Hotel Spaander in verkeerd daglicht gezet

IMG - Lijst Kras buttons - 1024x643 - JPG
klik om te vergroten

Lege bussen horen niet bij Spaander

Twee weken geleden schreef Lijst Kras een stuk over de dijk en alle verkeersmaatregelen die daar al lang genomen hadden moeten zijn. Het bijna alweer kapot gereden wegdek, de vele auto’s geparkeerd onder aan de loswal, het kostbare nieuw aangelegde parkeerterrein dat bijna leeg staat en de grootste ergernis, bussen die 4 keer over het Noordeinde rijden, waarvan 2 keer leeg. Lijst Kras sprak daar z’n grote ongenoegen over uit. Wij zagen Spaander als de grote boosdoener, van vooral  die lege bussen op de dijk en het niet vrijwillig mee willen werken aan het parkeren bij de Parallelweg. Na intensieve gesprekken met de leiding van Spaander vorige week, zijn we ervan overtuigd dat de schuld in deze helemaal niet bij Spaander ligt. Onze excuses zijn hier op z’n plaats.

De hele dijk autovrij/luw

Al vele jaren strijden twee politieke partijen in deze gemeente voor een autovrije dijk, waaronder Lijst Kras. Tientallen stukken heeft Lijst Kras  – in voorgaande jaren onder een andere naam – aan dit onderwerp gewijd. Een heus grootscheeps onderzoek onder de ondernemers is gehouden en alles is uit de kast gehaald om andere partijen te overtuigen dat het echt nodig is en voor alle partijen (bewoners en ondernemers rond de dijk, toeristen en de rest van de bevolking) de beste oplossing. Meer dan een miljoen is er begin dit jaar uitgetrokken voor het perfectioneren van de toeristische infrastructuur op de dijk. Alle neuzen leken de goede kant op te wijzen, maar veel resultaten waren afgelopen seizoen niet te zien, buiten het verminderde autoverkeer op het Zuideinde.

Op de talloze vragen in de loop der jaren over rechten en plichten van de ondernemers én het college van Lijst Kras, kwam nooit een duidelijk antwoord. Geruchten te over, maar vanuit officiële bronnen een waas van geheimzinnigheid.

Reactie van Spaander

Vóór Lijst Kras twee weken geleden zijn artikel schreef over de ergerlijke situatie op de dijk, werd met het college (wethouder verkeer) bijgepraat. Aanwijzingen dat dijkondernemers op korte termijn zich zouden gaan inspannen om de verkeerssituatie op het Nooreinde te verbeteren, waren er niet. Ná publicatie van ons nam Spaander contact op met Lijst Kras en kwam met verrassende gegevens. Het blijkt dat er al ver vóór het jaar 2000 door een toenmalig college een contract gemaakt en getekend is dat de gemeente Edam-Volendam Spaander onbelemmerd toegang garandeert voor gemotoriseerd verkeer, in ruil voor een reeks toezeggingen van Spaander. Het contract kent tevens de volgende zinsnede: “die doorgang geldt met of zonder afrit”. Dit betekent dat als wij de auto’s en bussen op het drukste deel van het Noordeinde – tussen Jonk souvenirs en van Diepen – af willen hebben dat de gemeente voor een afrit moet zorgen. Dat is nog eens nieuws. Spaander betoogde tevens dat haar parkeerterrein groot genoeg is om al haar eigen bussen te stallen, maar dat het verplicht is ( één van de toezeggingen aan de gemeente) om ook andere bussen en auto’s te stallen. Spaander stuurt zijn bussen dus niet leeg terug en die zijn dus van andere dijkondernemers. Dit moet ook bekend zijn bij het college, daar wethouder Runderkamp in een recent verleden diverse tellingen heeft laten verrichten.

Spijkers met koppen slaan

Het wordt hoog tijd dat het college, met name wethouder Luyckx en Runderkamp, op economische en verkeersgebied doortastend gaan optreden in goed overleg met alle ondernemers. De tijd is er nu rijp voor. Zoveel mogelijk rekening houden met ieders belang en waar dat niet kan knopen durven doorhakken. De dijk is ons visitekaartje voor toeristen uit de hele wereld, met geweldige economische mogelijkheden. Daar komt bij dat het ook een prachtig woongebied is voor honderden mensen en een wandel/uitgaansgebied voor de plaatselijke bevolking. Economische initiatieven die de dijk leefbaarder maken en tegelijkertijd verfraaien moeten enthousiast ontvangen worden.

Facebook
Twitter
LinkedIn