontwikkelingen is, dat een ijdele hoop. Beide kazernes zijn verouderd en hun ligging (zeker die in Edam) is niet ideaal.

Hoofdbrandweerkazerne in Volendam

Na jaren van radiostilte vielen enkele weken geleden de stukken op de mat bij de raadsleden voor de raadsvergadering van april 2011. Zonder enige aankondiging, zonder overleg bij de coalitiepartijen zelfs niet intern (bleek in de april vergadering) en zonder enig communicatie met de betrokkenen, de beide brandweerkorpsen (behalve dan de mededeling dat alle plannen m.b.t. de nieuwe brandweerkazerne gewijzigd waren) werd een advies gevraagd aan de Raad, door het college. Allerlei onderzoekjes van bureaus (o.a. uit 2005!) waren bijgevoegd. De enige plaats voor de nieuwe kazerne is plotseling in Volendam op nagenoeg dezelfde plek waar nu de oude staat. Dit zou betekenen dat hij aan de zeer druk bereden Julianaweg komt te staan. Al jaren proberen we oplossingen te bedenken om op deze overbelaste hoofdweg, minder verkeer te laten rijden i.p.v. steeds meer.

Financiële consequenties

Buiten de miscommunicatie en de “overval” voor wat betreft de nieuwe locatie van de hoofdvestiging van de brandweer, is de financiële argumentatie van het college om de kazerne niet bij de CAI-mast te gaan bouwen curieus. Al jaren staat er een bedrag van € 2,9 mln. euro gereserveerd voor de nieuwe kazerne. Dat is precies het bedrag dat nodig is om de kazerne nieuw aan de Julianaweg te bouwen. Er is dan nog wel een dependance (uitrukpost) in Edam nodig. Bouwen bij de CAI zou 3,8 mln. kosten. Er is € 900.000,- tekort stelt het college, dus het kan niet doorgaan bij de CAI. Rekenen is een vak apart. Lijst Kras helpt even een handje. Als de kazerne gebouwd wordt bij de CAI komen de twee oude locaties vrij en die leveren geld op. Dat kan je aftrekken van die 3,8 mln. Bouwen aan de Julianaweg kost € 2,9 miljoen maar je hebt een nog dependance nodig van bijvoorbeeld een miljoen. Die moet je optellen bij die € 2,9 miljoen! Toch wel zaken om mee te nemen in de berekening.

Voor bouwen bij de CAI-mast hebben we wel een 3e ontsluitingsweg nodig. Wat jammer toch dat het college vorige maand besloten heeft tot aan de (eventuele) start van de ontwikkeling Lange Weeren, die weg niet aan te leggen!

Lijst Kras niet tegen andere locatie

Van Lijst Kras hoeft de nieuwe kazerne niet juist bij de CAI te komen als actuele ontwikkelingen voor een andere plaats gunstiger uitpakken. De manier echter waarop dit door het college is opgepakt tart elke verbeelding. Na 10 jaar praten over de toekomst van de lokale brandweer is dit een anticlimax. Uithuilen en overnieuw beginnen is het advies van Lijst Kras en de afdeling financiën bij de berekeningen betrekken.

Facebook
Twitter
LinkedIn